Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Foilseachán

Maoiniú ón Aontas Eorpach do Leathanbhanda 2021-2027

Tá forléargas sa bhróisiúr seo ar na huirlisí airgeadais a chuir an Coimisiún ar fáil chun borradh a chur faoin infheistíocht leathanbhanda san Aontas Eorpach.

Broadband Investment 2021-2027

BCO-SF

Tá spriocanna uaillmhianacha nascachta leagtha síos ag an Aontas Eorpach. Sa togra ón gCoimisiún maidir le Compás Digiteach, cuirtear chun cinn an uaillmhian go gcumhdófar teaghlaigh uile na hEorpa faoi 2030 le líonra gigighiotáin agus go gcumhdófar na ceantair uile a bhfuil daonra 5G iontu.

Ní mór ionstraimí cistiúcháin atá chomh huaillmhianach agus chomh láidir céanna a bheith ag gabháil le spriocanna uaillmhianacha nascachta. Tugtar forléargas sa bhróisiúr seo ar na huirlisí airgeadais éagsúla atá curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach chun tacú leis na Ballstáit agus le hinfheisteoirí príobháideacha. 

D & apos; fhonn: 

Íoslódálacha

EU Funding for Broadband 2021-2027
Íoslódáil