Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikācija

ES finansējums platjoslai 2021.–2027. gadam

Šajā brošūrā ir sniegts pārskats par finanšu instrumentiem, ko Komisija darījusi pieejamus, lai veicinātu ieguldījumus platjoslā Eiropas Savienībā.

Broadband Investment 2021-2027

BCO-SF

Eiropas Savienība ir noteikusi vērienīgus savienojamības mērķus. Komisijas priekšlikumā par digitālo kompasu ir izvirzīts mērķis, ka līdz 2030. gadam visas Eiropas mājsaimniecības tiks iekļautas gigabitu tīklā un ka 5G aptvers visas apdzīvotās teritorijas.

Vērienīgi savienojamības mērķi ir jāsaskaņo ar tikpat vērienīgiem un spēcīgiem finansēšanas instrumentiem. Šajā brošūrā sniegts pārskats par dažādiem finanšu instrumentiem, ko Eiropas Savienība ir darījusi pieejamus dalībvalstu un privāto ieguldītāju atbalstam. 

Secībā: 

Lejupielādēšanai

EU Funding for Broadband 2021-2027
Lejupielādēt