Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Publikace

Financování širokopásmových sítí EU na období 2021–2027

Tato brožura obsahuje přehled finančních nástrojů, které Komise poskytla na podporu investic do širokopásmového připojení v Evropské unii.

Broadband Investment 2021-2027

BCO-SF

Evropská unie si stanovila ambiciózní cíle v oblasti konektivity. Návrh digitálního kompasu Komise navrhuje cíl, aby do roku 2030 byly všechny evropské domácnosti pokryty gigabitovou sítí a aby všechny obydlené oblasti byly pokryty sítí 5G.

Ambiciózní cíle v oblasti konektivity musí být doprovázeny stejně ambiciózními a silnými nástroji financování. Tato brožura podává přehled různých finančních nástrojů, které Evropská unie poskytla na podporu členských států a soukromých investorů. 

V pořadí: 

Ke stažení

EU Funding for Broadband 2021-2027
Stáhnout