Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Brochure | Publikacja

Finansowanie UE na rzecz sieci szerokopasmowych na lata 2021–2027

Niniejsza broszura zawiera przegląd narzędzi finansowych udostępnionych przez Komisję w celu pobudzenia inwestycji w sieci szerokopasmowe w Unii Europejskiej.

Broadband Investment 2021-2027

BCO-SF

Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele w zakresie łączności. WE wniosku Komisji dotyczącym cyfrowego kompasu przedstawiono ambitny cel, zgodnie z którym do2030 r. wszystkie europejskie gospodarstwa domowe zostaną objęte siecią gigabitową, a wszystkie zaludnione obszary zostaną objęte siecią 5G.

Ambitnym celom w zakresie łączności muszą towarzyszyć równie ambitne i silne instrumenty finansowania. Niniejsza broszura zawiera przegląd różnych narzędzi finansowych, które Unia Europejska udostępniła w celu wsparcia państw członkowskich i inwestorów prywatnych. 

W kolejności: 

Pliki do pobrania

EU Funding for Broadband 2021-2027
Pobierz