Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Väljaanne

ELi lairibaühenduse rahastamine aastatel 2021–2027

Käesolevas brošüüris antakse ülevaade finantsvahenditest, mille komisjon on kättesaadavaks teinud lairibaühendusse investeerimise edendamiseks Euroopa Liidus.

Broadband Investment 2021-2027

BCO-SF

Euroopa Liit on seadnud ambitsioonikad ühenduvuse eesmärgid. Komisjoni digikompassi ettepanekus esitatakse eesmärk, et 2030. aastaks on kõik Euroopa kodumajapidamised kaetud gigabitivõrguga ja et kõik asustatud piirkonnad on kaetud 5G-võrguga.

Ambitsioonikatele ühenduvuseesmärkidele peavad vastama sama ambitsioonikad ja tugevad rahastamisvahendid. Käesolevas brošüüris antakse ülevaade erinevatest rahastamisvahenditest, mille Euroopa Liit on liikmesriikide ja erainvestorite toetamiseks kättesaadavaks teinud. 

Selleks et: 

Allalaadimiseks

EU Funding for Broadband 2021-2027
Laadi alla