Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An tAontas chun EUR 13.5 billiún a infheistiú sa taighde agus sa nuálaíocht le haghaidh 2023-2024

Ghlac an Coimisiún príomhchlár oibre an chláir Fís Eorpach 2023-24, clár a bhfuil tuairim is EUR 13.5 billiún aige chun tacú le taighdeoirí agus nuálaithe san Eoraip réitigh cheannródaíocha a shaothrú ar dhúshláin chomhshaoil, fuinnimh, dhigiteacha agus gheopholaitiúla.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Mar chuid de chlár taighde agus nuálaíochta dar luach EUR 95.5 billiún an Aontais, clár Fís Eorpach, rannchuideoidh an maoiniú sin leis an Aontas a spriocanna aeráide a bhaint amach, athléimneacht fuinnimh a mhéadú, agus croítheicneolaíochtaí digiteacha a fhorbairt. Tabharfaidh sé aghaidh freisin ar ghníomhaíochtaí spriocdhírithe chun tacú leis an Úcráin, chun borradh a chur faoin athléimneacht eacnamaíoch agus chun rannchuidiú le téarnamh inbhuanaithe as paindéim COVID-19.

Preaseisiúint iomlán