Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

UE zainwestuje 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje w latach 2023–2024

Komisja przyjęła dziś główny program prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024, na który przeznaczono około 13,5 mld euro na wsparcie naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

W ramach szerszego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro, tj. programu „Horyzont Europa”, finansowanie to przyczyni się do osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych, zwiększenia odporności energetycznej i rozwoju podstawowych technologii cyfrowych. Będzie również dotyczyć ukierunkowanych działań wspierających Ukrainę, zwiększających odporność gospodarczą i przyczyniających się do trwałej odbudowy po pandemii COVID-19.

Pełny tekst komunikatu prasowego