Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

2023–2024 m. ES į mokslinius tyrimus ir inovacijas investuos 13,5 mlrd. EUR

Komisija priėmė pagrindinę programos „Europos horizontas“ 2023–2024 m. darbo programą, pagal kurią apie 13,5 mlrd. EUR skirta padėti tyrėjams ir novatoriams Europoje ieškoti proveržio sprendimų sprendžiant aplinkos, energetikos, skaitmeninius ir geopolitinius uždavinius.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Pagal platesnę ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“, kuriai skiriama 95,5 mlrd. EUR, šis finansavimas padės ES siekti klimato srities tikslų, didinti energetinį atsparumą ir plėtoti pagrindines skaitmenines technologijas. Ji taip pat apims tikslinius veiksmus, kuriais siekiama remti Ukrainą, didinti ekonominį atsparumą ir prisidėti prie tvaraus atsigavimo po COVID-19 pandemijos.

Išsamus pranešimas spaudai