Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

EU bo v obdobju 2023–2024 vložila 13,5 milijarde evrov v raziskave in inovacije

Komisija je sprejela glavni delovni program Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024 s približno 13,5 milijarde evrov za podporo raziskovalcem in inovatorjem v Evropi pri iskanju prelomnih rešitev za okoljske, energetske, digitalne in geopolitične izzive.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

To financiranje bo kot del širšega programa EU za raziskave in inovacije v vrednosti 95,5 milijarde EUR, tj. programa Obzorje Evropa, prispevalo k doseganju podnebnih ciljev EU, povečanju energetske odpornosti in razvoju temeljnih digitalnih tehnologij. Obravnaval bo tudi ciljno usmerjene ukrepe v podporo Ukrajini, krepitev gospodarske odpornosti in prispevanje k trajnostnemu okrevanju po pandemiji COVID-19.

Sporočilo za javnost v celoti