Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

EÚ investuje 13,5 miliardy EUR do výskumu a inovácií na roky 2023 – 2024

Komisia prijala hlavný pracovný program Horizont Európa na roky 2023 – 2024 s rozpočtom približne 13,5 miliardy EUR na podporu výskumných pracovníkov a inovátorov v Európe pri hľadaní prelomových riešení environmentálnych, energetických, digitálnych a geopolitických výziev.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

V rámci širšieho programu EÚ pre výskum a inovácie s rozpočtom 95,5 miliardy EUR Horizont Európa toto financovanie prispeje k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy, zvýšeniu energetickej odolnosti a rozvoju základných digitálnych technológií. Zameria sa aj na cielené opatrenia na podporu Ukrajiny, posilnenie odolnosti hospodárstva a príspevok k udržateľnej obnove po pandémii COVID-19.

Tlačová správa v plnom znení