Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

EL investeerib aastatel 2023–2024 teadusuuringutesse ja innovatsiooni 13,5 miljardit eurot

Komisjon on vastu võtnud programmi „Euroopa horisont“ 2023.–2024. aasta peamise tööprogrammi, mille maht on ligikaudu 13,5 miljardit eurot, et toetada Euroopa teadlasi ja novaatorite murrangulisi lahendusi keskkonna-, energia-, digi- ja geopoliitilistele probleemidele.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Osana laiemast ELi 95,5 miljardi euro suurusest teadus- ja innovatsiooniprogrammist „Euroopa horisont“, aitab see rahastamine kaasa ELi kliimaeesmärkide saavutamisele, energiaalase vastupanuvõime suurendamisele ja peamiste digitehnoloogiate arendamisele. Samuti käsitletakse selles sihipäraseid meetmeid, et toetada Ukrainat, suurendada majanduslikku vastupanuvõimet ja aidata kaasa kestlikule taastumisele COVID-19 pandeemiast.

Pressiteate täistekst