Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Potpora EU-a poduzećima u digitalnom svijetu

EU pruža niz potpora poduzećima, od novoosnovanih poduzeća do rastućih poduzeća do malih i srednjih poduzeća i šire. Više informacija možete pronaći na ovoj stranici.

Image © 467132202 vgajic via GettyImages

Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imaju ključnu ulogu u gospodarstvu EU-a. Oni čine 99 % svih poduzeća u EU-u i tijekom posljednjih pet godina bili su odgovorni za otvaranje oko 85 % novih radnih mjesta. Zajedno s novoosnovanim poduzećima, ona pokreću transformaciju privatnog sektora sa svojim snažnim inovacijskim potencijalom. 

Europska unija želi osigurati da se MSP-ovi i novoosnovana poduzeća mogu osloniti na okruženje pogodno za poslovanje i maksimalno iskoristiti prekogranične aktivnosti unutar i izvan EU-a. 

Stoga smo uveli niz inicijativa kako bismo osigurali potporu MSP-ovima. Među njima su:

 • potpora novoosnovanim i rastućim poduzećima
 • potpora trgovini
 • poboljšanja prekograničnog PDV-a
 • prava intelektualnog vlasništva (IPR)
 • mreže i financiranje

 

Potpora novoosnovanim i rastućim poduzećima

Cilj je inicijative Europske komisije za novoosnovana i rastuća poduzeća pružiti priliku inovativnim poduzetnicima u Europi da postanu vodeća svjetska poduzeća. Njime se objedinjuju novi i postojeći alati za poticanje rasta novoosnovanih poduzeća, uključujući: 

 • bolji pristup financiranju;
 • druga prilika za poduzetnike;
 • pojednostavljeno podnošenje poreznih prijava.

Standard izvrsnosti za novoosnovana poduzeća podupire novoosnovana poduzeća poticanjem poduzetništva i ubrzavanjem njihova rasta u inovativna mala i srednja poduzeća. Također im pruža uvjete za još veće razmjere. 

Države članice koje su potpisale normu za novoosnovana poduzeća obvezuju se: 

 • uspostava jasne referentne točke na razini EU-a za definiranje ključnih značajki novoosnovanog poduzeća;
 • isticanje održivog rasta i okruženja pogodnog za poduzetnike ključni su za budući globalni uspjeh novoosnovanih i rastućih poduzeća;
 • razmjenu najboljih praksi;
 • osnivanje centra nacija za novoosnovana poduzeća kako bi se promicala i omogućila razmjena najboljih praksi.

Trgovinske smjernice za poduzeća i MSP-ove

EU je najveći trgovinski blok na svijetu s 440 milijuna stanovnika i 16 % svjetske trgovine. Međunarodna trgovina i ulaganja okosnica su njezina gospodarstva. Izvozom robe i usluga poduzeća iz EU-a u zemlje izvan EU-a podupiru se milijuni radnih mjesta.

Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imaju znatnu korist od međunarodne trgovine. Zapravo, 87 % svih izvoznika iz EU-a čine MSP-ovi. 

Našim trgovinskim sporazumima s partnerskim zemljama osigurava se da MSP-ovi mogu imati koristi od sljedećih mjera:

 • ukidanje tarifa;
 • olakšati izvoz uklanjanjem birokracije i drugih tehničkih prepreka;
 • uspostaviti jednostavnije i predvidljivije carinske postupke;
 • stvoriti stabilnije i transparentnije poslovno okruženje za poduzeća iz EU-a. 

Osim naših trgovinskih sporazuma, trgovinska politika EU-a nudi niz alata i mjera od kojih korist imaju mala poduzeća.

Evo 7 ključnih alata za vas:

 1. Na internetskim stranicama EU-a o pristupu tržištu nalaze se praktične informacije o izvozu i uvozu. MSP-ovi se mogu koristiti internetskim stranicama za rješavanje upita povezanih s pristupom tržištu.
 2. Vodič za instrumente trgovinske zaštite za MSP-ove pruža osnovni pregled instrumenata trgovinske zaštite i utvrđuje praktične korake za zaštitu poduzeća od nepoštenog tržišnog natjecanja iz trećih zemalja.
 3. Služba za pomoć MSP-ovima za zaštitu trgovine nudi osobne savjete uvoznicima i izvoznicima na koje utječu instrumenti trgovinske zaštite.
 4. Internetski tečaj o instrumentima trgovinske zaštite za MSP-ove pruža osnovno znanje za MSP-ove u svakodnevnom poslovanju.
 5. Informativni članak o potpori Europske unije MSP-ovima iz EU-a.
 6. Vaša Europa – Poduzeće pruža višejezične informacije i internetske vladine usluge za poduzeća koja traže poslovne mogućnosti unutar i izvan Europe.
 7. Zajednički vodič za najbolju praksu Vijeća EU-a i SAD-a za tehnologiju trgovine (TTC) pruža sedam jasnih savjeta za MSP-ove kako bi postali sigurniji na internetu, uključujući poveznice s relevantnim resursima i inicijativama s obje strane Atlantika.

Pravila o prekograničnom porezu na dodanu vrijednost (PDV)

EU kontinuirano poboljšava način na koji PDV funkcionira za poduzeća, uključujući MSP-ove. Cilj nam je uspostaviti sustav PDV-a koji je prikladan za poslovanje u 21. stoljeću.

Nova pravila o PDV-u za kupnju putem interneta stupila su na snagu 1. srpnja 2021. Nova pravila dio su nastojanja da se osiguraju jednaki uvjeti za sva poduzeća, uključujući MSP-ove koji prodaju na internetu. Njima se pojednostavnjuje ispunjavanje obveza u pogledu PDV-a u pogledu prekograničnih isporuka e-trgovine između poduzeća i potrošača. 

Nova pravila pridonose i pravednijem i jednostavnijem sustavu oporezivanja u EU-u i modernizaciji PDV-a u skladu sa stvarnim stanjem na tržištu e-trgovine. Doista, mogu pomoći poduzećima da uštede do 95 % administrativnih troškova povezanih s PDV-om na prodaju na internetu.

Pokretanjem proširenog sustava „sve na jednom mjestu” i novouvedenog sustava „sve na jednom mjestu” za uvoz poduzećima se omogućuje prijavljivanje i prijenos PDV-a na prodaju robe i usluga unutar EU-a te na uvoz robe niske vrijednosti u EU u samo jednoj državi članici. 

Saznajte kako vaše poduzeće može imati koristi od novog PDV-a za sustave e-trgovine.

Komisija će krajem 2022. objaviti novi prijedlog o PDV-u u digitalnom dobu. Prijedlogom će se smanjiti administrativno opterećenje i troškovi za poduzeća, uključujući MSP-ove, uz istodobno stvaranje ravnopravnijih uvjeta smanjenjem prijevara povezanih s PDV-om. Novim će se pravilima uvesti:

 • poboljšani zahtjevi za digitalno izvješćivanje za poduzeća diljem EU-a;
 • nova pravila za ekonomiju platformi;
 • jedinstvena registracija za poduzeća u EU-u.

 

Nadalje, uvode se nova pravila o pojednostavnjenju kako bi se poduzećima koja tamo prodaju, ali imaju sjedište u drugim državama članicama, otvorilo izuzeće od PDV-a koje je trenutačno dostupno malim poduzećima u jednoj državi članici. 

To će pomoći malim prekograničnim poduzećima da rastu, uranjaju u prste na drugim tržištima EU-a i uspostaviti ravnopravne uvjete za poduzeća bez obzira na to gdje imaju poslovni nastan u EU-u. Taj novi program primjenjivat će se od 1. siječnja 2025.

Prava intelektualnog vlasništva

Prava intelektualnog vlasništva (IPR) prava su koja se dodjeljuju ljudima i poduzećima nad kreacijama njihovih umova, kao što su izumi i umjetnička djela. Prava intelektualnog vlasništva mogu uključivati autorska prava, patente, žigove i dizajne. 

Prava intelektualnog vlasništva ključna su za razvoj inovativnih poduzeća. Pružanjem pomoći nositeljima prava u borbi protiv krivotvorenja, piratstva i drugih oblika neovlaštenog umnožavanja prava intelektualnog vlasništva mogu poboljšati konkurentnost MSP-ova, potaknuti inovacije i osigurati potencijalni izvor prihoda. 

Za pitanja povezana s intelektualnim vlasništvom i za traženje besplatne pomoći, poduzeća se mogu obratiti službama za pomoć u području intelektualnog vlasništva (koje financira EU) za Europu, Kinu, Indiju, Latinsku Ameriku, jugoistočnu Aziju i Afriku.

Fond za mala i srednja poduzeća

Novi fond EU-a za MSP-ove nudi vaučere kako bi se MSP-ovima sa sjedištem u EU-u pomoglo da zaštite svoja prava intelektualnog vlasništva raznim mjerama potpore. To uključuje povrat (do 75 %) određenih naknada za registraciju žiga, dizajna ili patenta na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini. 

Ako MSP nije siguran za što će podnijeti zahtjev ili gdje, preddijagnostička usluga IP-a (IP Scan) mogla bi pomoći u donošenju pravog izbora. Za MSP-ove kojima su u tom pogledu potrebne smjernice dostupna je i pro bono usluga (besplatno savjetovanje).

Za više informacija MSP-ovi se mogu obratiti Fondu EU-a za MSP-ove

Komisija nudi niz potpora poduzećima koja žele umrežiti ili pronaći mogućnosti financiranja. 

3 mreže ili sredstva koja mogu pomoći su:

 1. Europska poduzetnička mreža
 2. InvestEU
 3. Program Digitalna Europa

Europska poduzetnička mreža

Europska poduzetnička mreža (EEN) najveća je svjetska mreža potpore malim i srednjim poduzećima. Može pomoći ljudima i poduzećima u pristupu osnivanju poduzeća, inovacijama, pristupu tržištima, pronalaženju partnera i povećanju njihove konkurentnosti.

Do sada je to pomoglo:

 • 280,000 MSP-ova za 780 000 poslovnih veza na događajima povezivanja
 • 3 milijuna MSP-ova koristit će usluge EEN-a od 2008.
 • Više od 21 000 MSP-ova imat će koristi od prilagođenih paketa potpore

InvestEU

Cilj je programa InvestEU pridonijeti ciljevima EU-a podupiranjem infrastrukture, MSP-ova, istraživačkih inovacija, digitalizacije i socijalnih projekata. Sastoji se od tri stupa: 

 1. Fond InvestEU
 2. Savjetodavni centar InvestEU
 3. Portal InvestEU

Cilj je fonda InvestEU mobilizirati više od 372 milijarde EUR javnih i privatnih ulaganja s pomoću proračunskog jamstva EU-a u iznosu od 26,2 milijarde EUR, podijeljeno na četiri sastavnice politika: 

 1. održiva infrastruktura;
 2. istraživanje, inovacije i digitalizacija;
 3. mala i srednja poduzeća;
 4. socijalna ulaganja i vještine.

Portal InvestEU od posebnog je interesa za MSP-ove i poduzeća. Riječ je o internetskom alatu za povezivanje s promotorima projekata EU-a i ulagačima. 
S više od 1000 objavljenih projekata, InvestEU poduzećima iz EU-a daje vidljivost mreži međunarodnih ulagača. Portal je dostupan u svakoj državi članici EU-a i obuhvaća svaki od 25 gospodarskih sektora EU-a. 

Program Digitalna Europa (DIGITAL)

Program Digitalna Europa pruža niz potpora za rast europskih poduzeća. 

Na primjer:

 • 70 % poduzeća smatra da je nedostatak osoblja s odgovarajućim digitalnim vještinama prepreka ulaganjima. Programom Digital podupire se usavršavanje kako bi se osigurala radna snaga za napredne digitalne tehnologije kao što su umjetna inteligencija, kibersigurnost, napredno računalstvo, podatkovna infrastruktura, upravljanje i obrada i drugo. 
 • Digital podupire razvoj mreže europskih digitalnoinovacijskih centara. Digitalnoinovacijski centri jedinstvene su kontaktne točke kojima se poduzećima pomaže da odgovore na digitalne izazove i postanu konkurentniji pružanjem pristupa tehničkom stručnom znanju i testiranju, čime se omogućuje „testiranje prije ulaganja”, inovacijskih usluga, kao što su savjetovanje o financiranju, osposobljavanje i razvoj vještina koje su ključne za uspješnu digitalnu transformaciju i drugo.
 • Poduzeća bi trebala moći upotrebljavati napredne tehnologije kao što su usluge računalstva u oblaku, velike količine podataka i umjetna inteligencija. Kako bi im pomogao, DIGITAL će staviti na raspolaganje specifična tehnološka rješenja, kao što je open source smart middleware platforma. Također će poticati sljedeću generaciju naprednih usluga u oblaku i izgraditi paneuropsko tržište na kojem će te usluge postati dostupne javnom i privatnom sektoru. Digital također ulaže u, na primjer, objekte za testiranje i eksperimentiranje s umjetnom inteligencijom koji će MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima omogućiti brz i jednostavan pristup vrhunskim objektima za testiranje umjetne inteligencije, bogatim mrežama dionika i potencijalnim kupcima.
 • Digitalna tehnologija ima i posebnu stopu financiranja od 75 % za MSP-ove za posebne mjere. Cilj je pružiti potporu MSP-ovima uključenima u izgradnju i uvođenje digitalnih kapaciteta. 

Saznajte više o tome kako dobiti financijska sredstva iz programa Digitalna Europa

 

 

 

Povezani sadržaj

Šira slika

Financiranje digitalizacije u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Dugoročnim proračunom EU-a, poznatim i kao višegodišnji financijski okvir, potaknut će se digitalne tehnologije i pomoći u oporavku od pandemije.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Potpora EU-a obrazovanju i osposobljavanju

Komisija nudi niz mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje kako bi vam pomogla da započnete s digitalizacijom, kao što su poduzetničko usmjeravanje, razmjene i još mnogo toga.

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) program je financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.