Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dostupnost web-mjesta

Što je pristup internetu? Dostupnost interneta omogućuje svima, uključujući osobe s invaliditetom, da percipiraju, razumiju, navigiraju i komuniciraju s internetom.

  Tipkovnica s gumbom za ‚dostupnost’ umjesto gumba Unesite. To je zelena i ima ikonu invaliditeta na njemu.

Digitalna dostupnost postala je još važnija tijekom pandemije bolesti COVID-19 te je i dalje ključna za prilagodbu Europe digitalnom dobu. S brzim rastom informacija i interaktivnih usluga koje se pružaju putem interneta i mobilnih uređaja, postoji rizik da dio stanovništva bude isključen iz osnovnih usluga iz privatnog i javnog sektora, kao što su dobivanje informacija iz javnih usluga, kupovina prehrambenih proizvoda, liječnička savjetovanja, internetsko bankarstvo, slanje poruka i videopoziv.

Jednostavne promjene koje web stranice i aplikacije čine „pristupačnijim” mogu pomoći svima, a ne samo korisnicima s invaliditetom. Na primjer, mogućnost slušanja teksta kada nema dovoljno svjetla za čitanje ili pri multitaskingu ili čitanje podnaslova videa u bučnom okruženju. Poduzeća s pristupačnim uslugama mogu doprijeti do veće, uglavnom neiskorištene baze korisnika, a time i ostvariti gospodarsku korist. Procjenjuje se da 100 milijuna ljudi u EU-u ima neki oblik invaliditeta i stoga predstavlja važno tržište.

Digitalna dostupnost nije samo pitanje tehničkih standarda, web arhitekture i dizajna. Također je pravo osoba s invaliditetom na pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama na ravnopravnoj osnovi sa svima ostalima kako bi se osigurala njihova neovisnost, socijalna i profesionalna integracija i sudjelovanje u životu zajednice (Povelja EU-a o temeljnim pravima, članak 26.: Integracija osoba s invaliditetom: „Unija priznaje i poštuje pravo osoba s invaliditetom na mjere kojima se osigurava njihova neovisnost, socijalna i profesionalna uključenost te njihovo sudjelovanje u životu zajednice”). I sadržana je u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD). Člankom 9. Konvencije, čije su stranke EU i njegove države članice, zahtijeva se poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se osobama s invaliditetom, na ravnopravnoj osnovi s drugima, osigurao pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući internet. EU je stoga donio zakone kojima se podupiru prava osoba s invaliditetom.

Direktiva o pristupačnosti interneta

Direktivao pristupačnosti interneta (Direktiva (EU)2016/2102) na snazi je od 22. prosinca 2016. i osobama s invaliditetom omogućuje bolji pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama javnih usluga.

Dostupan je sažetak Direktive o pristupačnosti interneta.

Pravila utvrđena u Direktivi odražavaju tekući rad Komisije na izgradnji socijalne i uključive europske „Unije ravnopravnosti” u kojoj svi Europljani mogu imati punu i aktivnu ulogu u digitalnom gospodarstvu i društvu.

Direktivaobvezuje internetske stranice i aplikacije tijela javnog sektora da budu „pristupačnije”. Ograničen je broj iznimaka koje uključuju televizijske kuće i prijenos uživo. Direktivom se podupire tehnički standard u kojem se pojašnjava što se očekuje od pojma „dostupan”.

Direktivom se zahtijeva sljedeće:

 • izjavu o pristupačnosti za svaku internetsku stranicu i mobilnu aplikaciju u kojoj se navode nepristupačni sadržaji i alternative te kontakti;
 • mehanizam povratnih informacija kako bi korisnici mogli označiti probleme u pogledu pristupačnosti ili zatražiti informacije objavljene u nepristupačnom sadržaju;
 • redovito praćenje internetskih stranica i aplikacija javnog sektora koje provode države članice te izvješćivanje Komisije o rezultatima svake tri godine.

Direktivom se dopunjuje Europski akt o pristupačnosti koji obuhvaća širok raspon proizvoda i usluga i u privatnom sektoru. Dodatno europsko zakonodavstvo podupire osobe s invaliditetom u drugim područjima, uključujući elektroničke komunikacije, audiovizualne medijske usluge, e-knjige, e-trgovinu i opremu IKT-a. Najvažnije informacije o tome kako te politike EU-a utječu na digitalnu pristupačnost nalaze se u infografici o zakonodavstvu o digitalnom gospodarstvu i društvu

Revizija Direktive o pristupačnosti interneta

Europska komisija revidirala je Direktivu o pristupačnosti interneta 2022. Preispitivanjem su uzeti u obzir rezultati javnog savjetovanja održanog 2021. u kojem su prikupljena stajališta o primjeni Direktive u praksi, prva izvješća država članica o praćenju pristupačnosti i popratna studija.

Izvješće Komisije objavljuje se na portalu EUR-Lex:

Ti dokumenti i rezultati savjetovanja objavljuju se i na portaluIznesite svoje mišljenje.

Studija kojom se podupire revizija Direktive o pristupačnosti interneta

Tom se studijom poduprla revizija Direktive o pristupačnosti interneta i njezinih provedbenih akata.

Studija i lako čitljive verzije objavljuju se na portalu EU-a za publikacije:

Provedba Direktive o pristupačnosti interneta

Europska komisija donijela je 2018. dvije provedbene odluke kojima se osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu Direktive:

 1. Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1523 o uspostavi modela izjave o pristupačnosti
 2. Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1524 o utvrđivanju metodologije praćenja i mehanizama za izvješćivanje država članica

Treća provedbena odluka o usklađenoj normi za internetske stranice i mobilne aplikacije kojom se predviđa pretpostavka sukladnosti s Direktivom ažurirana je od prvog donošenja 2018. Postojeća usklađena norma je EN 301 549 V2.1.2 (2018 – 08) PDF,koja je u skladu s najnovijim smjernicama o pristupačnosti internetskog sadržaja: WCAG 2.1. Više informacija dostupno jeovdje.

Stručna skupina za Direktivu o pristupačnosti interneta (WADEX) okuplja predstavnike država članica kako bi podržala provedbu Direktive, olakšala suradnju između država članica i dionika te razmijenila najbolje prakse.

Prenošenje Direktive o pristupačnosti interneta

Sve države članice prenijele su Direktivu u nacionalno zakonodavstvo (rok je bio 23. rujna 2018.).

Popis nacionalnih mjera za prenošenje

Potpora financiranjem istraživačkih i pilot-projekata

Komisija pruža financijsku potporu za istraživanje i uvođenje pristupačnog pristupa internetu i pristupačnih tehnoloških rješenja.

Nedavni primjeri projekata uključuju:

 • Wai-alati, koji okuplja ključne partnere iz industrije, vlade i istraživačke zajednice kako bi se uspostavila jedinstvena pravila za ispitivanje pristupačnosti;
 • WADcher, koji razvija platformu za procjenu pristupačnosti, praćenje i izvješćivanje;
 • Wai-Vodič, koji osmišljava obrazovne programe za lakši pristup internetu, izrađuje smjernice za autorske alate i bavi se aspektima pristupačnosti tehnologija u nastajanju, kao što su potopljiva okruženja i mreža stvari;
 • We4Authors, koji olakšava uključivanje značajki pristupačnosti kao zadane opcije u autorske alate.

 

Najnovije

POLICY AND LEGISLATION |
Direktiva o pristupačnosti interneta – izvješća o praćenju

Direktivom o pristupačnosti interneta od država članica zahtijeva se da svake tri godine izvješćuju o rezultatima svojih aktivnosti praćenja. Države članice objavile su izvješća iz prvog razdoblja praćenja na svojim nacionalnim internetskim stranicama.

Povezani sadržaj

Šira slika

Digitalna uključenost

Digitalna uključenost odnosi se na zalaganja na razini EU-a kojima se želi postići da svi mogu doprinositi digitalnom svijetu i imati koristi od njega.

Dublji pogled