Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Najnovije promjene standarda pristupačnosti

Saznajte više o najnovijim izmjenama norme za pristupačnost EN 301 549 i razlozima na kojima se one temelje.

    Slijepa osoba koja koristi softver čitača zaslona za korištenje pametnog telefona

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Uvod

Za razvoj standarda može biti potrebno dugo vremena jer zahtijevaju suglasnost mnogih različitih stranaka. Kad je riječ o WAD-u, ona ima pravni značaj tek nakon što je izmijenjena norma usklađena upućivanjem u Službenom listu. Stoga nove verzije WCAG-a ili norme EN 301 549 ne mijenjaju automatski pravne obveze država članica u pogledu WAD-a.

Kako bi promjene imale učinak na WAD, prvo je potrebno ažurirati normu, a zatim je potrebno uputiti na nju u Službenom listu.  Posljednja promjena dogodila se u kolovozu 2021. U ovom predmetu EN 301 549 v2.1.2, na koji se upućuje u Službenom listu 2018., zamijenjen je v3.2.1. Zakonodavstvom je predviđeno preklapanje od nekoliko mjeseci do veljače 2022.

Referentni popisi na ovoj stranici:

Promjene u v3.2.1

U sljedećoj tablici navedene su promjene između v2.1.2. i v3.2.1. norme EN 301 549. Obje verzije uvelike se nadovezuju na WCAG 2.1. Budući da WCAG 2.1 nije promijenio u tom razdoblju, promjene u novoj verziji su prilično male. Jedna važna promjena u v3.2.1., zbog uredničkog nadzora u v2.1.2, jest da se WCAG 2.1 sada primjenjuje na dokumente preuzete s interneta.

Odredbe dodane u v3.2.1

Treba napomenuti da se broj retka u prvom stupcu odnosi na redak tablice A.1. Priloga normi EN 301 549, v3.2.1.

RedoviZahtjevObrazloženje
206.5.4 Sinkronizacija zvuka i videozapisaNadograđen je s preporuke na zahtjev u verziji 3.2.1.
216.5.5 Vizualni pokazatelj zvuka s videomNovi zahtjev u verziji 3.2.1.
226.5.6 Identifikacija govornika s videokomunikacijom (znakovni jezik)Novi zahtjev u verziji 3.2.1.
267.1.4 Značajke opisaNovi zahtjev u verziji 3.2.1.
277.1.5 Izgovoreni podnasloviNovi zahtjev u verziji 3.2.1.
819.6 Zahtjevi za sukladnost WCAG-aTo je bilo u verziji 2.1.2. (kao 9.5.), ali pogrešno izostalo iz tablice A.1
Od 82. do 126.Zahtjevi za dokument koji se može preuzeti (svi se temelje na WCAG 2.0Novododan u tablicu A.1 u verziji 3.2.1. zbog prethodno opisanog razloga u 2.

Povratak na uvod

Odredbe uklonjene u točki 3.2.1.

Treba napomenuti da se broj retka u prvom stupcu odnosi na redak u tablici A.1. Priloga normi EN 301 549, v2.1.2.

RedoviZahtjevObrazloženje
45.5.1 Sredstva djelovanjaAutomatski će se ispuniti ako su ispunjeni svi nadzorni odbori WCAG 2.1
55.5.2 Upravljivi dijelovi razlučivostAutomatski će se ispuniti ako su ispunjeni svi nadzorni odbori WCAG 2.1
65.6.1 Status taktilnog ili slušnog sustavaAutomatski će se ispuniti ako su ispunjeni svi nadzorni odbori WCAG 2.1
75.6.2 Vizualni statusAutomatski će se ispuniti ako su ispunjeni svi nadzorni odbori WCAG 2.1
85.7 Ponovno ponavljanje ključaAutomatski će se ispuniti ako su ispunjeni svi nadzorni odbori WCAG 2.1
95.8 Prihvaćanje ključa s dvostrukim udaromAutomatski će se ispuniti ako su ispunjeni svi nadzorni odbori WCAG 2.1
105.9 Simultane korisničke radnjeAutomatski će se ispuniti ako su ispunjeni svi nadzorni odbori WCAG 2.1
309.1.2.4 Naslovi (živi)WAD se „ne odnosi na medije koji se temelje na vremenu”.

Povratak na uvod

Zahtjevi iz norme EN 301 549 i relevantni za WAD, ali ne i u WCAG-u 2.1.

U ovim se tablicama navode zahtjevi norme EN 301 549 koji nadilaze WCAG 2.1, na temelju tablice A.1. (obuhvaća internetske stranice) Priloga A u normi EN 301 549 v3.2.1. 

Napominju: Tablica A.2. (koja obuhvaća mobilne aplikacije) uopće nije obuhvaćena WCAG-om, iako se u njoj upotrebljavaju zahtjevi WCAG-a. To je zato što se WCAG zapravo ne primjenjuje na mobilne aplikacije.

Treba napomenuti da se broj retka u prvom stupcu odnosi na redak tablice A.1. Priloga normi EN 301 549, v3.2.1.

RedoviOdredba iz v3.2.1. normeStanje
15.2 Aktivacija značajki pristupačnostiAko internetski sadržaj ima dokumentirane značajke pristupačnosti
25.3 Biometrijski podaciAko web-sadržaj koristi biološke značajke
35.4 Očuvanje informacija o pristupačnosti tijekom pretvorbeGdje web sadržaj pretvara informacije ili komunikaciju
46.1 Audio širina pojasa za govorGdje internetske stranice omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju
56.2.1.1 RTT komunikacijaGdje internetske stranice omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju
66.2.1.2. Konkurentni glas i tekstAko internetske stranice pružaju sredstva za dvosmjernu glasovnu komunikaciju i za korisnike za komunikaciju putem RTT-a
76.2.2.1. Vizualno prepoznatljiv prikazGdje web stranice imaju RTT slanje i primanje mogućnosti
86.2.2.2 Programski odredivo slanje i primanje smjeraGdje web stranice imaju RTT slanje i primanje mogućnosti
96.2.2.3. Identifikacija zvučnikaGdje internetske stranice imaju RTT mogućnosti i omogućuju identifikaciju govornika za glas
106.2.2.4 Vizualni pokazatelj zvuka s RTTGdje internetske stranice pružaju dvosmjernu glasovnu komunikaciju i imaju RTT mogućnosti
116.2.3. Stavka interoperabilnosti a)Kada su internetske stranice s RTT funkcionalnošću interoperabilne s drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama s RTT funkcionalnošću (kako je propisano odredbom 6.2.1.1.)
126.2.3. Stavka interoperabilnosti b)Kada su internetske stranice s RTT funkcionalnošću interoperabilne s drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama s RTT funkcionalnošću (kako je propisano odredbom 6.2.1.1.)
136.2.3. Stavka interoperabilnosti c)Kada su internetske stranice s RTT funkcionalnošću interoperabilne s drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama s RTT funkcionalnošću (kako je propisano odredbom 6.2.1.1.)
146.2.3. Stavka interoperabilnosti d)Kada su internetske stranice s RTT funkcionalnošću interoperabilne s drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama s RTT funkcionalnošću (kako je propisano odredbom 6.2.1.1.)
156.2.4. Odzivnost RTT-aGdje web stranice koriste RTT ulaz
166.3 ID pozivateljaGdje internetske stranice omogućuju identifikaciju pozivatelja ili slične telekomunikacijske funkcije
176.4 Alternativa za glasovne uslugeGdje internetske stranice omogućuju glasovnu komunikaciju u stvarnom vremenu i omogućuju glasovnu poštu, automatsko sudjelovanje ili interaktivni glasovni odgovor
186.5.2 Rezolucijska točka (a)Gdje internetske stranice koje omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju uključuju funkcionalnost videozapisa u stvarnom vremenu
196.5.3 Stavka stope okvira a)Gdje internetske stranice koje omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju uključuju funkcionalnost videozapisa u stvarnom vremenu
206.5.4 Sinkronizacija zvuka i videozapisaGdje internetske stranice omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju uključuju funkcionalnost videozapisa u stvarnom vremenu
216.5.5 Vizualni pokazatelj zvuka s videomGdje internetske stranice omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju i uključuju funkcionalnost videozapisa u stvarnom vremenu
226.5.6 Identifikacija govornika s videokomunikacijom (znakovni jezik)Gdje internetske stranice omogućuju identifikaciju govornika za glasovne korisnike
237.1.1 Naslovna reprodukcijaGdje web sadržaj prikazuje videozapis s sinkroniziranim zvukom
247.1.2 sinkronizacija opisaGdje web sadržaj prikazuje naslove
257.1.3 Očuvanje titlovaGdje web stranice prenose, pretvaraju ili snimaju videozapise sinkroniziranim zvukom
267.1.4 Značajke opisaGdje web sadržaj prikazuje naslove
277.1.5 Izgovoreni podnasloviGdje web sadržaj prikazuje videozapis s sinkroniziranim zvukom
287.2.1 Audio opis reprodukcijeGdje web sadržaj prikazuje videozapis s sinkroniziranim zvukom
297.2.2 Sinhronizacija zvuka opisom zvukaGdje web sadržaj ima mehanizam za reprodukciju audio opisa
307.2.3 Očuvanje audio opisaGdje web stranice prenose, pretvaraju ili snimaju videozapise sinkroniziranim zvukom
317.3 Korisničke kontrole za opise i opis zvukaGdje internetske stranice prvenstveno prikazuju materijale koji sadrže videozapise s pripadajućim audio sadržajem
Od 82. do 126.  U suštini dijelovi WCAG-a koji se mogu primijeniti na preuzete dokumente. Imajte na umu da se WCAG ne primjenjuje na preuzete dokumente.Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske stranice
12711.7 Korisničke postavkeBezuvjetna
12811.8.1 Tehnologija sadržajaGdje je web-sadržaj alat za autorstvo
12911.8.2 Stvaranje dostupnog sadržajaGdje je web-sadržaj alat za autorstvo
13011.8.3 Očuvanje informacija o pristupačnosti u transformacijamaGdje je web-sadržaj alat za autorstvo
13111.8.4 Pomoć za popravakGdje je web-sadržaj alat za autorstvo
13211.8.5 PredlošciGdje je web-sadržaj alat za autorstvo
13312.1.1 Značajke pristupačnosti i kompatibilnostiBezuvjetna
13412.1.2 Dostupna dokumentacijaBezuvjetna
13512.2.2 Informacije o pristupačnosti i značajkama kompatibilnostiBezuvjetna
13612.2.3 Učinkovita komunikacijaBezuvjetna
13712.2.4 Dostupna dokumentacijaBezuvjetna

Povratak na uvod

Zahtjevi iz norme EN 301 549, ali nisu relevantni za WAD

U nastavku su navedeni zahtjevi norme EN 301 549 koji nisu navedeni u tablici A.1. (obuhvaća internetske stranice) ili tablici A.2. (obuhvaća mobilne aplikacije) Priloga A u normi EN 301 549 v3.2.1.  Stoga su dio norme, ali nisu dio pretpostavke sukladnosti s WAD-om. 

Zahtjevi nisu relevantni jer se WAD ne primjenjuje na hardver:

  • 5.1 Zatvorena funkcionalnost
  • 6.5.2 Rezolucijska točka b)
  • 6.5.3 Stavka stope okvira b)
  • 6.6 Alternativa za usluge koje se temelje na videozapisima
  • 8 Hardver (u cijelosti)

Zahtjevi nisu relevantni jer se WAD ne primjenjuje na medije koji se temelje na vremenu uživo:

  • 9.1.2.4 Naslovi (živi)
  • 10.1.2.4 Naslovi (živi)
  • 11.1.2.4 Naslovi (živi)

Povratak na uvod

Sažetak svih zahtjeva iz norme EN 301 549 koji se primjenjuju na WAD

Akronim POUR označava Perceivable, operativan, razumljiv i Robust. Ta se načela smatraju četirima glavnim načelima zahtjeva za digitalnu pristupačnost. U trećem stupcu tablice u nastavku navodi se koje od tih načela svaka odredba želi zadovoljiti. U posljednjem stupcu navodi se temelji li se klauzula na WCAG-u. Ona pruža poveznicu na definiciju klauzule, bilo u WCAG-u ili u normi EN 301 549 ako klauzula nije u WCAG-u.

Ne, ne.Odredba iz v3.2.1. normeSIPATIStanjeRazina WCAG-a
15.2 Aktivacija značajki pristupačnostiSIPATIAko internetski sadržaj ima dokumentirane značajke pristupačnostiNe WCAG
25.3 Biometrijski podaciŠTO SE DOGAĐA?Ako web-sadržaj koristi biološke značajkeNe WCAG
35.4 Očuvanje informacija o pristupačnosti tijekom pretvorbeP-URGdje web sadržaj pretvara informacije ili komunikacijuNe WCAG
46.1 Audio širina pojasa za govorŠTO JE TO?Gdje internetske stranice omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikacijuNe WCAG
56.2.1.1 RTT komunikacijaŠTO SE DOGAĐA?Gdje internetske stranice omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikacijuNe WCAG
66.2.1.2. Konkurentni glas i tekstŠTO SE DOGAĐA?Ako internetske stranice pružaju sredstva za dvosmjernu glasovnu komunikaciju i za korisnike za komunikaciju putem RTT-aNe WCAG
76.2.2.1. Vizualno prepoznatljiv prikazŠTO JE TO?Gdje web stranice imaju RTT slanje i primanje mogućnostiNe WCAG
86.2.2.2 Programski odredivo slanje i primanje smjeraŠTO JE TO?Gdje web stranice imaju RTT slanje i primanje mogućnostiNe WCAG
96.2.2.3. Identifikacija zvučnikaŠTO JE TO?Gdje internetske stranice imaju RTT mogućnosti i omogućuju identifikaciju govornika za glasNe WCAG
106.2.2.4 Vizualni pokazatelj zvuka s RTTŠTO JE TO?Gdje internetske stranice pružaju dvosmjernu glasovnu komunikaciju i imaju RTT mogućnostiNe WCAG
116.2.3. Stavka interoperabilnosti a)ŠTO JE TO?Kada su internetske stranice s RTT funkcionalnošću interoperabilne s drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama s RTT funkcionalnošću (kako je propisano odredbom 6.2.1.1.)Ne WCAG
126.2.3. Stavka interoperabilnosti b)ŠTO JE TO?Kada su internetske stranice s RTT funkcionalnošću interoperabilne s drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama s RTT funkcionalnošću (kako je propisano odredbom 6.2.1.1.)Ne WCAG
136.2.3. Stavka interoperabilnosti c)ŠTO JE TO?Kada su internetske stranice s RTT funkcionalnošću interoperabilne s drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama s RTT funkcionalnošću (kako je propisano odredbom 6.2.1.1.)Ne WCAG
146.2.3. Stavka interoperabilnosti d)ŠTO JE TO?Kada su internetske stranice s RTT funkcionalnošću interoperabilne s drugim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama s RTT funkcionalnošću (kako je propisano odredbom 6.2.1.1.)Ne WCAG
156.2.4. Odzivnost RTT-aŠTO JE TO?Gdje web stranice koriste RTT ulazNe WCAG
166.3 ID pozivateljaSIPATIGdje internetske stranice omogućuju identifikaciju pozivatelja ili slične telekomunikacijske funkcijeNe WCAG
176.4 Alternativa za glasovne uslugeŠTO? -POU—Gdje internetske stranice omogućuju glasovnu komunikaciju u stvarnom vremenu i omogućuju glasovnu poštu, automatsko sudjelovanje ili interaktivni glasovni odgovorNe WCAG
186.5.2 Rezolucijska točka (a)P-U —Gdje internetske stranice koje omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju uključuju funkcionalnost videozapisa u stvarnom vremenuNe WCAG
196.5.3 Stavka stope okvira a)P-U —Gdje internetske stranice koje omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju uključuju funkcionalnost videozapisa u stvarnom vremenuNe WCAG
206.5.4 Sinkronizacija zvuka i videozapisaP-U —Gdje internetske stranice omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju uključuju funkcionalnost videozapisa u stvarnom vremenuNe WCAG
216.5.5 Vizualni pokazatelj zvuka s videomP-U —Gdje internetske stranice omogućuju dvosmjernu glasovnu komunikaciju i uključuju funkcionalnost videozapisa u stvarnom vremenuNe WCAG
226.5.6 Identifikacija govornika s videokomunikacijom (znakovni jezik)P-U —Gdje internetske stranice omogućuju identifikaciju govornika za glasovne korisnikeNe WCAG
237.1.1 Naslovna reprodukcijaP-U —Gdje web sadržaj prikazuje videozapis s sinkroniziranim zvukomNe WCAG
247.1.2 sinkronizacija opisaŠTO JE TO?Gdje web sadržaj prikazuje nasloveNe WCAG
257.1.3 Očuvanje titlovaP-U —Gdje web stranice prenose, pretvaraju ili snimaju videozapise sinkroniziranim zvukomNe WCAG
267.1.4 Značajke opisaŠTO JE TO?Gdje web sadržaj prikazuje nasloveNe WCAG
277.1.5 Izgovoreni podnasloviP-U —Gdje web sadržaj prikazuje videozapis s sinkroniziranim zvukomNe WCAG
287.2.1 Audio opis reprodukcijeP-U —Gdje web sadržaj prikazuje videozapis s sinkroniziranim zvukomNe WCAG
297.2.2 Sinhronizacija zvuka opisom zvukaŠTO JE TO?Gdje web sadržaj ima mehanizam za reprodukciju audio opisaNe WCAG
307.2.3 Očuvanje audio opisaP-U —Gdje web stranice prenose, pretvaraju ili snimaju videozapise sinkroniziranim zvukomNe WCAG
317.3 Korisničke kontrole za opise i opis zvukaŠTO SE DOGAĐA?Gdje internetske stranice prvenstveno prikazuju materijale koji sadrže videozapise s pripadajućim audio sadržajemNe WCAG
329.1.1.1 Sadržaj bez tekstaŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
339.1.2.1 Samo za audio i video (prethodno snimljeno)ŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
349.1.2.2. Naslovi (prethodno snimljeni)ŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
359.1.2.3 Audio opis ili alternativa medija (prethodno snimljena)ŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
369.1.2.5. Opis zvuka (prethodno snimljen)ŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
379.1.3.1 Informacije i odnosiŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
389.1.3.2 Značajni slijedŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
399.1.3.3 Osjetljive karakteristikeŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
409.1.3.4 OrijentacijaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
419.1.3.5 Identificirati svrhu unosaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
429.1.4.1 Korištenje bojeŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
439.1.4.2 Kontrola zvukaŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
449.1.4.3 Kontrast (minimalno)ŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
459.1.4.4 Promjena veličine tekstaŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
469.1.4.5 Slike tekstaŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
479.1.4.10. PovratakŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
489.1.4.11. Netekstovni kontrastŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
499.1.4.12. Razmak tekstaŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
509.1.4.13 Sadržaj na lebdenju ili fokusuŠTO JE TO?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
519.2.1.1 TipkovnicaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
529.2.1.2 Nema zamke tipkovniceŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
539.2.1.4 Prečaci tipki znakovaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
549.2.2.1. Vrijeme podešavanjaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
559.2.2.2 Pauza, zaustaviti, sakritiŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
569.2.3.1. Tri bljeska ili ispod pragaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
579.2.4.1 Zaobilazni blokoviŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
589.2.4.2 Stranica pod nazivomŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
599.2.4.3 Nalog za fokusiranjeŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
609.2.4.4 Svrha povezivanja (u kontekstu)ŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
619.2.4.5 Više načinaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
629.2.4.6 Naslovi i naljepniceŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
639.2.4.7. Fokus je vidljivŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
649.2.5.1 Pokazateljske gesteŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
659.2.5.2 Otkazivanje pokazivačaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
669.2.5.3 Oznaka u imenuŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
679.2.5.4 Pokretanje pokretaŠTO SE DOGAĐA?Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
689.3.1.1 Jezik stranice♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
699.3.1.2 Jezik dijelova♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
709.3.2.1. U fokusu♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
719.3.2.2 Na ulazu♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
729.3.2.3 Dosljedna navigacija♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
739.3.2.4 Dosljedna identifikacija♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
749.3.3.1 Identifikacija pogreške♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
759.3.3.2. Oznake ili upute♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
769.3.3.3 Prijedlog pogreške♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
779.3.3.4. Prevencija pogrešaka (pravni, financijski, podaci)♪ – U —Gdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
789.4.1.1 Parsing— RGdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
799.4.1.2 Naziv, uloga, vrijednost— RGdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 A
809.4.1.3. Poruke o statusuSIPATIGdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 AA
819.6 Zahtjevi za sukladnost WCAG-aSIPATIGdje je ICT internetska stranicaWCAG 2.1 Povezano
8210.1.1.1. Sadržaj bez tekstaŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
8310.1.2.1 Samo za audio i video (prethodno snimljeno)ŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
8410.1.2.2 Naslovi (prethodno snimljeni)ŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
8510.1.2.3 Audio opis ili alternativa medija (prethodno snimljena)ŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
8610.1.2.5 Audio opis (prethodno snimljen)ŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
8710.1.3.1 Informacije i odnosiŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
8810.1.3.2 Značajni slijedŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
8910.1.3.3 Osjetljive karakteristikeŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
9010.1.3.4 OrijentacijaŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
9110.1.3.5 Identificirati svrhu unosaŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
9210.1.4.1 Korištenje bojeŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
9310.1.4.2 Kontrola zvukaŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
9410.1.4.3 Kontrast (minimalno)ŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
9510.1.4.4 Promjena veličine tekstaŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
9610.1.4.5 Slike tekstaŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
9710.1.4.10. PovratakŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
9810.1.4.11. Netekstovni kontrastŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
9910.1.4.12. Razmak tekstaŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
10010.1.4.13 Sadržaj na lebdenju ili fokusuŠTO JE TO?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
10110.2.1.1 TipkovnicaŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
10210.2.1.2 Nema zamke tipkovniceŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
10310.2.1.4 Prečaci tipki znakovaŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
10410.2.2.1 Timing prilagodljivŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
10510.2.2.2 Pauza, zaustaviti, sakritiŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
10610.2.3.1. Tri bljeska ili ispod pragaŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
10710.2.4.2. Dokument pod naslovomŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
10810.2.4.3 Nalog za fokusiranjeŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
10910.2.4.4 Svrha povezivanja (u kontekstu)ŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
11010.2.4.6 Naslovi i naljepniceŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
1110.2.4.7 Fokus vidljivoŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
11210.2.5.1 Pokazateljske gesteŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
11310.2.5.2 Otkazivanje pokazivačaŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
11410.2.5.3 Oznaka u imenuŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
11510.2.5.4 Pokretanje pokretaŠTO SE DOGAĐA?Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
11610.3.1.1 Jezik dokumenta♪ – U —Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
11710.3.1.2 Jezik dijelova♪ – U —Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
11810.3.2.1. U fokusu♪ – U —Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
11910.3.2.2 Na ulazu♪ – U —Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
12010.3.3.1 Identifikacija pogreške♪ – U —Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
12110.3.3.2 Oznake ili upute♪ – U —Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
12210.3.3.3 Prijedlog pogreške♪ – U —Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
12310.3.3.4. Prevencija pogrešaka (pravni, financijski, podaci)♪ – U —Ako se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
12410.4.1.1 Parsing— RAko se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
12510.4.1.2. Naziv, uloga, vrijednost— RAko se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 A
12610.4.1.3 Poruke o statusuSIPATIAko se dokumenti i obrasci mogu preuzeti s internetske straniceWCAG 2.1 AA
12711.7 Korisničke postavkeSIPATIBezuvjetnaNe WCAG
12811.8.1 Tehnologija sadržajaSIPATIGdje je web-sadržaj alat za autorstvoNe WCAG
12911.8.2 Stvaranje dostupnog sadržajaSIPATIGdje je web-sadržaj alat za autorstvoNe WCAG
13011.8.3 Očuvanje informacija o pristupačnosti u transformacijamaSIPATIGdje je web-sadržaj alat za autorstvoNe WCAG
13111.8.4 Pomoć za popravakSIPATIGdje je web-sadržaj alat za autorstvoNe WCAG
13211.8.5 PredlošciSIPATIGdje je web-sadržaj alat za autorstvoNe WCAG
13312.1.1 Značajke pristupačnosti i kompatibilnostiSIPATIBezuvjetnaNe WCAG
13412.1.2 Dostupna dokumentacijaSIPATIBezuvjetnaNe WCAG
13512.2.2 Informacije o pristupačnosti i značajkama kompatibilnostiSIPATIBezuvjetnaNe WCAG
13612.2.3 Učinkovita komunikacijaP-U —BezuvjetnaNe WCAG
13712.2.4 Dostupna dokumentacijaSIPATIBezuvjetnaNe WCAG

Povratak na uvod

Povezani sadržaj

Šira slika

Dostupnost web-mjesta

Što je pristup internetu? Dostupnost interneta omogućuje svima, uključujući osobe s invaliditetom, da percipiraju, razumiju, navigiraju i komuniciraju s internetom.

Pogledajte i sljedeći sadržaj