Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Médiaszabadság és -pluralizmus: a média tulajdonviszonyainak nyomon követésére irányuló projekt elindítása

A Bizottság a mai napon elindította az EU által finanszírozott Euromédia-tulajdonosi Figyelőt. A párizsi Lodron Universitat Salzburg által koordinált monitor országalapú adatbázist biztosít, amely információkat tartalmaz a média tulajdonviszonyairól, valamint rendszeresen értékeli a vonatkozó jogi kereteket, és azonosítja a média tulajdonviszonyainak átláthatóságát érintő lehetséges kockázatokat.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Věra Jourová, az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök a következőket mondta: 

Egyre nehezebb megérteni, hogy ki birtokolja a médiát az EU-ban. Ez nem lehet így, mivel a demokráciában az emberek megérdemlik annak ismeretét, hogy ki szolgáltat számukra információt. Ez az új eszköz hozzá fog járulni a médiapiac és a jövőbeli szakpolitikai kezdeményezések megértéséhez.

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos hozzátette: 

Demokráciáink kulcsfontosságú pilléreként alapvető fontosságú a független médiát fenyegető veszélyek kezelése és kiemelése. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan új kezdeményezéseket terjesztsünk elő, mint a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló törvény, és fokozzuk az ágazat átláthatóságát előmozdító projektek támogatását.

Ez az új eszköz információkkal szolgál majd a médiaszabadság és -pluralizmus támogatására irányuló szakpolitikai és szabályozási értékelésekhez és kezdeményezésekhez. Meg fogja határozni, hogy hol van a média tulajdona, láthatóbbá téve a potenciális koncentrációs kérdéseket, és ezáltal növelve a médiapiac megértését. A projektre szánt uniós támogatás összege 1 millió EUR, és a projekt várhatóan 2022 szeptemberéig tart.

Ezenkívül az elkövetkező hetekben egy második pályázati felhívást is közzé fognak tenni. A kísérleti projekt kedvezményezettjeit a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége terén európai, regionális és helyi szinten tevékenykedő érdekelt feleket célzó pályázati felhívás alapján választották ki. Ez a kezdeményezés a tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége terén tett szélesebb körű erőfeszítések részét képezi, amint azt az európai demokráciáról szóló cselekvési terv körvonalazza.

További információk erről és a média területéhez kapcsolódó, folyamatban lévő vagy előkészítés alatt álló egyéb felhívásokról