Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Meediavabadus ja meedia mitmekesisus: meediaomandi järelevalve projekti käivitamine

Täna käivitas komisjon ELi rahastatava Euromedia Oership Monitori. Järelevalve teostaja, mida koordineerib Salzburgi Pariisi Lodron Universitat, loob riigipõhise andmebaasi, mis sisaldab teavet meediaomandi kohta, hindab süstemaatiliselt asjakohaseid õigusraamistikke ja teeb kindlaks võimalikud ohud meediaomandi läbipaistvusele.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová ütles: 

Üha raskem on mõista, kellele meedia ELis kuulub. See ei saa nii olla, sest demokraatias väärivad inimesed teavet selle kohta, kes neile teavet annab. See uus vahend aitab mõista meediaturgu ja tulevasi poliitilisi algatusi.

Siseturuvolinik Thierry Breton lisas: 

Meie demokraatia põhisambana on väga oluline käsitleda ja rõhutada olemasolevaid ohte sõltumatule meediale. Oleme jätkuvalt kindlalt otsustanud esitada uusi algatusi, nagu meediavabaduse seadus, ja suurendada toetust projektidele, mis edendavad sektori läbipaistvust.

See uus vahend annab teavet meediavabaduse ja -pluralismi toetamisele suunatud poliitiliste ja regulatiivsete hindamiste ja algatuste jaoks. See selgitab välja meediaomandi, muutes potentsiaalsed kontsentratsiooniprobleemid nähtavamaks ja suurendades seeläbi arusaamist meediaturust. Projektile eraldatud ELi toetuse summa on 1 miljon eurot ja projekt kestab eeldatavasti 2022. aasta septembrini.

Lisaks avaldatakse lähinädalatel teine projektikonkurss. Katseprojekti toetusesaajad valiti välja projektikonkursi alusel, mis on suunatud meediavabaduse ja -pluralismi valdkonnas tegutsevatele sidusrühmadele Euroopa, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See algatus on osa laiematest jõupingutustest meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse valdkonnas, nagu on kirjeldatud Euroopa demokraatia tegevuskavas.

Lisateave selle ja muude meediavaldkonnaga seotud konkursikutsete kohta, mis on kas pooleli või ettevalmistamisel