Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Libertatea și pluralismul mass-mediei: lansarea proiectului de monitorizare a proprietății asupra mass-mediei

Astăzi, Comisia a lansat instrumentul de monitorizare a proprietății Euromedia finanțat de UE. Monitorizarea, coordonată de Universitatea din Lodron din Salzburg din Paris, va furniza o bază de date națională care va conține informații privind proprietatea asupra mass-mediei, va evalua în mod sistematic cadrele juridice relevante și va identifica posibilele riscuri la adresa transparenței proprietății asupra mass-mediei.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: 

Este din ce în ce mai dificil de înțeles cine deține mass-media în UE. Acest lucru nu se poate întâmpla, deoarece, în democrație, oamenii merită să știe cine le furnizează informații. Acest nou instrument va contribui la înțelegerea pieței mass-media și a viitoarelor inițiative politice.

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: 

Fiind un pilon esențial al democrațiilor noastre, este esențial să se abordeze și să se evidențieze amenințările existente la adresa mass-mediei independente. Rămânem hotărâți să prezentăm noi inițiative, cum ar fi Legea privind libertatea mass-mediei, și să ne intensificăm sprijinul pentru proiectele care promovează transparența în acest sector.

Acest nou instrument va sta la baza evaluărilor politicilor și reglementărilor și a inițiativelor dedicate sprijinirii libertății și pluralismului mass-mediei. Aceasta va identifica locul în care se află proprietatea asupra mass-mediei, ceea ce va spori vizibilitatea potențialelor probleme de concentrare și, prin urmare, va spori înțelegerea pieței mass-media. Valoarea sprijinului UE dedicat proiectului este de 1 milioane EUR și se preconizează că proiectul va dura până în septembrie 2022.

În plus, o a doua cerere de propuneri va fi publicată în săptămânile următoare. Beneficiarii acestui proiect-pilot au fost selectați în urma unei cereri de propuneri adresate părților interesate care activează în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei la nivel european, regional și local. Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei, astfel cum se subliniază în Planul de acțiune pentru democrația europeană.

Mai multe informații cu privire la acest apel și la alte apeluri legate de domeniul mass-media, fie în curs de desfășurare, fie în curs de pregătire