Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja: tnedija tal-proġett ta’ monitoraġġ tas-sjieda tal-media

Illum il-Kummissjoni tat bidu għall-Monitoraġġ tas-Sjieda tal-Euromedia ffinanzjat mill-UE. Il-monitor, ikkoordinat mil-Lodron Universitat Salzburg ta’ Pariġi, se jipprovdi bażi tad-data bbażata fuq il-pajjiż li jkun fiha informazzjoni dwar is-sjieda tal-media, kif ukoll jivvaluta b’mod sistematiku l-oqfsa legali rilevanti u jidentifika r-riskji possibbli għat-trasparenza tas-sjieda tal-media.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Il-Viċi President għall-Valuri u t-Trasparenza, Věra Jourová, qalet: 

Qed isir dejjem aktar diffiċli biex wieħed jifhem min hu s-sid tal-midja fl-UE. Dan ma jistax ikun il-każ, għaliex fid-demokrazija n-nies jistħoqqilhom ikunu jafu min jipprovdilhom l-informazzjoni. Din l-għodda l-ġdida se tgħin biex tinforma l-fehim tas-suq tal-media u l-inizjattivi ta’ politika futuri.

Il-Kummissarju għas-Suq Intern, Thierry Breton, żied: 

Bħala pilastru ewlieni tad-demokraziji tagħna, huwa kruċjali li jiġi indirizzat u enfasizzat it-theddid eżistenti għall-media indipendenti. Aħna nibqgħu determinati li nippreżentaw inizjattivi ġodda bħall-Att dwar il-Libertà tal-Media u nżidu l-appoġġ tagħna għal proġetti li jippromwovu t-trasparenza fis-settur.

Din l-għodda l-ġdida se tinforma l-valutazzjonijiet u l-inizjattivi ta’ politika u regolatorji ddedikati għall-appoġġ tal-libertà u l-pluraliżmu tal-media. Se tidentifika fejn tinsab is-sjieda tal-media, u b’hekk tagħmel il-kwistjonijiet ta’ konċentrazzjoni potenzjali aktar viżibbli u b’hekk iżżid il-fehim tas-suq tal-media. L-ammont ta’ appoġġ tal-UE ddedikat għall-proġett huwa ta’ EUR 1 miljun u l-proġett huwa mistenni li jdum sa Settembru 2022.

Barra minn hekk, se tiġi ppubblikata t-tieni sejħa għall-proposti fil-ġimgħat li ġejjin. Il-benefiċjarji ta’ dan il-proġett pilota ntgħażlu wara sejħa għal proposti, immirati lejn il-partijiet interessati li jaħdmu fil-qasam tal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja fil-livell Ewropew, reġjonali u lokali. Din l-inizjattiva hija parti minn sforz usa’ fil-qasam tal-libertà u l-pluraliżmu tal-media, kif deskritt fil-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea.

Aktar informazzjoni dwar dan u sejħiet oħra relatati mal-qasam tal-midja, kemm jekk għaddejjin jew qed jitħejjew