Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Mediefrihed og -pluralisme: lancering af projektet til overvågning af medieejerskab

Kommissionen har i dag kickstartet den EU-finansierede Euromedia Owownership Monitor. Monitoren, der koordineres af Paris Lodron Universitat Salzburg, vil tilvejebringe en landebaseret database med oplysninger om medieejerskab samt systematisk vurdere relevante retlige rammer og identificere mulige risici for gennemsigtigheden i medieejerskab.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, udtaler: 

Det bliver stadig vanskeligere at forstå, hvem der ejer medierne i EU. Dette kan ikke være tilfældet, fordi folk i demokratiet fortjener at vide, hvem der giver dem oplysninger. Dette nye værktøj vil bidrage til forståelsen af mediemarkedet og fremtidige politiske initiativer.

Kommissær med ansvar for det indre marked, Thierry Breton, tilføjer: 

Som en central søjle i vores demokratier er det afgørende at tackle og fremhæve de eksisterende trusler mod uafhængige medier. Vi er fortsat fast besluttet på at fremlægge nye initiativer såsom loven om mediefrihed og øge vores støtte til projekter, der fremmer gennemsigtighed i sektoren.

Dette nye værktøj vil danne grundlag for politiske og lovgivningsmæssige vurderinger og initiativer til støtte for mediefrihed og -pluralisme. Det vil pege på, hvor medieejerskab ligger, hvilket vil gøre potentielle koncentrationsspørgsmål mere synlige og dermed øge forståelsen af mediemarkedet. Den EU-støtte, der er afsat til projektet, er på 1 mio. EUR, og projektet forventes at vare indtil september 2022.

Desuden vil endnu en indkaldelse af forslag blive offentliggjort i løbet af de kommende uger. Modtagerne af dette pilotprojekt er blevet udvalgt efter en indkaldelse af forslag rettet mod interessenter, der arbejder med mediefrihed og -pluralisme på europæisk, regionalt og lokalt plan. Dette initiativ er en del af en bredere indsats inden for mediefrihed og -pluralisme som skitseret i handlingsplanen for europæisk demokrati.

Yderligere oplysninger om denne og andre indkaldelser vedrørende medier, enten igangværende eller under udarbejdelse