Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus: tiedotusvälineiden omistajuuden seurantahankkeen käynnistäminen

Komissio on tänään käynnistänyt EU:n rahoittaman Euromedian omistusseurannan. Seurantakeskus, jota koordinoi Pariisin Lodron Universitat Salzburg, tarjoaa maakohtaisen tietokannan, joka sisältää tietoa tiedotusvälineiden omistuksesta, ja arvioi järjestelmällisesti asiaankuuluvia oikeudellisia kehyksiä ja tunnistaa tiedotusvälineiden omistuksen avoimuuteen mahdollisesti kohdistuvat riskit.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Arvoista ja avoimuudesta vastaavan varapuheenjohtajan Věra Jourován mukaan 

On yhä vaikeampaa ymmärtää, kuka omistaa tiedotusvälineet EU:ssa. Näin ei voi olla, koska demokratiassa ihmiset ansaitsevat tietää, kuka antaa heille tietoa. Tämä uusi väline auttaa ymmärtämään mediamarkkinoita ja tulevia poliittisia aloitteita.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton lisäsi: 

Demokratioidemme keskeisenä pilarina on ratkaisevan tärkeää puuttua riippumattomiin tiedotusvälineisiin kohdistuviin uhkiin ja tuoda ne esiin. Aiomme edelleen päättäväisesti esittää uusia aloitteita, kuten tiedotusvälineiden vapautta koskevan lain, ja lisätä tukeamme alan avoimuutta edistäville hankkeille.

Tätä uutta välinettä hyödynnetään politiikan ja sääntelyn arvioinneissa ja aloitteissa, joilla tuetaan tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta. Siinä määritetään tiedotusvälineiden omistajuus, lisätään mahdollisten keskittymiseen liittyvien kysymysten näkyvyyttä ja lisätään siten mediamarkkinoiden ymmärtämistä. Hankkeelle osoitettu EU:n tuki on miljoona euroa, ja hankkeen odotetaan kestävän syyskuuhun 2022 saakka.

Lisäksi lähiviikkoina julkaistaan toinen ehdotuspyyntö. Pilottihankkeen edunsaajat on valittu ehdotuspyynnön perusteella. Hanke on suunnattu sidosryhmille, jotka toimivat tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden alalla eurooppalaisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä aloite on osa laajempaa pyrkimystä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden alalla, kuten Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmassa esitetään.

Lisätietoa tästä ja muista tiedotusvälineisiin liittyvistä ehdotuspyynnöistä joko meneillään tai valmisteilla