Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms: mediju īpašumtiesību uzraudzības projekta uzsākšana

Šodien Komisija uzsāka ES finansēto Euromedia īpašumtiesību uzraudzību. Monitorings, ko koordinēs Parīzes Lodron Universitat Zalcburga, nodrošinās valsts datubāzi, kurā būs informācija par plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesībām, kā arī sistemātiski novērtēs attiecīgo tiesisko regulējumu un identificēs iespējamos riskus mediju īpašumtiesību pārredzamībai.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova sacīja: 

Kļūst arvien grūtāk saprast, kam pieder plašsaziņas līdzekļi ES. Tas tā nav, jo demokrātijā cilvēki ir pelnījuši zināt, kas viņiem sniedz informāciju. Šis jaunais rīks palīdzēs veidot izpratni par plašsaziņas līdzekļu tirgu un turpmākajām politikas iniciatīvām.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons piebilda: 

Tā kā tā ir mūsu demokrātijas pamatpīlārs, ir ļoti svarīgi novērst un uzsvērt pastāvošos draudus neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem. Mēs joprojām esam apņēmības pilni nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, piemēram, Plašsaziņas līdzekļu brīvības aktu, un palielināt atbalstu projektiem, kas veicina pārredzamību šajā nozarē.

Šis jaunais rīks tiks izmantots politikas un regulējuma novērtējumos un iniciatīvās, kas paredzētas mediju brīvības un plurālisma atbalstam. Tas noteiks plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību atrašanās vietu, padarot pamanāmākas iespējamās koncentrācijas problēmas un tādējādi vairos izpratni par plašsaziņas līdzekļu tirgu. Projektam paredzētā ES atbalsta summa ir 1 miljons EUR, un paredzams, ka projekts ilgs līdz 2022. gada septembrim.

Turklāt tuvākajās nedēļās tiks publicēts otrs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. Šā izmēģinājuma projekta atbalsta saņēmēji ir atlasīti pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kas vērsti uz ieinteresētajām personām, kuras darbojas plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma jomā Eiropas, reģionālā un vietējā līmenī. Šī iniciatīva ir daļa no plašākiem centieniem plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma jomā, kā izklāstīts Eiropas Demokrātijas rīcības plānā.

Plašāka informācija par šo un citiem uzaicinājumiem saistībā ar plašsaziņas līdzekļu jomu vai nu pašlaik, vai tiek gatavoti