Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Sloboda i pluralizam medija: pokretanje projekta praćenja vlasništva nad medijima

Komisija je danas pokrenula alat Euromedia Ownership Monitor, koji se financira sredstvima EU-a. Tim će se praćenjem, kojim koordinira pariško sveučilište u Lodronu u Salzburgu, osigurati baza podataka za pojedine zemlje koja će sadržavati informacije o vlasništvu nad medijima te će se sustavno procjenjivati relevantni pravni okviri i utvrđivati mogući rizici za transparentnost vlasništva nad medijima.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová rekla je

Sve je teže razumjeti tko je vlasnik medija u EU-u. To ne može biti slučaj jer u demokraciji ljudi zaslužuju znati tko im pruža informacije. Taj novi alat pomoći će u razumijevanju medijskog tržišta i budućih političkih inicijativa.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton dodao je: 

Kao ključni stup naših demokracija ključno je riješiti i istaknuti postojeće prijetnje neovisnim medijima. I dalje smo odlučni predstaviti nove inicijative kao što je Zakon o slobodi medija i povećati svoju potporu projektima kojima se promiče transparentnost u tom sektoru.

Taj novi alat poslužit će kao temelj za političke i regulatorne procjene i inicijative za potporu slobodi i pluralizmu medija. Utvrdit će se gdje je vlasništvo nad medijima, što će pitanja potencijalne koncentracije učiniti vidljivijima, čime će se povećati razumijevanje medijskog tržišta. Potpora EU-a namijenjena projektu iznosi 1 milijun EUR, a očekuje se da će projekt trajati do rujna 2022.

Nadalje, u nadolazećim tjednima objavit će se drugi poziv na podnošenje prijedloga. Korisnici ovog pilot-projekta odabrani su na temelju poziva na podnošenje prijedloga usmjerenog na dionike koji djeluju u području slobode i pluralizma medija na europskoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Ova je inicijativa dio širih napora u području slobode i pluralizma medija, kako je navedeno u akcijskom planu za europsku demokraciju.

Više informacija o ovom i drugim pozivima povezanima s medijima, koji su u tijeku ili su u pripremi