Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Wolność i pluralizm mediów: rozpoczęcie projektu monitorowania własności mediów

Komisja uruchomiła dziś finansowany przez UE monitor własności Euromedia. Monitorowanie, koordynowane przez Paryż Lodron Universitat Salzburg, zapewni ogólnokrajową bazę danych zawierającą informacje na temat własności mediów, a także będzie systematycznie oceniać odpowiednie ramy prawne i identyfikować możliwe zagrożenia dla przejrzystości własności mediów.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości, Věra Jourová, powiedziała: 

Coraz trudniej jest zrozumieć, kto jest właścicielem mediów w UE. Nie może tak być, ponieważ w demokracji ludzie zasługują na wiedzę, kto dostarcza im informacji. To nowe narzędzie pomoże w zrozumieniu rynku mediów i przyszłych inicjatyw politycznych.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał: 

Jako kluczowy filar naszych demokracji kluczowe znaczenie ma zajęcie się istniejącymi zagrożeniami dla niezależnych mediów i podkreślenie tych zagrożeń. Jesteśmy zdecydowani przedstawić nowe inicjatywy, takie jak ustawa o wolności mediów, i zwiększyć nasze wsparcie dla projektów promujących przejrzystość w tym sektorze.

To nowe narzędzie będzie stanowić podstawę ocen politycznych i regulacyjnych oraz inicjatyw poświęconych wspieraniu wolności i pluralizmu mediów. Pozwoli to wskazać, gdzie znajduje się własność mediów, co zwiększy widoczność potencjalnych problemów związanych z koncentracją, a tym samym zwiększy zrozumienie rynku mediów. Kwota wsparcia UE przeznaczona na projekt wynosi 1 mln EUR, a projekt ma potrwać do września 2022 r.

Ponadto w najbliższych tygodniach opublikowane zostanie drugie zaproszenie do składania wniosków. Beneficjenci tego projektu pilotażowego zostali wybrani w drodze zaproszenia do składania wniosków, skierowanego do zainteresowanych stron działających w dziedzinie wolności i pluralizmu mediów na szczeblu europejskim, regionalnym i lokalnym. Inicjatywa ta jest częścią szerszych działań w dziedzinie wolności i pluralizmu mediów, jak określono w europejskim planie działania na rzecz demokracji.

Więcej informacji na temat tego i innych zaproszeń do składania wniosków związanych z mediami, zarówno w toku, jak i w przygotowaniu