Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Svoboda in pluralnost medijev: začetek projekta spremljanja lastništva medijev

Komisija je danes uvedla orodje za spremljanje lastništva Euromedia, ki ga financira EU. Opazovalec, ki ga usklajuje Universitat Salzburg v Parizu, bo zagotovil podatkovno zbirko za posamezne države, ki bo vsebovala informacije o lastništvu medijev, ter sistematično ocenjeval ustrezne pravne okvire in opredelil morebitna tveganja za preglednost lastništva medijev.

graphic showing a hand using a remote control in front of multiple television screens

iStock photo Getty Images plus

Podpredsednica za vrednote in preglednost Věra Jourová je dejala: 

Vse težje je razumeti, kdo je lastnik medijev v EU. To ne drži, saj si ljudje v demokraciji zaslužijo vedeti, kdo jim zagotavlja informacije. To novo orodje bo prispevalo k razumevanju medijskega trga in prihodnjih političnih pobud.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je dodal: 

Kot ključni steber naših demokracij je treba obravnavati in izpostaviti obstoječe grožnje neodvisnim medijem. Še naprej smo odločeni predstaviti nove pobude, kot je akt o svobodi medijev, in povečati podporo projektom za spodbujanje preglednosti v sektorju.

To novo orodje bo podlaga za politične in regulativne ocene ter pobude, namenjene podpiranju svobode in pluralnosti medijev. Z njo bo natančno opredeljeno, kje je lastništvo medijev, s čimer se bo povečala prepoznavnost morebitnih težav s koncentracijo, s čimer se bo izboljšalo razumevanje medijskega trga. Znesek podpore EU, namenjen projektu, znaša 1 milijon EUR, projekt pa naj bi trajal do septembra 2022.

Poleg tega bo v prihodnjih tednih objavljen drugi razpis za zbiranje predlogov. Upravičenci tega pilotnega projekta so bili izbrani na podlagi razpisa za zbiranje predlogov, namenjenega deležnikom, ki delujejo na področju svobode in pluralnosti medijev na evropski, regionalni in lokalni ravni. Ta pobuda je del širših prizadevanj na področju svobode in pluralnosti medijev, kot je opisano v akcijskem načrtu za evropsko demokracijo.

Več informacij o tem in drugih razpisih, povezanih s področjem medijev, v teku ali v pripravi