Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az európai adatkormányzásról szóló jogszabály

Az európai adatkormányzási jogszabály, amely teljes mértékben összhangban van az uniós értékekkel és elvekkel, jelentős előnyökkel fog járni az uniós polgárok és vállalkozások számára.

Az európai adatstratégia egyik kulcsfontosságú pillére, az adatkormányzási jogszabály célja az adatmegosztásba vetett bizalom növelése, az adatok rendelkezésre állásának növelésére szolgáló mechanizmusok megerősítése, valamint az adatok újrafelhasználása előtt álló technikai akadályok leküzdése.

Az adatkormányzásról szóló jogszabály támogatni fogja a stratégiai területeken közös európai adatterek létrehozását és fejlesztését is, bevonva mind a magán-, mind a közszereplőket olyan ágazatokban, mint az egészségügy, a környezetvédelem, az energiaügy, a mezőgazdaság, a mobilitás, a pénzügyek, a gyártás, a közigazgatás és a készségek.

Az adatkormányzási törvény 2022. június 23-án lépett hatályba, és egy 15 hónapos türelmi időszakot követően 2023 szeptemberétől alkalmazandó.

Előnyök

A kezdeményezés célja, hogy több adat álljon rendelkezésre, és megkönnyítse az ágazatok és az uniós országok közötti adatmegosztást annak érdekében, hogy kihasználja az adatokban rejlő lehetőségeket az európai polgárok és vállalkozások javára.

Például:

 • A jó adatkezelés és adatmegosztás lehetővé teszi az iparágak számára, hogy innovatív termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek ki, és a gazdaság számos ágazatát hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszik. A mesterségesintelligencia-rendszerek képzéséhez is elengedhetetlen.
 • Ha több adat áll rendelkezésre, a közszféra jobb szakpolitikákat dolgozhat ki, amelyek átláthatóbb irányítást és hatékonyabb közszolgáltatásokat eredményeznek.
 • Az adatközpontú innováció előnyökkel fog járni a vállalatok és az egyének számára azáltal, hogy életünket és munkánkat hatékonyabbá teszi az alábbiak révén:
  • egészségügyi adatok: a személyre szabott kezelések javítása, jobb egészségügyi ellátás biztosítása, valamint a ritka vagy krónikus betegségek gyógyításának elősegítése, évente mintegy 120 milliárd EUR megtakarítással az uniós egészségügyi ágazatban, valamint hatékonyabb és gyorsabb reagálás a Covid19-járvány okozta globális egészségügyi válságra;
  • mobilitási adatok: a valós idejű navigációnak köszönhetően több mint 27 millió óra tömegközlekedési időt és akár évi 20 milliárd EUR-ttakaríthat meg a gépjárművezetők munkaerőköltségében; 
  • környezeti adatok: az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a CO2-kibocsátás csökkentése és a vészhelyzetek, például az árvizek és az erdőtüzek elleni küzdelem;
  • mezőgazdasági adatok: precíziós gazdálkodás, új termékek fejlesztése az agrár-élelmiszeripari ágazatban és általában új szolgáltatások a vidéki térségekben;
  • közigazgatási adatok: jobb és megbízhatóbb hivatalos statisztikák készítése, valamint a tényeken alapuló döntésekhez való hozzájárulás.

Hogyan fog ez működni a gyakorlatban?

Az EU négy széles intézkedéscsomag révén ösztönözni fogja a megbízható adatmegosztó rendszerek fejlesztését:

 1. Olyan mechanizmusok, amelyek megkönnyítik egyes olyan közszférabeli adatok további felhasználását, amelyek nem bocsáthatók rendelkezésre nyílt adatként. Például az egészségügyi adatok újrafelhasználása elősegítheti a ritka vagy krónikus betegségek gyógyítására irányuló kutatást.
 2. Intézkedések annak biztosítására, hogy az adatközvetítők az adatmegosztás vagy az adatmegosztás megbízható szervezőiként működjenek a közös európai adattereken belül.
 3. Olyan intézkedések, amelyek megkönnyítik a polgárok és a vállalkozások számára, hogy adataikat a társadalom javára hozzáférhetővé tegyék.
 4. Az adatmegosztást megkönnyítő intézkedések, különösen az adatok ágazatokon és határokon átnyúló felhasználásának lehetővé tétele, valamint a megfelelő adatok megfelelő célból való megtalálásának lehetővé tétele érdekében. 

Az ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatos további információkért olvassa el az adatkormányzásról szóló jogszabályt.

Hatás az egész EU-ban

Az adatkormányzásról szóló rendelet az innováció és az új munkahelyek erőteljes motorja lesz. Ez lehetővé teszi az EU számára annak biztosítását, hogy élen járjon az adatokon alapuló innováció második hullámában. 

A társadalom egésze számára előnyösek lesznek a tényeken alapuló szakpolitikák és a társadalmi kihívásokra, például az éghajlatváltozásra és a Covid19-világjárványra adott jobb megoldások. 

A vállalkozások számára előnyös lesz az adatok beszerzésével, integrálásával és feldolgozásával kapcsolatos költségek csökkenése, valamint a piacra lépés előtt álló akadályok csökkenése. Emellett csökkenni fog az új termékek és szolgáltatások piacra jutási ideje is. Ez lehetővé teszi a kis- és nagyvállalatok számára, hogy új, adatvezérelt termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek ki. 

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Az új uniós szabályok nagy értékű adatkészleteket tesznek elérhetővé a mesterséges intelligencia és az adatvezérelt innováció táplálása érdekében

Tegnaptól új uniós szabályok léptek életbe a nyilvános adatkészletek további felhasználás céljából történő hozzáférhetővé tételére vonatkozóan. Ezek az úgynevezett „nagy értékű adatkészletek” a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelvben meghatározott hat tematikus területre vonatkozó információkat tartalmaznak: térinformatikai adatok, Föld-megfigyelés és környezetvédelem, meteorológia, statisztikák, vállalatok és mobilitás.

PRESS RELEASE |
a Bizottság felszólít 18 tagállamot az uniós adatkormányzási rendelet betartására

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít 18 olyan tagállam ellen, amelyek nem jelölték ki az adatkormányzási rendelet végrehajtásáért felelős hatóságokat, vagy amelyek nem bizonyították, hogy ez utóbbiak jogosultak a jogszabályban előírt feladatok ellátására.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Európai adatstratégia

Az adatstratégia középpontjában az emberek előtérbe helyezése a technológia fejlesztésében, valamint az európai értékek és jogok védelme és előmozdítása a digitális világban.

Mélyedjen el alaposabban a témában

Az adatközvetítő szolgáltatások uniós nyilvántartása

Az adatkormányzási rendelet keretet hoz létre egy olyan új üzleti modell – adatközvetítő szolgáltatások – előmozdítására, amely megbízható és biztonságos környezetet biztosít a vállalatok vagy magánszemélyek számára az adatok megosztásához.

Lásd még

Az adatokról szóló törvény

Az adattörvény átfogó kezdeményezés az Európai Unióban az adatok jelentette kihívások kezelésére és az adatok által kínált lehetőségek felszabadítására, hangsúlyozva a tisztességes hozzáférést és a felhasználói jogokat, miközben biztosítja a személyes adatok védelmét.

A nem személyes adatok szabad áramlása

Az EU biztosítani kívánja az adatok szabad áramlását Európában, lehetővé téve a vállalatok és a közigazgatási szervek számára, hogy a nem személyes adatokat bárhol tárolják és feldolgozzák.

Nagy adathalmazok

Az adatok kulcsfontosságú eszközzé váltak a gazdaság és társadalmaink számára, és a „nagy adat” megértésének szükségessége technológiai innovációkhoz vezet.