Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Datu pārvaldības akts

Eiropas Datu pārvaldības akts, kas pilnībā atbilst ES vērtībām un principiem, dos ievērojamu labumu ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Datu pārvaldības akta, kas ir svarīgs Eiropas Datu stratēģijas pīlārs, mērķis ir palielināt uzticēšanos datu kopīgošanai, stiprināt mehānismus, lai palielinātu datu pieejamību un pārvarētu tehniskos šķēršļus datu atkalizmantošanai.

Datu pārvaldības akts arī atbalstīs kopīgu Eiropas datu telpu izveidi un attīstību stratēģiskās jomās, iesaistot gan privātos, gan publiskos dalībniekus tādās nozarēs kā veselība, vide, enerģētika, lauksaimniecība, mobilitāte, finanses, ražošana, valsts pārvalde un prasmes.

Datu pārvaldības akts stājās spēkā 2022. gada 23. jūnijā, un pēc 15 mēnešu labvēlības perioda to piemēro no 2023. gada septembra.

Ieguvumi

Iniciatīvas mērķis ir darīt pieejamus vairāk datu un atvieglot datu apmaiņu starp nozarēm un ES valstīm, lai izmantotu datu potenciālu Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

Piemēram:

 • Laba datu pārvaldība un datu apmaiņa ļaus nozarēm izstrādāt inovatīvus produktus un pakalpojumus un padarīs daudzas ekonomikas nozares efektīvākas un ilgtspējīgākas. Tas ir būtiski arī mākslīgā intelekta sistēmu apmācībai.
 • Tā kā ir pieejams vairāk datu, publiskais sektors var izstrādāt labāku politiku, nodrošinot pārredzamāku pārvaldību un efektīvākus sabiedriskos pakalpojumus.
 • Uz datiem balstīta inovācija dos labumu uzņēmumiem un privātpersonām, padarot mūsu dzīvi un darbu efektīvāku:
  • veselības dati: uzlabot personalizētu ārstēšanu, nodrošināt labāku veselības aprūpi un palīdzēt izārstēt retas vai hroniskas slimības, ES veselības nozarē ietaupot aptuveni 120 miljardus EUR gadā un efektīvāk un ātrāk reaģēt uz globālo Covid-19 veselības krīzi;
  • mobilitātes dati: ietaupīt vairāk nekā 27 miljonus stundu sabiedriskā transporta lietotāju laiku un līdz pat 20 miljardiem euro gadā autovadītāju darbaspēka izmaksās, pateicoties reāllaika navigācijai; 
  • vides dati: cīnīties pret klimata pārmaiņām, samazināt CO2 emisijas un cīnīties pret ārkārtas situācijām, piemēram, plūdiem un meža ugunsgrēkiem;
  • lauksaimniecības dati: attīstīt precīzo lauksaimniecību, jaunus produktus lauksaimniecības pārtikas nozarē un jaunus pakalpojumus kopumā lauku apvidos;
  • valsts pārvaldes dati: nodrošināt labāku un uzticamāku oficiālo statistiku un sniegt ieguldījumu uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā.

Kā tas darbosies praksē?

ES veicinās uzticamu datu apmaiņas sistēmu izstrādi, izmantojot četrus plašus pasākumu kopumus:

 1. Mehānismi, kas atvieglo tādu publiskā sektora datu atkalizmantošanu, kurus nevar darīt pieejamus kā atvērtos datus. Piemēram, veselības datu atkalizmantošana varētu veicināt pētniecību, lai atrastu zāles retām vai hroniskām slimībām.
 2. Pasākumi, lai nodrošinātu, ka datu starpnieki darbosies kā uzticami datu kopīgošanas vai apkopošanas organizatori kopējās Eiropas datu telpās.
 3. Pasākumi, kuru mērķis ir atvieglot iedzīvotājiem un uzņēmumiem savu datu pieejamību sabiedrības labā.
 4. Pasākumi, lai atvieglotu datu kopīgošanu, jo īpaši, lai datus varētu izmantot dažādās nozarēs un pāri robežām, un lai ļautu atrast pareizos datus pareizajā nolūkā. 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šiem pasākumiem, izlasiet Datu pārvaldības aktu.

Ietekme visā ES

Regula par datu pārvaldību būs spēcīgs inovācijas un jaunu darbvietu dzinējspēks. Tas ļaus ES nodrošināt, ka tā ir uz datiem balstīta otrā inovācijas viļņa avangardā. 

Sabiedrība kopumā gūs labumu no vairāk uz pierādījumiem balstītas politikas un labākiem risinājumiem sabiedrības problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām un Covid-19 pandēmijai. 

Uzņēmumi gūs labumu no datu iegūšanas, integrācijas un apstrādes izmaksu samazināšanas, kā arī no mazākiem šķēršļiem ienākšanai tirgū. Viņi arī saskatīs laika samazinājumu līdz tirgum jauniem produktiem un pakalpojumiem. Tas ļaus gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem izstrādāt jaunus uz datiem balstītus produktus un pakalpojumus. 

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Jauni ES noteikumi dara pieejamas augstvērtīgas datu kopas mākslīgā intelekta un uz datiem balstītas inovācijas veicināšanai

No vakardienas ir sākuši piemērot jaunus ES noteikumus par to, kā vairāk publisko datu kopu darīt pieejamas atkalizmantošanai. Šīs tā dēvētās “augstvērtīgās datu kopas” ietver informāciju par sešām tematiskajām jomām, kas noteiktas Atvērto datu direktīvā: ģeotelpiskā, Zemes novērošana un vide, meteoroloģija, statistika, uzņēmumi un mobilitāte.

PRESS RELEASE |
Komisija aicina 18 dalībvalstis ievērot ES Datu pārvaldības aktu

Eiropas Komisija nolēma sākt pārkāpuma procedūras, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli 18 dalībvalstīm, kuras nav izraudzījušās atbildīgās iestādes Datu pārvaldības akta īstenošanai vai kuras nav pierādījušas, ka tās ir pilnvarotas veikt likumā noteiktos uzdevumus.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas Datu stratēģija

Datu stratēģija ir vērsta uz cilvēku izvirzīšanu pirmajā vietā tehnoloģiju izstrādē un Eiropas vērtību un tiesību aizstāvēšanu un veicināšanu digitālajā pasaulē.

Rociet dziļāk!

ES datu starpniecības pakalpojumu reģistrs

DPA izveido satvaru, lai veicinātu jaunu uzņēmējdarbības modeli — datu starpniecības pakalpojumus —, kas nodrošinās uzticamu un drošu vidi, kurā uzņēmumi vai privātpersonas var kopīgot datus.

Datu pārvaldības akta skaidrojums

Datu pārvaldības akts nodrošina satvaru, lai palielinātu uzticēšanos brīvprātīgai datu kopīgošanai uzņēmumu un iedzīvotāju labā.

Skatīt arī

Datu akts

Datu akts ir visaptveroša iniciatīva, kuras mērķis ir risināt problēmas un izmantot iespējas, ko sniedz dati Eiropas Savienībā, uzsverot taisnīgu piekļuvi un lietotāju tiesības, vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzību.

Nepersondatu brīva aprite

ES vēlas nodrošināt brīvu datu plūsmu Eiropā, ļaujot uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm glabāt un apstrādāt nepersondatus neatkarīgi no to izvēles.

Lielie dati

Dati ir kļuvuši par būtisku vērtību ekonomikai un mūsu sabiedrībai, un nepieciešamība pēc “lielo datu” jēgas rada inovācijas tehnoloģiju jomā.