Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas Datu pārvaldības akts

Eiropas Datu pārvaldības akts, kas pilnībā atbilst ES vērtībām un principiem, sniegs ievērojamu labumu ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

  Visual representation of data

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Viens no galvenajiem Eiropas Datu stratēģijas pīlāriem ir Datupārvaldības akts, kura mērķis ir palielināt uzticēšanos datu kopīgošanai, stiprināt mehānismus, lai palielinātu datu pieejamību un pārvarētu tehniskos šķēršļus datu atkalizmantošanai.

Datu pārvaldības akts atbalstīs arī kopīgu Eiropas datu telpu izveidi un attīstību stratēģiskās jomās, iesaistot gan privātos, gan publiskos dalībniekus tādās nozarēs kā veselība, vide, enerģētika, lauksaimniecība, mobilitāte, finanses, ražošana, valsts pārvalde un prasmes.

Datu pārvaldība stājās spēkā 2022. gada 23. jūnijā, un pēc 15 mēnešu labvēlības perioda tā būs piemērojama no 2023. gada septembra.

Ieguvumi un priekšrocības

Iniciatīvas mērķis ir padarīt pieejamus vairāk datu un atvieglot datu apmaiņu starp nozarēm un ES valstīm, lai izmantotu datu potenciālu Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

Piemēram:

 • Laba datu pārvaldība un datu apmaiņa ļaus nozarēm izstrādāt inovatīvus produktus un pakalpojumus un padarīs daudzas ekonomikas nozares efektīvākas un ilgtspējīgākas. Tas ir būtiski arī MI sistēmu apmācībai.
 • Ja ir pieejami vairāk datu, publiskais sektors var izstrādāt labāku politiku, kas nodrošina pārredzamāku pārvaldību un efektīvākus sabiedriskos pakalpojumus.
 • Uz datiem balstīta inovācija dos labumu uzņēmumiem un privātpersonām, padarot mūsu dzīvi un darbu efektīvāku:
  • veselības dati: uzlabot personalizētu ārstēšanu, nodrošināt labāku veselības aprūpi un palīdzēt izārstēt retas vai hroniskas slimības, ietaupot aptuveni 120 miljardus EUR gadā ES veselības nozarē un efektīvāk un ātrāk reaģēt uz globālo Covid-19 veselības krīzi;
  • mobilitātes dati: ietaupīt vairāk nekā 27 miljonus stundu sabiedriskā transporta lietotāju laika un līdz pat EUR 20 miljardiem gadā automobiļu vadītāju darbaspēka izmaksās, pateicoties kuģošanai reāllaikā; 
  • vides dati: cīnīties pret klimata pārmaiņām, samazināt CO2 emisijas un cīnīties pret ārkārtas situācijām, piemēram, plūdiem un mežu ugunsgrēkiem;
  • lauksaimniecības dati: attīstīt precīzo lauksaimniecību, jaunus produktus lauksaimniecības pārtikas nozarē un jaunus pakalpojumus kopumā lauku apvidos;
  • valsts pārvaldes dati: nodrošināt labāku un uzticamāku oficiālo statistiku un palīdzēt pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus.

Kā tas darbosies praksē?

ES veicinās uzticamu datu apmaiņas sistēmu izstrādi, izmantojot četrus plašus pasākumu kopumus:

 1. Mehānismi, kas atvieglo tādu konkrētu publiskā sektora datu atkalizmantošanu, kurus nevar darīt pieejamus kā atvērtos datus. Piemēram, veselības datu atkalizmantošana varētu veicināt pētījumus, lai atrastu retu vai hronisku slimību ārstēšanu.
 2. Pasākumi, lai nodrošinātu, ka datu starpnieki darbosies kā uzticami datu kopīgošanas vai apkopošanas organizētāji vienotajās Eiropas datu telpās.
 3. Pasākumi, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem atvieglotu savu datu pieejamību sabiedrības labā.
 4. Pasākumi, lai atvieglotu datu apmaiņu, jo īpaši, lai ļautu datus izmantot dažādās nozarēs un pāri robežām, un lai varētu atrast pareizos datus pareizajā nolūkā. 

Plašāku informāciju par šiem pasākumiem lasiet Datu pārvaldības likumā.

Ietekme visā ES

Regula par datu pārvaldību būs spēcīgs inovācijas un jaunu darbvietu dzinējspēks. Tas ļaus ES nodrošināt, ka tā ir otrā inovācijas viļņa priekšgalā, pamatojoties uz datiem. 

Sabiedrība kopumā gūs labumu no vairāk uz pierādījumiem balstītas politikas un labākiem risinājumiem sabiedrības problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām un Covid-19 pandēmijai. 

Uzņēmumi gūs labumu no datu iegūšanas, integrēšanas un apstrādes izmaksu samazinājuma, kā arī no mazākiem šķēršļiem ienākšanai tirgos. Tās arī saīsina laiku līdz tirgum attiecībā uz jauniem produktiem un pakalpojumiem. Tas ļaus gan maziem, gan lieliem uzņēmumiem izstrādāt jaunus uz datiem balstītus produktus un pakalpojumus. 

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas Datu stratēģija

Datu stratēģija ir vērsta uz cilvēku izvirzīšanu pirmajā vietā tehnoloģiju izstrādē un Eiropas vērtību un tiesību aizstāvēšanu un veicināšanu digitālajā pasaulē.

Rociet dziļāk!

ES datu starpniecības pakalpojumu reģistrs

Ar DGA izveido sistēmu, lai veicinātu jaunu uzņēmējdarbības modeli — datu starpniecības pakalpojumus -, kas nodrošinās uzticamu un drošu vidi, kurā uzņēmumi vai privātpersonas var kopīgot datus.

Datu pārvaldības akta skaidrojums

Datu pārvaldības akts nodrošina satvaru, lai palielinātu uzticēšanos brīvprātīgai datu kopīgošanai uzņēmumu un iedzīvotāju labā.

Skatīt arī

Datu akts

Datu akts ir galvenais pasākums, lai darītu pieejamus vairāk datu izmantošanai saskaņā ar ES noteikumiem un vērtībām.

Nepersondatu brīva aprite

The EU wants to ensure a free flow of data in Europe, allowing companies and public administrations to store and process non-personal data wherever they choose.

Lielie dati

Dati ir kļuvuši par būtisku vērtību ekonomikai un mūsu sabiedrībai, un nepieciešamība pēc “lielo datu” jēgas rada inovācijas tehnoloģiju jomā.