Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az európai adatáramlás-ellenőrzés

Az európai adatstratégia fényében a felhőalapú adatáramlás stratégiai vizualizációs eszköze lehetővé teszi a felhőalapú adatáramlások mennyiségének és gazdasági értékének stratégiai elemzését, számszerűsítését, megjelenítését és nyomon követését az Európai Unióban, az EFTA-országokban és az Egyesült Királyságban.

    az adatok fogalmának felidézése

© iStock Getty Images Plus - watchara_tongnoi

A felhőalapú adatáramlások és az azokhoz kapcsolódó gazdasági értékek elemzése, feltérképezése, számszerűsítése és nyomon követése az EU-n belül és kívül a felhőalapú számítástechnika területén alapvető fontosságú a döntéshozatal, az ipari döntések és a beruházási döntések támogatásához. Kulcsfontosságú továbbá az európai digitális gazdaság versenyképességének az adatáramlási minták elemzése alapján történő értékeléséhez, valamint az adatok szabad áramlásának a nem személyes adatok uniós gazdaságon belüli szabad áramlásához viszonyított nyomon követéséhez. A felhőalapú adatáramlás volumenének és értékének ismerete hozzájárul a Cloud és Edge Digital Decade céljainak 2030-ig történő eléréséhez.

A felhőalapú számítástechnika területén az adatáramlással kapcsolatos gazdasági intelligencia biztosítása érdekében a Bizottság létrehozta a felhőalapú adatáramlás stratégiai vizualizációs eszközét.

Az eszköz lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy:

  1. térképezze fel és becsülje meg a felhőalapú számítástechnika területén az EU 27 tagállamában (azaz az EU-n belüli adatáramlásokban), valamint Izlanddal, Norvégiával, Svájccal és az Egyesült Királysággal (azaz az EU-n kívüli adatáramlásokkal) kapcsolatos fő adatáramlások volumenét és gazdasági értékét;
  2. előrejelzési adatok kiáramlása 2030-ig;
  3. az adatáramlások volumenének elemzése ágazatonként, vállalatméretenként és országonként.

A térkép és a grafikonok összehasonlító ország-adatáramlási és -kiáramlási előrejelzéseket nyújtanak 2016-tól 2030-ig, amennyiben rendelkezésre állnak adatok.

 

 

A Cloud Data Flow stratégiai vizualizációs eszköz 31 európai ország adatait tartalmazza. Ezt az adatáramlási trendek figyelemmel kísérésére fogják felhasználni, beleértve a mennyiségeket és azok gazdasági értékeit ezekben az országokban. A jelentés emellett ágazatonként, országonként és vállalatonként 2030-ig adatokat szolgáltat a felhők igénybevételéről. Az eszköz stratégiai előrejelzési eszközként is hasznos lehet a jövőbeli döntéshozatali, kereskedelmi és beruházási döntések támogatásához a felhőalapú számítástechnika területén, amely adatáramlási bizonyítékokon alapul. 

A Cloud Data Flow stratégiai vizualizációs eszközben bemutatott adatok 2016-tól várhatók 2030-ig. A felhasznált adatgyűjtési források az elsődleges forrásoktól, például a hivatalos statisztikai adatoktól a másodlagos forrásokig, például felmérésekig és interjúkig terjednek. Az ezen eszköz biztosítására kidolgozott új módszertant először a Bizottság „Az adatáramlások feltérképezése” című tanulmányának 2021. évi jelentése dolgozta ki.

Az eszközt alátámasztó módszertan 2022-ben kiegészült egy olyan elemzési kerettel, amely most lehetővé teszi az adatáramlások gazdasági értékeinek számszerűsítését, valamint az EU-n kívüli adatáramlások becslését a kulcsfontosságú kereskedelmi partnerekkel a meglévő rendelkezésre álló számszerűsítésen és a felhőalapú adatáramlás volumenének feltérképezésén túl. A számítási felhővel kapcsolatos adatáramlások gazdasági értékeinek becslésére szolgáló módszertani fejlesztéseket és elemzési keretet a Bizottság „Az adatáramlások gazdasági értékei” című tanulmányának 2023-asjelentéseismerteti.

 

Jogi nyilatkozat: Minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy biztosítsák az információk pontosságát és teljességét, semmilyen garanciát nem vállalnak, és nem vállalnak felelősséget a felhő- és peremlétesítmény-térképek összeállításához használt forrásanyagok hibáiért vagy mulasztásaiért.

Információ a háttérről

2019-ben a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (CONNECT) az európai adatáramlás-monitoring kiépítése érdekében a Közös Kutatóközponttal együttműködésben elindította az első (már lezárt) vállalati és közintézményi önkéntes felmérést, amelynek célja, hogy összesített és anonimizált adatokat gyűjtsön a következőkről:

  • az EU-n belüli vállalatok és közintézmények által a felhőinfrastruktúrákban tárolt adatok mennyisége (azaz adatállományok);
  • az adatok mennyisége az egyik felhőinfrastruktúrából a másikba került át az EU-ban.

A 2020. évi európai adatstratégia felismerte az adatáramlással kapcsolatos gazdasági információszerzés stratégiai fontosságát, és ezért előirányozta az adatáramlás stratégiai elemzési keretének kidolgozását. E kulcsfontosságú intézkedés megvalósítása érdekében a Bizottság két tanulmányt készített: „Adatáramlások feltérképezése” és „Az adatáramlások gazdasági értékei”. Az első tanulmány első alkalommal dolgoz ki és tesztel egy új, önfenntartó és megismételhető módszert az adatáramlás mennyiségének számszerűsítésére. A második a maga nemében az adatáramlás gazdasági értékének mérésére szolgáló első elemzési keretet dolgoz ki. Az adatáramlás volumenére és gazdasági értékére vonatkozóan mindkét tanulmány által kifejlesztett adatok beépülnek a Cloud Data Flow stratégiai vizualizációs eszközébe.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy földrajzilag online lássák azokat az országokat és gazdasági ágazatokat, amelyek a felhőalapú adatáramlást váltják ki. Lehetővé teszi továbbá a felhőalapú adatok áramlásának és az azokhoz kapcsolódó gazdasági értéknek az elemzését ágazatonként, földrajzilag és vállalkozásonként 31 európai országban. Azt is mutatja, hogy az online aktuális adatok és a 2030-ig tartó előrejelzések ágazatonként, tagállamonként és vállalattípusonként felszívódnak, és rámutatnak a kulcsfontosságú gazdasági partnerekre.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Az új uniós szabályok nagy értékű adatkészleteket tesznek elérhetővé a mesterséges intelligencia és az adatvezérelt innováció táplálása érdekében

Tegnaptól új uniós szabályok léptek életbe a nyilvános adatkészletek további felhasználás céljából történő hozzáférhetővé tételére vonatkozóan. Ezek az úgynevezett „nagy értékű adatkészletek” a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelvben meghatározott hat tematikus területre vonatkozó információkat tartalmaznak: térinformatikai adatok, Föld-megfigyelés és környezetvédelem, meteorológia, statisztikák, vállalatok és mobilitás.

PRESS RELEASE |
a Bizottság felszólít 18 tagállamot az uniós adatkormányzási rendelet betartására

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít 18 olyan tagállam ellen, amelyek nem jelölték ki az adatkormányzási rendelet végrehajtásáért felelős hatóságokat, vagy amelyek nem bizonyították, hogy ez utóbbiak jogosultak a jogszabályban előírt feladatok ellátására.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

A nem személyes adatok szabad áramlása

Az EU biztosítani kívánja az adatok szabad áramlását Európában, lehetővé téve a vállalatok és a közigazgatási szervek számára, hogy a nem személyes adatokat bárhol tárolják és feldolgozzák.