Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wifi4EU: Savivaldybės

Jei esate Europos Sąjungos savivaldybė, turite teisę kreiptis dėl čekio – tai iniciatyvos „WiFi4EU“ dalis. Čekiai, kurių kiekvieno vertė 15 000 EUR, padės įdiegti nemokamą viešąjį internetą jūsų bendruomenėje.

    " "

Kaip tai veikia

Iniciatyva „WiFi4EU“ skirta savivaldybėms arba savivaldybių įsteigtoms asociacijoms (kurios paraiškas teikia vieno ar kelių savo narių vardu). Prieš paskelbiant kiekvieną kvietimą teikti paraiškas valstybės narės atnaujina reikalavimus atitinkančių subjektų sąrašą.

Savivaldybei laimėjus čekį ji gali savo nuožiūra įrengti „WiFi4EU“ belaidžio vietinio tinklo zonas bet kurioje viešoje vietoje, kuri gali būti laikoma jos visuomeniniu centru, pavyzdžiui, rotušėje, viešosiose bibliotekose, sveikatos centruose, muziejuose, aikštėse, parkuose ir pan.

Čekiu vienai savivaldybei bus skirta fiksuoto dydžio lėšų suma. Šios lėšos bus skirtos įrangos ir jos diegimo sąnaudoms padengti, o paramos gavėjai trejus metus mokės už ryšį ir įrangos priežiūrą. Čekį gavusios savivaldybės pasirinks svarbiausias visuomenines viešas erdves, kuriose bus įrengiamos belaidžio vietinio tinklo zonos (prieigos prie interneto taškai). Paramos gavėjai „WiFi4EU“ čekį taip pat gali panaudoti didesnės vertės projektui iš dalies finansuoti.

Čekio paskyrimas

Programos „WiFi4EU“ čekiai skiriami iš eilės pagal registravimosi pirmumą. Siekiant užtikrinti geografinę pusiausvyrą, kiekvienai dalyvaujančiai šaliai numatyta skirti ne mažiau kaip 15 čekių, o didžiausias galimas čekių skaičius nustatomas kaip procentinė kvietimo teikti paraiškas biudžeto dalis.

Kaip pateikti paraišką?

Naudojimosi programa „WiFi4EU“ procedūros paprastos ir nebiurokratinės. Tai internetinės paraiškos, mokėjimas čekiais ir didelės naštos neužkraunantys stebėsenos reikalavimai. Savivaldybės, norinčios teikti paraišką čekiui gauti, pirmiausia turėtų užsiregistruoti portale „WiFi4EU“. Paskelbus kvietimą užsiregistravusioms savivaldybėms reikia dar kartą apsilankyti portale, kuriame jos gali pateikti savo paraišką. Atrenkant savivaldybes, kurioms turėtų būti skirti čekiai, bus laikomasi eiliškumo principo. Jeigu jums nepasisekė per pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, galėsite vėl bandyti per kitus kvietimus teikti paraiškas.

„WiFi4EU“ tinklą įrengusių savivaldybių žemėlapis

Iniciatyva „WiFi4EU“ duoda konkrečių rezultatų Europos savivaldybėse, skatindama nemokamo bevielio interneto ryšio gyventojams plėtrą viešosiose erdvėse. Žvilgtelėkite į šalių žemėlapius ir sužinokite, kur galima prisijungti prie nemokamo viešo „WiFi4EU“ belaidžio vietinio tinklo!

Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czech Republic | Germany | Denmark Estonia | Greece | Spain | Finland | France | Croatia | Hungary | Ireland | Iceland | Italy | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Malta | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovakia | Slovenia | United Kingdom

Rašykite mums

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

WiFi4EU | Nemokamas belaidis vietinis tinklas („Wi-Fi“) visiems

Iniciatyva „WiFi4EU“ raginama visoje Europoje piliečiams sudaryti sąlygas naudotis nemokamu belaidžiu internetu savivaldybių viešose erdvėse, pavyzdžiui, parkuose, aikštėse, visuomeniniuose pastatuose, bibliotekose, sveikatos centruose ir muziejuose.

Taip pat žr.

WiFi4EU: Piliečiai

Dėl iniciatyvos „WiFi4EU“ jau netrukus Europos Sąjungos vietos savivaldybių gyventojai ir svečiai galės viešose vietose naudotis nemokamu belaidžiu vietiniu tinklu. Europos Komisija suteikia galimybę jūsų savivaldybei teikti paraišką čekiui, kurio lėšomis apmokamas belaidžio...

WiFi4EU: Belaidžio vietinio tinklo („Wi-Fi“) įrengimo bendrovės

„WiFi4EU“ – tai iniciatyva, kurią įgyvendinant bus įrengta tūkstančiai belaidžio vietinio tinklo zonų ir suteikta galimybė visoje Europoje vietos bendruomenių viešose erdvėse nemokamai naudotis internetu. Jei esate belaidžio vietinio tinklo įrengimo bendrovė ir norite daugiau...