Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wifi4EU: Kommuner

Kommuner i EU kan ansöka om en WiFi4EU-check värd 15 000 euro för att installera trådlöst internet på olika offentliga platser.

    " "

Så går det till

WIFI4EU är öppet för kommuner och kommunsammanslutningar (som ansöker för en eller flera av sina medlemmar). Inför varje ansökningsomgång sammanställer länderna en lista över alla kommuner och sammanslutningar som får söka.

De kommuner som får en check kan sedan installera wifi-nät på viktiga offentliga platser, t.ex. kommunhuset, bibliotek, vårdcentraler, museer, parker och torg.

Checken är på ett fast belopp som ska täcka utrustning och installation. Kommunerna måste själva stå för internetabonnemang och underhåll i tre år. Kommunerna bestämmer själva vilka offentliga platser som ska få trådlöst internet via WiFi4EU. De får också använda checken för att delfinansiera ett dyrare projekt.

Utdelning av checkar

WiFi4EU-checkarna fördelas enligt principen ”först till kvarn”. För att det ska bli en jämn geografisk spridning får varje land minst 15 checkar och ett högsta antal checkar som motsvarar en viss procent av ansökningsomgångens budget.

Hur söker man?

Anslagen från WiFi4EU handläggs på ett enkelt och obyråkratiskt sätt med webbansökningar, betalningar med checkar och minsta möjliga tillsyn. Kommuner som vill ansöka om en check måste först registrera sig på WiFi4EU-portalen. När ansökningsomgången har inletts skickar kommunerna sin ansökan via portalen. Checkarna kommer att fördelas enligt principen ”först till kvarn”. Om din kommun inte får en check i den här omgången kan du söka på nytt i nästa ansökningsomgång.

Karta över WiFi4EU-nät

WiFi4EU har fått ett konkret genomslag i kommuner i hela Europa genom att bidra till gratis wifi på offentliga platser. Titta på kartan och se var du kan koppla upp dig till ett WiFi4EU-nät.

Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czech Republic | Germany | Denmark Estonia | Greece | Spain | Finland | France | Croatia | Hungary | Ireland | Iceland | Italy | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Malta | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovakia | Slovenia | United Kingdom

Skriv till oss

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Povezane vsebine

Širša slika

WiFi4EU | Gratis wifi i EU

Initiativet WiFi4EU ska ge gratis tillgång till trådlöst internet på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdcentraler och museer i hela EU.

Glej tudi

WiFi4EU: Allmänheten

Invånare och besökare i kommuner i EU kan snart använda gratis internet på offentliga platser tack vare WiFi4EU. Din kommun kan ansöka om en check från EU för att täcka kostnaderna för att installera ett nytt wifi-nät.

WiFi4EU: Wifi-företag

WiFi4EU är ett initiativ för att installera tusentals gratis wifi-nät på offentliga platser i kommuner i hela EU. Installerar ditt företag wifi-nät? Vill du veta mer om WiFi4EU och de tekniska specifikationerna? Läs mer här.