Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Kommuner

När en utlysning är öppen är kommuner inom EU berättigade att ansöka om en kupong som en del av WiFi4EU-initiativet. Kupongerna, värda 15 000 EUR vardera, syftar till att hjälpa till att ge ditt samhälle en gratis offentlig anslutning.

    ””

Hur det fungerar

WiFi4EU-initiativet är öppet för kommuner eller sammanslutningar som bildats av kommuner (som ansöker på uppdrag av en eller flera av deras medlemmar). Förteckningen över stödberättigade enheter uppdateras av medlemsstaterna före varje ansökningsomgång.

När en kommun vinner en kupong är det gratis att installera WiFi4EU-hotspots på alla offentliga platser som kan betraktas som centrum för deras samhällsliv: stadshus, folkbibliotek, vårdcentraler, museum, torg, park m.m.

Kupongen ger ett fast finansieringsbelopp per kommun. Det finansierar utrustning och installationskostnader, medan stödmottagaren betalar för konnektivitet och underhåll av utrustningen i tre år. De kommuner som får en kupong väljer de ”centraler för det offentliga livet” där WiFi4EU:s hotspots (trådlösa åtkomstpunkter) installeras. De kan också använda WiFi4EU-kupongen för att delvis finansiera ett projekt av högre värde.

Kupong Uppdrag

Kupongerna tilldelas enligt principen ”först till kvarn”. För att säkerställa en geografisk balans har varje deltagande land rätt till minst 15 kuponger.

Så här ansöker du

WiFi4EU-systemet levereras genom enkla och icke-byråkratiska förfaranden, t.ex. online-ansökningar, betalningar med kuponger och lätta övervakningskrav. Kommuner som vill ansöka om en kupong först registrerar sig på WiFi4EU -portalen. När kommunerna har registrerat sig ansöker de vid den tidpunkt då utlysningen öppnas genom att besöka portalen och skicka in sin ansökan. Kupongvinnarna väljs ut enligt principen ”först till kvarn”. 

Kartan över vinnare av WiFi4EU

WiFi4EU-initiativet har en konkret inverkan på kommuner i hela Europa genom att främja fri tillgång till Wi-Fi-anslutning för medborgare på offentliga platser. Kolla in landkartorna (.pdf) för att upptäcka var du kan ansluta till det kostnadsfria och offentliga WiFi4EU-nätverket!

Österrike | Belgien | Bulgarien | Cypern | Tjeckien | Tyskland | Danmark | Estland | Grekland

Spanien | Finland | Frankrike | Kroatien | Ungern | Irland | Island | Italien | Litauen | Luxemburg | Lettland | Malta

Nederländerna | Norge | Polen | Portugal | Rumänien | Sverige | Slovakien | Slovenien | Storbritannien

 

Kontakta oss

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Läs mer

Översikt

WiFi4EU

Initiativet WiFi4EU främjar fri tillgång till wifi på offentliga platser, t.ex. parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdcentraler och museer i kommuner i hela Europa.

Se också

WiFi4EU: Medborgare

Medborgare och gäster från lokala kommuner inom EU har tillgång till gratis Wi-Fi på offentliga platser tack vare WiFi4EU.

WiFi4EU: Företag

Om du är ett Wi-Fi Installationsföretag, läs den här sidan för att lära dig mer om WiFi4EU och dess tekniska specifikationer.