Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wifi4EU: Obce

O poukázku v rámci iniciativy WiFi4EU mohou požádat všechny obce v Evropské unii. Poukázka v hodnotě 15 000 EUR bude sloužit k tomu, aby obec mohla občanům poskytovat bezplatné veřejné připojení k wi-fi síti.

    " "

Jak tato služba funguje

Iniciativy WiFi4EU se můžou zúčastnit obce nebo sdružení obcí (žádající jménem jednoho či více členů). Seznam způsobilých subjektů členské státy před každou výzvou k podávání žádostí aktualizují.

Jakmile obec poukázku získá, může instalovat hotspoty WiFi4EU na jakémkoli veřejném místě, které lze považovat za centrum veřejného života: radnice, veřejná knihovna, zdravotnické středisko, muzeum, náměstí, park atp.

Poukázka se vystavuje na pevnou částku,  z níž bude mít každá obec možnost financovat náklady na nákup wi-fi zařízení a jeho instalaci. Obec bude hradit náklady na internetové spojení a údržbu zařízení po dobu 3 let. K instalaci hotspotů (přístupových bodů bezdrátové sítě) za poukázku WiFi4EU musí obec vybrat veřejné prostory, které lze označit jako centra veřejného života. Obce mohou poukázku WiFi4EU využít k částečnému financování projektu vyšší hodnoty.

Přidělování poukázek

Při výběru obcí, kterým bude poukázka WiFi4EU přidělena, mají přednost ty, které zažádají dříve. Aby byla zajištěna zeměpisná vyváženost, bude mít každá zúčastněná země nárok na minimálně 15 poukázek. Maximální počet poukázek na jednu zemi je pak vyjádřen jako procentní podíl rozpočtu konkrétní výzvy.

Jak podat žádost

Iniciativa WiFi4EU bude realizována formou jednoduchého postupu s minimálním administrativním zatížením. Žádosti se budou podávat přes internet, platby budou poskytovány formou poukázek a požadavky na monitorování realizace nebudou zatěžující. Obce, které mají o získání poukázky zájem, se musí nejprve zaregistrovat na portálu WiFi4EU. Jakmile bude výzva zahájena, budou moci na portálu odeslat žádost.  Čím dříve žádost odešlete, tím větší šanci na úspěch budete mít. Pokud se vám nepodaří zaslat žádost včas v prvním kole, můžete zkusit štěstí v následujících výzvách.

Iniciativa WiFi4EU: Mapa obcí, jež získaly poukázku

Iniciativa WiFi4EU poskytuje konkrétní podporu obcím v celé Evropě tím, že jim usnadňuje zajistit bezplatný přístup k wi-fi připojení ve veřejných prostorách. Na mapách jednotlivých členských zemí zjistíte, kde se již lze k bezplatné síti WiFi4EU připojit.

Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czech Republic | Germany | Denmark Estonia | Greece | Spain | Finland | France | Croatia | Hungary | Ireland | Iceland | Italy | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Malta| Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovakia | Slovenia | United Kingdom

Kontaktujte nás

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Související obsah

Souvislosti

WiFi4EU | Bezplatné WiFi připojení pro obyvatele EU

Iniciativa WiFi4EU podporuje zavádění bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě.

Viz také

WiFi4EU: Občané

Díky iniciativě WiFi4EU bude již brzy možné využívat na veřejných místech v obcích Unie bezplatné wi-fi připojení. Tuto možnost budou mít nejen občané EU, ale kdokoli, kdo se bude v dané obci právě zdržovat. I vaše obec může zažádat o přidělení poukázky na pokrytí nákladů na...

WiFi4EU: Společnosti zajišťující instalaci wi-fi zařízení

Díky iniciativě WiFi4EU vznikne na veřejných prostranstvích a prostorách v obcích Unie několik tisíc bezplatných wi-fi hotspotů. Pokud se zabýváte instalací wi-fi zařízení a chtěli byste se do iniciativy WiFi4EU zapojit, seznamte se s níže uvedenými technickými požadavky a obecně...