Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wifi4EU: Pašvaldībām

Jums kā Eiropas Savienībā esošai pašvaldībai ir tiesības pieteikties uz iniciatīvas WiFi4EU vaučeru. Šie vaučeri, no kuriem katrs ir 15 000 eiro vērts, jūsu pašvaldībai noderēs par velti pieejama bezmaksas interneta piekļuves punkta izveidošanai sabiedriskā vietā.

    " "

Kā tas darbojas

Iniciatīvā WiFi4EU var iesaistīties pašvaldības un pašvaldību apvienības (kas piesakās viena vai vairāku savu dalībnieku vārdā). Pirms katra uzaicinājuma iesniegt pieteikumus dalībvalstis atjaunina prasībām atbilstīgo organizāciju sarakstu.

Kad pašvaldībai piešķirts vaučers, tā var uzstādīt WiFi4EU piekļuves punktus (tīklājus) jebkurā publiskā vietā, kas uzskatāma par sabiedriskās dzīves centru: domes ēkā, publiskās bibliotēkās, veselības centros, muzejos, laukumos, parkos u. tml.

Vaučers katrai pašvaldībai nodrošinās fiksētu finansējuma summu. Tas segs iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, savukārt saņēmējam būs 3 gadus jāmaksā par interneta pieslēgumu un iekārtu uzturēšanu darba kārtībā. Pašvaldības, kuras saņem vaučeru, izvēlēsies sabiedriskās dzīves centrus, kur tiks uzstādīti WiFi4EU piekļuves punkti (kur varēs piekļūt bezvadu internetam). Tās WiFi4EU vaučeru var izmantot arī dārgāka projekta daļējai finansēšanai.

Vaučera piešķiršana

WiFi4EU vaučerus piešķir rindas kārtībā. Lai nodrošinātu ģeogrāfisko līdzsvaru, katrai iesaistītajai valstij būs tiesības uz vismaz 15 vaučeriem un maksimālo summu, kas izteikta procentos no uzaicinājuma budžeta.

Kā pieteikties

Iniciatīva WiFi4EU būs pieejama, nokārtojot vienkāršas un ne birokrātiskas procedūras (pieteikšanās internetā, maksājumi vaučeru veidā un itin viegli izpildāmas uzraudzības prasības). Pašvaldībām, kas vēlas pieteikties uz vaučeru, vispirms ir jāreģistrējas WiFi4EU portālā. Kad pašvaldība reģistrējusies, tā var atkal apmeklēt šo portālu un iesniegt pieteikumu, kolīdz ir izsludināts uzaicinājums. Vaučera ieguvējus atlasīs pēc principa “kas pirmais brauc, tas pirmais maļ”. Ja jums nepaveiksies pirmajā uzaicinājumā, varēsiet mēģināt atkal nākamajos.

WiFi4EU atbalstu saņēmušo pašvaldību karte

Iniciatīva WiFi4EU dod konkrētu labumu pašvaldībām visā Eiropā, veicinot to, ka iedzīvotājiem publiskās vietās ir par velti pieejams bezvadu internets. Aplūkojiet valstu kartes, lai uzzinātu, kur varat par velti pieslēgties publiskajam WiFi4EU bezvadu tīklam!

Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czech Republic | Germany | Denmark Estonia | Greece | Spain | Finland | France | Croatia | Hungary | Ireland | Iceland | Italy | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Malta | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovakia | Slovenia | United Kingdom

Rakstiet mums!

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Related Content

Big Picture

WiFi4EU | Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem

Iniciatīvas WiFi4EU mērķis ir visā Eiropā stimulēt bezvadu interneta pieejamību publiskās vietās, piemēram, parkos, laukumos, sabiedriskās ēkās, bibliotēkās, veselības aprūpes centros un muzejos.

See Also

WiFi4EU: iedzīvotājiem

Pateicoties WiFi4EU, Eiropas Savienības pašvaldību iedzīvotāji un viesi drīz varēs sabiedriskās vietās izmantot bezmaksas pieslēgumu bezvadu internetam. Jūsu pašvaldība var pieteikties uz vaučeru, kas sedz bezvadu interneta uzstādīšanas izmaksas (tās uzņemas Eiropas Komisija).

WiFi4EU: bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmumiem

WiFi4EU ir iniciatīva, ar kuras palīdzību visā Eiropā tiks izveidoti tūkstošiem bezmaksas piekļuves punktu bezvadu internetam sabiedriskās vietās. Jūs esat bezvadu interneta uzstādīšanas uzņēmums un vēlaties uzzināt vairāk par iniciatīvu WiFi4EU un tās tehniskajām specifikācijām...