Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wifi4EU: Občine

Kot občina v Evropski uniji ste upravičeni do prijave za pridobitev bona v okviru pobude WiFi4EU. Boni v vrednosti 15 000 evrov bodo vaši skupnosti zagotovili brezplačno javno povezavo.

    " "

Kako?

Pobuda WiFi4EU je odprta za občine ali združenja občin (ki se prijavljajo v imenu ene ali več svojih članic). Države članice pred vsakim razpisom za oddajo prijav posodobijo seznam upravičenih subjektov.

Če občina pridobi bon, lahko namesti dostopno točko WiFi4EU na katerem koli javnem mestu, ki lahko šteje za središče življenja skupnosti: mestna hiša, javna knjižnica, zdravstveni domovi, muzeji, trgi, parki itd.

Bon bo zagotovil fiksni znesek financiranja za posamezno občino. Iz sheme bodo financirani stroški nakupa in namestitve opreme, upravičenke pa bodo plačale za povezljivost in vzdrževanje opreme za obdobje 3 let. Občine prejemnice bona bodo določile „središča javnega življenja“, kjer bodo nato nameščene javne točke dostopa do interneta WiFi4EU (brezžične dostopne točke). Občine lahko bon WiFi4EU uporabijo tudi za delno financiranje projekta večje vrednosti.

Dodelitev bonov

Dodelitev bonov WiFi4EU se izvede po načelu „kdor prej pride, prej melje“. Da se zagotovi geografska uravnoteženost, bo vsaka sodelujoča država prejela najmanj 15 bonov, največje število bonov pa bo izraženo kot delež proračuna razpisa.

Prijava

Dodeljevanje sredstev iz sheme WiFi4EU bo potekalo po enostavnih nebirokratskih postopkih (spletna prijava, plačevanje z boni in blag nadzor). Pred prijavo se morajo občine registrirati na portalu WiFi4EU. Nato se lahko prek portala prijavijo na razpis, ko je ta objavljen. Prejemnice bonov bodo izbrane po načelu „kdor prej pride, prej melje“. Če pri prvem razpisu ne boste imeli sreče, se boste lahko prijavili na naslednje.

Zemljevid prejemnikov bona WiFi4EU

Pobuda WiFi4EU ima konkreten učinek na občine po vsej Evropi, saj državljanom omogoča brezplačno brezžično internetno povezavo na javnih mestih. Oglejte si zemljevide držav in preverite, kje je na voljo brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih.

Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czech Republic | Germany | Denmark Estonia | Greece | Spain | Finland | France | Croatia | Hungary | Ireland | Iceland | Italy | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Malta | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovakia | Slovenia | United Kingdom

Píšite nam

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Povezane vsebine

Širša slika

WiFi4EU | brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane

Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji.

Glej tudi

WiFi4EU: Državljani

Shema WiFi4EU bo prebivalcem in obiskovalcem lokalnih občin Evropske unije kmalu omogočila brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih. Vaša občina lahko zaprosi za bon za kritje stroškov namestitve brezžičnega interneta. Stroške bo krila Evropska komisija.

WiFi4EU: Podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi

S pobudo WiFi4EU bo ustvarjenih na tisoče točk brezžičnega dostopa, ki bodo brezplačno zagotavljale povezljivost na javnih mestih lokalnih skupnosti po vsej Evropi. Ste podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi in želite izvedeti več o pobudi WiFi4EU in njenih tehničnih specifikacijah...