Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Общини

Когато дадена покана е отворена, общините в Европейския съюз имат право да кандидатстват за ваучер като част от инициативата WiFi4EU. Ваучерите, на стойност 15 000 EUR всеки, имат за цел да помогнат на вашата общност с безплатна обществена връзка.

Как работи

Инициативата WiFi4EU е отворена за общини или сдружения, създадени от общини (които кандидатстват от името на един или повече от техните членове). Списъкът на допустимите субекти се актуализира от държавите членки преди всяка покана за представяне на кандидатури.

След като дадена община спечели ваучер, тя е свободна да инсталира точките за достъп до WiFi4EU на всяко публично място, което може да се счита за център на техния живот в общността: кметство, обществени библиотеки, здравни центрове, музей, площад, парк и др.

Ваучерът осигурява фиксирана сума на финансиране за всяка община. Той финансира разходите за оборудване и монтаж, а бенефициерът плаща за свързаността и поддръжката на оборудването в продължение на 3 години. Общините, които получават ваучер, избират „центровете на обществения живот“, в които са инсталирани точките за достъп WiFi4EU (точки за безжичен достъп). Те могат също така да използват ваучера WiFi4EU за частично финансиране на проект с по-висока стойност.

Прехвърляне на ваучери

Ваучерите се присъждат на принципа „пръв пристигнал, първи обслужен“. За да се гарантира географски баланс, всяка участваща държава има право на минимум 15 ваучера.

Как да кандидатствате

Схемата WiFi4EU се предоставя чрез прости и небюрократични процедури, като например онлайн заявления, плащания с ваучери и изисквания за наблюдение с леко докосване. Общините, които желаят да кандидатстват за ваучер за първи път, се регистрират на портала WiFi4EU. След като бъдат регистрирани, общините кандидатстват към момента на отваряне на поканата чрез повторно посещение на портала и изпращане на кандидатурата си. Победителите в ваучера се избират въз основа на първи дошъл, първи обслужен. 

Карта на победителите в WiFi4EU

Инициативата WiFi4EU оказва конкретно въздействие върху общините в цяла Европа, като насърчава свободния достъп до Wi-Fi свързаност за гражданите на обществени места. Разгледайте картите на страните (.pdf), за да откриете къде можете да се свържете с безплатната и публична WiFi4EU мрежа!

Австрия | Белгия | България | Кипър | Чехия | Германия | Дания | Естония | Гърция

Испания | Финландия | Франция | Хърватия | Унгария | Ирландия | Исландия | Италия | Литва | Люксембург | Латвия | Малта

Холандия | Норвегия | Полша | Португалия | Румъния | Швеция | Словакия | Словения | Обединено кралство

 

Свържете се с нас

Последни новини

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Съдържание по темата

Обща картина

WiFi4EU

Инициативата WiFi4EU насърчава свободния достъп до Wi-Fi свързаност за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

Вижте също

WiFi4EU: Граждани

Гражданите и гостите на местните общини в рамките на Европейския съюз се възползват от безплатна Wi-Fi връзка на обществени места благодарение на WiFi4EU.

WiFi4EU: Фирми

Ако сте компания за инсталиране на Wi-Fi, прочетете тази страница, за да научите повече за WiFi4EU и неговите технически спецификации.