Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wifi4EU: Общини

Общините в Европейския съюз имат право да кандидатстват за ваучер в рамките на инициативата WiFi4EU. Ваучерите, всеки от които е на стойност 15 000 евро, ще послужат за предоставяне на безплатен интернет на общността.

    " "

Как функционира инициативата

Инициативата WiFi4EU е отворена за общини или сдружения на общини (които кандидатстват от името на един или повече от своите членове). Списъкът на отговарящите на условията общини се актуализира от държавите членки преди всяка покана за представяне на кандидатури.

След като общината спечели ваучер, тя може да инсталира WiFi4EU точки за достъп на всяко публично място, считано за център на обществения живот: кметства, обществени библиотеки, здравни центрове, музеи, площади, паркове и пр.

С ваучера се предоставя точно определена сума на всяка община. С нея се покриват разходите за оборудване и инсталиране, а бенефициерът заплаща за интернет връзката и поддръжката на оборудването за период от 3 години. Общините, които получат ваучери, ще изберат обществените места, където ще бъдат инсталирани WiFi4EU точките за достъп (точки за безжичен достъп до интернет). Бенефициерите могат да използват ваучера по схемата WiFi4EU за частично финансиране на проекти с по-висока стойност.

Предоставяне на ваучери

Ваучерите в рамките на WiFi4EU се предоставят по реда на подаване на кандидатурите. За да се гарантира географски баланс, всяка участваща държава има право на минимум 15 ваучера и на максимален брой ваучери, изразен в процент от бюджета на поканата.

Как се кандидатства

Схемата WiFi4EU ще бъде реализирана чрез опростени и небюрократични процедури, като онлайн заявления, плащания с ваучери и облекчени изисквания за мониторинг. Общините, които искат да кандидатстват за ваучер, първо трябва да се регистрират на портала WiFi4EU. След като се регистрират, те могат да кандидатстват за ваучер, когато поканата бъде отправена, като влязат на портала и изпратят кандидатурата си. Получателите на ваучери ще бъдат определени по реда на постъпване на техните кандидатури. Ако не успеете да получите ваучер в рамките на първата покана, можете да опитате отново при отправянето на следващите.

Карта на получилите WiFi4EU ваучери

Инициативата WiFi4EU оказва конкретно въздействие върху общините в Европа чрез насърчаване на свободен достъп на гражданите до безжичен интернет на обществени места. Вижте картите на страните, за да научите къде можете да се свържете към безплатната и обществена WiFi4EU мрежа!

Austria | Belgium | Bulgaria Cyprus Czech Republic | Germany Denmark Estonia | Greece Spain Finland France Croatia Hungary Ireland Iceland Italy Lithuania Luxembourg Latvia Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Sweden Slovakia Slovenia United Kingdom

Пишете ни

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Съдържание по темата

Обща картина

WiFi4EU | Безплатен интернет за европейците

Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

Вижте също

WiFi4EU: Граждани

Гражданите и гостите на общини в Европейския съюз скоро ще могат да се възползват от безплатен безжичен интернет на обществени места благодарение на инициативата WiFi4EU. Вашата община може да кандидатства за ваучер за покриване на разходите за инсталиране на Wi-Fi благодарение...

WiFi4EU: Дружества за инсталиране на Wi-Fi

WiFi4EU е инициатива за създаване на хиляди точки за достъп до безжичен интернет, предоставящи безплатна връзка на обществени места в общини в цяла Европа. Вие сте дружество за инсталиране на Wi-Fi и искате да научите повече за инициативата WiFi4EU и нейните технически...