Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wifi4EU: Gminy

O bon w ramach inicjatywy WiFi4EU mogą ubiegać się gminy znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Bony te, o wartości 15 tys. euro każdy, pozwolą zapewnić mieszkańcom gmin dostęp do bezpłatnego połączenia z internetem.

    " "

Jak to działa

Inicjatywa WiFi4EU jest skierowana do gmin lub zrzeszeń gmin (składających wniosek w imieniu jednej gminy lub większej liczby gmin). Państwa członkowskie aktualizują wykaz tego rodzaju podmiotów kwalifikujących się do udziału w inicjatywie, zanim zostanie ogłoszone każde kolejne zaproszenie do składania wniosków.

Po wygraniu bonu gmina ma swobodę zainstalowania hotspotów WiFi4EU w dowolnym miejscu publicznym, które można uznać za ośrodek życia społecznego: w urzędzie gminy, bibliotece publicznej, ośrodku zdrowia, muzeum, na placu, w parku itp.

Bon zapewni każdej gminie finansowanie w stałej kwocie. Bon pokryje koszty sprzętu i instalacji, natomiast koszty połączeń bezprzewodowych i konserwacji sprzętu będzie ponosić przez trzy lata beneficjent. Gminy, które otrzymają bon, wskażą „ośrodki życia społecznego”, gdzie zainstalowane zostaną hotspoty WiFi4EU (punkty dostępu do bezprzewodowego internetu). Gminy te mogą również wykorzystać bon WiFi4EU do częściowego sfinansowania projektów o wyższej wartości.

Przyznanie bonu

Bony w ramach programu WiFi4EU są przyznawane na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Zapewniona przy tym musi być równowaga geograficzna, a zatem każdy kraj uczestniczący będzie miał prawo do co najmniej 15 bonów. Maksymalna liczba bonów przypadająca na dany kraj jest określona jako odsetek budżetu danego zaproszenia do składania wniosków.

Jak się zgłosić

Program WiFi4EU będzie realizowany w drodze prostych procedur, czyli za pomocą wniosków składanych przez internet, płatności bonami oraz przy zastosowaniu uproszczonych wymogów w zakresie monitorowania. Gminy, które zamierzają ubiegać się o bon, powinny najpierw zarejestrować się na portalu WiFi4EU. Dzięki temu w momencie ogłoszenia zaproszenia zarejestrowane wcześniej gminy mogą bezpośrednio złożyć wniosek – wystarczy w tym celu wejść na portal i go wysłać. O przyznaniu bonu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Gminy, którym nie uda się wygrać bonu w pierwszej turze, będą mogły wziąć udział w kolejnych.

Mapa z gminami, które zdobyły bony WiFi4EU

Inicjatywa WiFi4EU ma konkretny wpływ na gminy w całej Europie, gdyż wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych. Sprawdź na mapie, gdzie możesz korzystać z bezpłatnej i ogólnodostępnej sieci WiFi4EU.

Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czech Republic | Germany | Denmark Estonia | Greece | Spain | Finland | France | Croatia | Hungary | Ireland | Iceland | Italy | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Malta | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovakia | Slovenia | United Kingdom

Napisz do nas

Latest

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

WiFi4EU | Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków

Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

Zobacz też

WiFi4EU: Obywatele

Dzięki programowi WiFi4EU mieszkańcy poszczególnych gmin Unii Europejskiej będą mogli wkrótce korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach publicznych. Połączenie to będzie również dostępne dla osób odwiedzających te gminy. Twoja gmina może ubiegać się o przyznawany przez...

WiFi4EU: Firmy instalujące Wi-Fi

Inicjatywa WiFi4EU pozwoli stworzyć tysiące hotspotów Wi-Fi, za pośrednictwem których będzie można bezpłatnie łączyć się z internetem w miejscach publicznie dostępnych w gminach w całej Europie. Reprezentujesz firmę instalującą Wi-Fi i pragniesz dowiedzieć się więcej na temat...