Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

WiFi4EU: Gminy

Gdy zaproszenie jest otwarte, gminy w Unii Europejskiej mogą ubiegać się o bon w ramach inicjatywy WiFi4EU. Kupony o wartości 15 000 EUR każdy mają na celu zapewnienie społeczności bezpłatnego publicznego połączenia.

    /– „”

Jak to działa

Inicjatywa WiFi4EU jest otwarta dla gmin lub stowarzyszeń utworzonych przez gminy (stosujących się w imieniu co najmniej jednego z ich członków). Przed każdym zaproszeniem do składania wniosków państwa członkowskie aktualizują wykaz kwalifikujących się podmiotów.

Gdy gmina wygra voucher, można bezpłatnie zainstalować hotspoty WiFi4EU w dowolnym miejscu publicznym, które można uznać za centrum ich życia społecznego: ratusz, biblioteki publiczne, ośrodki zdrowia, muzeum, plac, park itp.

Voucher zapewnia stałą kwotę finansowania dla każdej gminy. Finansuje on koszty sprzętu i instalacji, podczas gdy beneficjent płaci za łączność i konserwację sprzętu przez 3 lata. Gminy otrzymujące voucher wybierają „centra życia publicznego”, w których zainstalowane są hotspoty WiFi4EU (bezprzewodowe punkty dostępu). Mogą one również wykorzystać bon WiFi4EU do częściowego sfinansowania projektu o wyższej wartości.

Przydział kuponu

Bony są przydzielane według kolejności zgłoszeń. Aby zapewnić równowagę geograficzną, każde państwo uczestniczące ma prawo do co najmniej 15 bonów.

Jak aplikować

Program WiFi4EU jest realizowany w oparciu o proste i niebiurokratyczne procedury, takie jak aplikacje internetowe, płatności bonami i wymogi w zakresie monitorowania lekkości. Gminy chcące ubiegać się o voucher po raz pierwszy zarejestrują się na portalu WiFi4EU. Po zarejestrowaniu gminy składają wniosek w momencie otwarcia zaproszenia do składania wniosków poprzez ponowne zapoznanie się z portalem i wysłanie wniosku. Zwycięzcy kuponów są wybierani według kolejności zgłoszeń. 

Mapa zwycięzców WiFi4EU

Inicjatywa WiFi4EU ma konkretny wpływ na gminy w całej Europie poprzez promowanie bezpłatnego dostępu do sieci Wi-Fi dla obywateli w przestrzeni publicznej. Sprawdź mapy kraju (.pdf), aby dowiedzieć się, gdzie możesz połączyć się z darmową i publiczną siecią WiFi4EU!

Austria | Belgia | Bułgaria |Cypr | Czechy | Niemcy | Dania | Estonia | Grecja | Polska 

Hiszpania | Finlandia | Francja | Chorwacja | Węgry | Irlandia | Islandia | Włochy | Litwa | Luksemburg | Łotwa | Malta | Polska 

Holandia | Norwegia | Polska | Portugalia | Rumunia | Szwecja | Słowacja | Słowenia | Wielka Brytania

 

Skontaktuj się z nami

Najnowsze wiadomości

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

WiFi4EU

Inicjatywa WiFi4EU promuje bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi dla obywateli w miejscach publicznych, w tym w parkach, placach, budynkach użyteczności publicznej, bibliotekach, ośrodkach zdrowia i muzeach w gminach w całej Europie.

Zobacz też

WiFi4EU: Obywatele

Dzięki WiFi4EU obywatele i goście lokalnych gmin w Unii Europejskiej mogą korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach publicznych.

WiFi4EU: Firmy

Jeśli jesteś firmą instalacyjną Wi-Fi, przeczytaj tę stronę, aby dowiedzieć się więcej o WiFi4EU i jego specyfikacjach technicznych.