Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikācija

Pētījums par autortiesībām un jaunām tehnoloģijām

Šajā pētījumā no autortiesību viedokļa ir aplūkotas radošās nozares un to, kā tās izmanto jaunās tehnoloģijas, piemēram, blokķēdi un mākslīgo intelektu (MI). Pētījumā ir apzināti veidi, kā ieinteresētajām personām, politikas veidotājiem un akadēmiskajām aprindām veikt turpmāku izpēti.

Pirmajā daļā aplūkota jauno tehnoloģiju iespējamā izmantošana, lai uzlabotu ar autortiesībām aizsargāta satura datu pārvaldību Eiropas radošajās nozarēs, jo īpaši tiešsaistes vidē. Tajā ir apkopotas pašreizējās iniciatīvas, apzinātas autortiesību datu pārvaldības problēmas radošajās nozarēs un pārskatīta tehnoloģiju loma tiesību pārvaldībā, licencēšanā un atlīdzības iekasēšanā un sadalē. Tajā arī noteikti veidi, kā palielināt informētību par (meta)datu nozīmi un palielināt nozaru sadarbspēju. Šo pētījuma daļu veica Philippe Rixhon ar Florian Berger (Technopolis Group) un Alfred Radauer (IMC Lietišķo zinātņu universitātes Kremsa) atbalstu. Komandu konsultēja mūzikas, filmu un izdevējdarbības nozaru nozares eksperti, kas darbojās kā projekta skanēšanas pults un ko veidoja Piero Attanasio, Chris Cooke un Sten Saluveer. Turpmāku atbalstu sniedza arī Fabian Waiblinger un Dominik Beckers (Technopolis Group). 

Otrajā daļā ir aprakstīta mākslīgā intelekta risinājumu izmantošana četrās radošajās nozarēs (vizuālā māksla, mūzika, audiovizuālā un filmu nozare, azartspēles), pirms tiek pētīti iespējami jauni juridiski jautājumi, kas saistīti ar mijiedarbību ar autortiesību tiesisko regulējumu. Tas liecina, ka paļaušanās uz šiem risinājumiem pieaug, lai gan MI risinājumu pieņemšanas pakāpe dažādās nozarēs ievērojami atšķiras. Sīkākai diskusijai pētījumā aplūkoti dažādi veidi, kā risināt šos jautājumus no diviem aspektiem: MI ražošanas ķēdes ielaides un izvades puse. Šo pētījuma daļu veica Alain Strowel (UCLouvain), Sari Depreeuw (Crowell & Moring LLP), Luc Desaunettes-Barbero (UCLouvain) un María del Carmen Calatrava Moreno (Technopolis Group). 

Viss pētījuma teksts:

Kopsavilkums

Pētījums papildina vēl vienu pētījumu par mākslīgā intelekta radītajām problēmām un iespējām kultūras un radošajās nozarēs, kurā aplūkotas praktiskākas uzņēmējdarbības iespējas.