Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Studju dwar id-drittijiet tal-awtur u teknoloġiji ġodda

Dan l-istudju jħares lejn is-setturi kreattivi u l-użu tagħhom ta’ teknoloġiji ġodda, bħall-blockchain u l-intelliġenza artifiċjali (IA), mill-perspettiva tad-drittijiet tal-awtur. L-istudju jidentifika toroq għal aktar esplorazzjoni mill-partijiet ikkonċernati, minn dawk li jfasslu l-politika u mill-akkademiċi.

L-ewwel parti tħares lejn l-użu potenzjali ta’ teknoloġiji ġodda biex tittejjeb il-ġestjoni tad-data marbuta mal-kontenut protett bid-drittijiet tal-awtur mis-setturi kreattivi Ewropej, b’mod partikolari fl-ambjent online. Huwa jimmappja l-inizjattivi li għaddejjin bħalissa, jidentifika l-isfidi tal-ġestjoni tad-data dwar id-drittijiet tal-awtur fis-setturi kreattivi, u janalizza r-rwol tat-teknoloġija fil-ġestjoni tad-drittijiet, il-liċenzjar, u l-ġbir u d-distribuzzjoni tar-remunerazzjoni. Jidentifika wkoll modi biex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza ta’ (meta) data u biex tiżdied l-interoperabbiltà bejn is-setturi. Din il-parti tal-istudju twettqet minn Philippe Rixhon, bl-appoġġ ta’ Florian Berger (Technopolis Group) u Alfred Radauer (Università IMC tax-Xjenzi Applikati Krems). It-tim ingħata pariri minn esperti tal-industrija mis-setturi tal-mużika, tal-films u tal-pubblikazzjoni li aġixxew bħala bord ta’ sondaġġ għall-proġett u kien jikkonsisti minn Piero Attanasio, Chris Cooke u Sten Saluveer. Ingħata wkoll aktar appoġġ minn Fabian Waiblinger u Dominik Beckers (Technopolis Group). 

It-tieni parti tippreżenta l-użu ta’ soluzzjonijiet ta’ intelliġenza artifiċjali f’erba’ setturi kreattivi (l-arti viżiva, il-mużika, l-awdjoviżiv u l-films, il-logħob), qabel ma tesplora kwistjonijiet legali emerġenti possibbli relatati mal-interazzjoni mal-qafas legali tad-drittijiet tal-awtur. Dan juri li d-dipendenza fuq dawn is-soluzzjonijiet qed tiżdied, minkejja li l-grad ta’ adozzjoni tas-soluzzjonijiet tal-IA jvarja b’mod sinifikanti minn settur għal ieħor. Għal aktar diskussjoni, l-istudju jħares lejn modi differenti biex jiġu indirizzati dawn il-mistoqsijiet minn żewġ angoli: in-naħa tal-input u l-output tal-katina tal-produzzjoni tal-IA. Din il-parti tal-istudju twettqet minn Alain Strowel (UCLouvain), Sari Depreeuw (Crowell & ampMoring LLP), Luc Desaunettes-Barbero (UCLouvain) u María del Carmen Calatrava Moreno (Technopolis Group). 

L-istudju sħiħ

Sommarju eżekuttiv

L-istudju jikkomplementa studju ieħor dwar l-isfidi u l-opportunitajiet tal-intelliġenza artifiċjali fis-setturi kulturali u kreattivi, li jħares lejn opportunitajiet kummerċjali aktar prattiċi.