Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Studie om upphovsrätt och ny teknik

I denna studie undersöks kreativa sektorer och deras användning av ny teknik, såsom blockkedjeteknik och artificiell intelligens (AI), ur ett upphovsrättsperspektiv. I studien kartläggs olika sätt för berörda parter, beslutsfattare och akademiker att utforska ytterligare.

I den första delen undersöks den potentiella användningen av ny teknik för att förbättra de europeiska kreativa sektorernas hantering av data som är kopplade till upphovsrättsskyddat innehåll, särskilt i onlinemiljön. Den kartlägger de pågående initiativen, identifierar problem med hanteringen av upphovsrättsdata i de kreativa sektorerna och granskar teknikens roll när det gäller att hantera rättigheter, licensiering och insamling och fördelning av ersättningen. Den identifierar också sätt att öka medvetenheten om betydelsen av (meta) data och öka interoperabiliteten mellan sektorer. Denna del av studien utfördes av Philippe Rixhon, med stöd av Florian Berger (Technopolis Group) och Alfred Radauer (IMC University of Applied Sciences Krems). Gruppen fick råd av experter från musik-, film- och förlagsbranschen som fungerade som bollplank för projektet och bestod av Piero Attanasio, Chris Cooke och Sten Saluveer. Ytterligare stöd gavs också av Fabian Waiblinger och Dominik Beckers (Technopolis Group). 

I den andra delen presenteras användningen av lösningar för artificiell intelligens inom fyra kreativa sektorer (bildkonst, musik, audiovisuella medier och film, spel) innan man undersöker eventuella nya rättsliga frågor som rör samspelet med den rättsliga ramen för upphovsrätt. Det visar att beroendet av dessa lösningar ökar, även om graden av införande av AI-lösningar varierar avsevärt från sektor till sektor. För ytterligare diskussion tittar man i studien på olika sätt att ta itu med dessa frågor ur två vinklar: insats- och utmatningssidan i AI-produktionskedjan. Denna del av studien utfördes av Alain Strowel (UCLouvain), Sari Depreeuw (Crowell and Moring LLP), Luc Desaunettes-Barbero (UCLouvain) och María del Carmen Calatrava Moreno (Technopolis Group). 

Fullständig undersökning

Sammanfattning

Studien kompletterar en annan studie om utmaningar och möjligheter med artificiell intelligens i de kulturella och kreativa sektorerna, där man undersöker mer praktiska affärsmöjligheter.