Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Badanie na temat praw autorskich i nowych technologii

W niniejszym badaniu przeanalizowano sektory kreatywne i ich wykorzystanie nowych technologii, takich jak łańcuch bloków i sztuczna inteligencja (AI), z perspektywy praw autorskich. W badaniu określono możliwości dalszej analizy przez zainteresowane strony, decydentów i pracowników naukowych.

W pierwszej części przeanalizowano potencjalne wykorzystanie nowych technologii w celu poprawy zarządzania danymi związanymi z treściami chronionymi prawem autorskim przez europejskie sektory kreatywne, zwłaszcza w środowisku internetowym. Przedstawiono w nim bieżące inicjatywy, określono wyzwania związane z zarządzaniem danymi dotyczącymi praw autorskich w sektorze kreatywnym oraz dokonano przeglądu roli technologii w zarządzaniu prawami autorskimi, udzielaniu licencji oraz pobieraniu i rozdzielaniu wynagrodzeń. Określono w nim również sposoby zwiększenia świadomości na temat znaczenia (meta)danych oraz zwiększenia interoperacyjności między sektorami. Ta część badania została przeprowadzona przez Philippe’a Rixhona przy wsparciu Floriana Bergera (Technopolis Group) i Alfreda Radauera (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Krems) (IMC). Zespołowi doradzali eksperci branżowi z branży muzycznej, filmowej i wydawniczej, którzy działali jako forum dyskusyjne dla projektu i składali się z Piero Attanasio, Chris Cooke i Sten Saluveer. Dalsze wsparcie udzieliły również Fabian Waiblinger i Dominik Beckers (Grupa Technopolis). 

W drugiej części przedstawiono wykorzystanie rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji w czterech sektorach kreatywnych (sztuki audiowizualne, muzyka, sektor audiowizualny i filmowy, gry), a następnie przeanalizowano ewentualne pojawiające się kwestie prawne związane z interakcjami z ramami prawnymi dotyczącymi praw autorskich. Pokazuje to, że poleganie na tych rozwiązaniach rośnie, mimo że stopień przyjęcia rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji różni się znacznie w zależności od sektora. W celu dalszej dyskusji w badaniu przeanalizowano różne sposoby rozwiązania tych kwestii z dwóch punktów widzenia: strona wejściowa i wyjściowa łańcucha produkcji AI. Tę część badania przeprowadzili Alain Strowel (UCLouvain), Sari Depreeuw (Crowell & Moring LLP), Luc Desaunettes-Barbero (UCLouvain) i María del Carmen Calatrava Moreno (Grupa Technopolis). 

Całe badanie

Streszczenie

Badanie stanowi uzupełnienie kolejnego badania na temat wyzwań i możliwości związanych ze sztuczną inteligencją w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, w którym przeanalizowano bardziej praktyczne możliwości biznesowe.