Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Digitālā desmitgade bērniem un jauniešiem: jaunā Eiropas stratēģija “Bērniem labāks internets” (BIK+)

Paziņojumā izklāstīta jaunā Eiropas stratēģija “Labāks internets bērniem” (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Atjauninātā BIK+ stratēģija ir bērnu tiesību stratēģijas digitālā daļa, un tā atspoguļo nesen ierosināto digitālo principu, ka “bērni un jaunieši būtu jāaizsargā un jānodrošina viņiem iespējas tiešsaistē. Tajā ņemta vērā Eiropas Parlamenta rezolūcija par bērnu tiesībām, Padomes secinājumi par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi un Padomes ieteikums, ar ko izveido Eiropas Garantiju bērniem.

Šīs jaunās stratēģijas pamatā ir plašs apspriešanās process ar bērniem, ko papildina mērķtiecīgas konsultācijas ar vecākiem, skolotājiem, dalībvalstīm, IKT un plašsaziņas līdzekļu nozari, pilsonisko sabiedrību, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un starptautiskām organizācijām.

Tāpēc BIK+ mērķis ir papildināt un atbalstīt pašreizējo pasākumu praktisko īstenošanu, lai aizsargātu bērnus tiešsaistē, attīstītu bērnu prasmes un dotu viņiem iespējas droši baudīt un veidot savu dzīvi tiešsaistē.

 

Pilns paziņojuma teksts ir pieejams EUR-Lex tīmekļa vietnē.

Related content