Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali

l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali għandhom l-għan li joħolqu spazju diġitali aktar sikur fejn id-drittijiet fundamentali tal-utenti jkunu protetti u li jistabbilixxu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji.

CC0 - Ewropa Lesta għall-Era Diġitali: Regoli ġodda għall-pjattaformi diġitali
fix-empty

L- Att dwar is-ServizziDiġitali (DSA) u l- Att dwar is-Suq Diġitali (DMA) jiffurmaw sett uniku ta’ regoli li japplikaw madwar l-UE kollha. Għandhom żewġ għanijiet ewlenin:

  1. Li jinħoloq spazju diġitali aktar sikur li fih jiġu protetti d-drittijiet fundamentali tal-utenti kollha tas-servizzi diġitali
  2. Li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwi biex jitrawmu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-kompetittività, kemm fis-Suq Uniku Ewropew kif ukoll globalment.

X’inhuma s-servizzi diġitali?

Is-servizzi diġitali jinkludu kategorija kbira ta’ servizzi online, minn websajts sempliċi għal servizzi ta’ infrastruttura tal-internet u pjattaformi online.

Ir-regoli speċifikati fid-DSA jikkonċernaw primarjament l-intermedjarji u l-pjattaformi online. Pereżempju, is-swieq online, in-networks soċjali, il-pjattaformi għall-kondiviżjoni tal-kontenut, il-ħwienet tal-apps, u l-pjattaformi tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni online.

Id-DSA jinkludi regoli speċifiċi għal pjattaformi online kbar ħafna u magni tat-tiftix. Dawn huma pjattaformi u intermedjarji online li għandhom aktar minn 45 miljun utent fix-xahar fl-UE. Huma għandhom jirrispettaw l-obbligi l-aktar stretti tal-Att.

L-Att dwar is-Swieq Diġitali jinkludi regoli li jirregolaw il-pjattaformi online tal-gwardjani. Il-pjattaformi tal-gwardjani huma pjattaformi diġitali bi rwol sistemiku fis-suq intern li jiffunzjonaw bħala ostakli bejn in-negozji u l-konsumaturi għal servizzi diġitali importanti. Uħud minn dawn is-servizzi huma koperti wkoll fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali, iżda għal raġunijiet differenti u b’tipi differenti ta’ dispożizzjonijiet.

Għaliex huma meħtieġa d-DSA u d-DMA?

Is-servizzi diġitali għandhom impatt fuq ħajjitna b’ħafna modi differenti. Aħna nużawhom biex jikkomunikaw ma ‘xulxin, shop, tordna ikel, isibu informazzjoni, jaraw films, jisimgħu l-mużika u aktar.

Is-servizzi diġitali jagħmluha wkoll aktar faċli għall-kumpaniji biex jinnegozjaw bejn il-fruntieri u jaċċessaw swieq ġodda.  

Filwaqt li dawn huma xi eżempji tal-ħafna benefiċċji tat-trasformazzjoni diġitali, hemm ukoll problemi.

Minkejja firxa ta’ interventi mmirati u speċifiċi għas-settur fil-livell tal-UE, għad hemm lakuni u piżijiet legali sinifikanti li jridu jiġu indirizzati fil-bidu tad-Deċennju Diġitali tal-2030.

Pereżempju, xi pjattaformi kbar jikkontrollaw ekosistemi importanti fl-ekonomija diġitali. Dawn tfaċċaw bħala gwardjani fis-swieq diġitali, bis-setgħa li jaġixxu bħala persuni privati li jfasslu r-regoli. Ir-regoli tagħhom xi kultant jirriżultaw f’kundizzjonijiet inġusti għan-negozji li jużaw dawn il-pjattaformi u inqas għażla għall-konsumaturi.

Tħassib ieħor huwa l-kummerċ u l-iskambju ta’ oġġetti, servizzi u kontenut illegali online. U, is-servizzi online qed jintużaw ħażin minn sistemi algoritmiċi manipulattivi biex jamplifikaw it-tixrid tad-diżinformazzjoni, u għal skopijiet oħra ta’ ħsara.

Dawn l-isfidi u l-mod kif il-pjattaformi jindirizzawhom għandhom impatt sinifikanti fuq id-drittijiet fundamentali online.

Għalhekk, l-Unjoni Ewropea adottat qafas legali modern li jiżgura s-sikurezza tal-utenti online, jistabbilixxi governanza bil-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fuq quddiem nett, u jżomm ambjent ta’ pjattaforma online ġust u miftuħ.

Il-Valutazzjonijiet tal-Impatt u l-Konsultazzjonijiet Pubbliċi

 

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni ġġiegħel lill-Microsoft tipprovdi informazzjoni skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali dwar ir-riskji ġġenerati tal-IA fuq il-Bing

Illum, il-Kummissjoni żżid l-azzjonijiet ta’ infurzar tagħha kontra Microsoft: wara li ma rċevietx tweġiba għat-talba tagħha għal informazzjoni mill-14 ta’ Marzu dwar riskji speċifiċi li jirriżultaw mill-karatteristiċi tal-IA ġenerattiva ta’ Bing, b’mod partikolari “Kopilota fil-Bing” u “Ħallieq tal-Immaġni mid-Disinjatur”, il-kumpanija issa għandha sas-27 ta’ Mejju biex tipprovdi l-informazzjoni mitluba lill-Kummissjoni.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tiddeżinja l-ibbukkjar bħala gwardjan u tiftaħ investigazzjoni tas-suq dwar X

Il-Kummissjoni Ewropea ħatret Booking bħala gwardjan taħt id-DMA għas-servizz ta’ intermedjazzjoni online tagħha Booking.com u ddeċidiet li ma tiddeżinjax lil X Ads u TikTok Ads. B’mod parallel, il-Kummissjoni fetħet investigazzjoni tas-suq biex tivvaluta aktar il-konfutazzjoni ppreżentata fir-rigward tas-servizz ta’ netwerking soċjali online X.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Ħarsa aktar fil-fond

Bord Ewropew għas-Servizzi Diġitali

Il-Bord Ewropew għas-Servizzi Diġitali huwa grupp konsultattiv indipendenti li ġie stabbilit mill-Att dwar is-Servizzi Diġitali, b’effett mis-17 ta’ Frar 2024.

Għodda għall-informaturi tad-DSA

l-għodda tal-informaturi tad-DSA (l-Att dwar is-Servizzi Diġitali) tippermetti lill-impjegati u persuni oħra ta’ ġewwa jirrapportaw prattiki dannużi ta’ Pjattaformi Online Kbar Ħafna u Magni tat-Tiftix (VLOPs/VLOSEs)

Koordinaturi tas-Servizzi Diġitali

Il-Koordinaturi tas-Servizzi Diġitali jgħinu lill-Kummissjoni timmonitorja u tinforza l-obbligi fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA).

Ara Wkoll

regoli dwar il-kummerċ elettroniku fl-UE

Il-Kummissjoni Ewropea tkisser l-ostakli online sabiex in-nies ikunu jistgħu jgawdu aċċess sħiħ għall-prodotti u s-servizzi kollha offruti online min-negozji fl-UE.

Pjattaformi Online

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li trawwem ambjent fejn il-pjattaformi online jirnexxu, jittrattaw lill-utenti b’mod ġust u jieħdu azzjoni biex jillimitaw it-tixrid ta’ kontenut illegali.