Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pjattaformi Online

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li trawwem ambjent fejn il-pjattaformi online jirnexxu, jittrattaw lill-utenti b’mod ġust u jieħdu azzjoni biex jillimitaw it-tixrid ta’ kontenut illegali.

X’inhuma l-pjattaformi online u għaliex huma importanti

Il-pjattaformi online huma muturi b’saħħithom tal-innovazzjoni u għandhom rwol importanti fis-soċjetà u l-ekonomija diġitali tal-Ewropa. Dawn ikopru firxa wiesgħa ta’ attivitajiet inklużi swieq online, midja soċjali, ħwienet kreattivi tal-kontenut, app stores, siti web ta’ tqabbil tal-prezzijiet, pjattaformi għall-ekonomija kollaborattiva kif ukoll magni tat-tiftix. Dawn iżidu l-għażla tal-konsumatur, itejbu l-effiċjenza u l-kompetittività tal-industrija u jistgħu jtejbu l-parteċipazzjoni ċivili fis-soċjetà.

Il-pjattaformi online jikkondividu karatteristiċi ewlenin, bħall-użu ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni biex jiffaċilitaw l-interazzjonijiet bejn l-utenti, il-ġbir u l-użu ta’ data dwar tali interazzjonijiet, u l-effetti tan-netwerk. Dawn l-effetti tan-netwerk jagħmlu l-użu tal-pjattaformi bil-biċċa l-kbira tal-utenti l-aktar siewja għal utenti oħra.

Illum, miljun negozju tal-UE diġà qed ibigħu prodotti u servizzi permezz ta’ pjattaformi online, u aktar minn 50 % tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jbigħu permezz ta’ swieq online jbigħu b’mod transfruntier.

L-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea għall-pjattaformi online jiffoka fuq it-trawwim ta’ ambjent ta’ fiduċja, legali u mmexxi mill-innovazzjoni fl-UE. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni identifikat oqsma ewlenin ta’ interess fil- Komunikazzjoni tagħha dwar il-Pjattaformi Online. Il-prinċipji ta’ gwida tal-politika huma:

  1. li jinħolqu u jinżammu kundizzjonijiet ekwi għal servizzi diġitali komparabbli;
  2. li tiġi żgurata mġiba responsabbli tal-pjattaformi online biex jiġu protetti l-valuri ewlenin;
  3. li jrawwem il-fiduċja, it-trasparenza u jiżgura l-ġustizzja fuq il-pjattaformi online;
  4. li s-swieq jinżammu miftuħa u mhux diskriminatorji biex titrawwem ekonomija mmexxija mid-data.

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Il-Kummissjoni adottat proposta għal Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) f’Diċembru 2020. Flimkien ma’ Att dwar is-Swieq Diġitali, id-DSA se joħloq spazju diġitali aktar sikur u aktar miftuħ għall-utenti kollha u se jiżgura kundizzjonijiet ekwi għan-negozji.

Id-DSA għandu 3 għanijiet speċifiċi: 

  1. Il-protezzjoni tal-konsumaturi u d-drittijiet fundamentali tagħhom online b’mod aktar effettiv;
  2. Li jiġi stabbilit qafas b’saħħtu ta’ trasparenza u responsabbiltà għall-pjattaformi online;
  3. Li jitrawmu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-kompetittività fi ħdan is-suq uniku.

Ir-Regolament tal-UE dwar il-ġustizzja u t-trasparenza fir-relazzjoni bejn pjattaforma u negozju online

Ir-Regolament dwar ir-relazzjonijiet online bejn il-pjattaformi u n-negozji jistabbilixxi qafas armonizzat għad-drittijiet minimi ta’ trasparenza u rimedju. Din tipproteġi lill-kumpaniji li jiddependu fuq pjattaformi online biex jilħqu lill-konsumaturi, filwaqt li tissalvagwardja l-potenzjal tal-innovazzjoni tal-pjattaformi.

L- osservatorju tal-UE dwar l-ekonomija tal-pjattaformi online jakkumpanja r-Regolament. Huwa jimmonitorja u janalizza l-aħħar xejriet u kwistjonijiet fl-ekonomija tal-pjattaformi online. Bħala negozju fuq pjattaforma online, tista’ tgħin biex tidentifika l-kwistjonijiet ewlenin billi taqsam l-esperjenzi tiegħek permezz ta’ sit web apposta.

Rakkomandazzjoni dwar miżuri biex jiġi indirizzat b’mod effettiv il-kontenut illegali online

Il-Kummissjoni ħarġet Rakkomandazzjoni dwar miżuri biex jiġi indirizzat b’mod effettiv il-kontenut illegali online f’Marzu 2018. Dan jibni fuq il- Komunikazzjoni dwar l-indirizzar tal-kontenut illegali online ta’ Settembru 2017, li tittraduċi l-impenn politiku f’forma legali (mhux vinkolanti).

Trasparenza algoritmika

Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni qed twettaq analiżi fil-fond tat-trasparenza u l-obbligu ta’ rendikont algoritmiku. Il- proġett pilota se jipprovdi studju fil-fond tar-rwol tal-algoritmi fl-ekonomija u s-soċjetà diġitali. B’mod partikolari, kif jiffurmaw, jiffiltraw jew jippersonalizzaw il-flussi ta’ informazzjoni.

Pjattaformi tax-xogħol diġitali

Il-pjattaformi diġitali tax-xogħol joħolqu opportunitajiet għan-negozji, għall-ħaddiema u għal dawk li jaħdmu għal rashom, kif ukoll aċċess imtejjeb għas-servizzi għall-konsumaturi. Madankollu, modi ġodda ta’ ħidma wkoll iġibu magħhom sfidi ġodda. Qed isir dejjem aktar diffiċli li jiġi kklassifikat b’mod korrett l-istatus tal-impjieg tan-nies, li f’xi każijiet iwassal għal drittijiet tax-xogħol u protezzjoni soċjali inadegwati għal xi wħud. Barra minn hekk, l-użu ta’ algoritmi fix-xogħol fuq pjattaforma diġitali jista’ jqajjem kwistjonijiet ta’ responsabbiltà u trasparenza. 

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

Ħarsa aktar fil-fond

Imblukkar ġeografiku

Il-Kummissjoni temmet ir-regoli tal-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikati, li jimminaw ix-xiri online u l-bejgħ transfruntier fl-UE.

Ara Wkoll

regoli dwar il-kummerċ elettroniku fl-UE

Il-Kummissjoni Ewropea tkisser l-ostakli online sabiex in-nies ikunu jistgħu jgawdu aċċess sħiħ għall-prodotti u s-servizzi kollha offruti online min-negozji fl-UE.

Il-pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali

l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali għandhom l-għan li joħolqu spazju diġitali aktar sikur fejn id-drittijiet fundamentali tal-utenti jkunu protetti u li jistabbilixxu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji.