Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-steun voor de digitale publieke sector

De Commissie wil ervoor zorgen dat de overheidssector in staat is gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en te profiteren van innovatie.

  Een computertoetsenbord met een eGovernment-knop

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

De digitale transformatie biedt niet alleen kansen voor de particuliere sector, maar ook voor overheidsdiensten. Veel overheidsdiensten hebben hun procedures al gedigitaliseerd en gebruiken technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain en het Internet of Things om met hun burgers te communiceren.

De Europese Commissie heeft drie belangrijke doelstellingen voor het digitale decennium om de digitalisering van overheidsdiensten te verbeteren: 

 1. 100 % van de belangrijkste openbare diensten die online beschikbaar moeten zijn;
 2. alle burgers toegang hebben tot medische dossiers;
 3. 80 % van de burgers gebruikt digitale identiteitsoplossingen.

Daarom zijn we bezig met het opzetten en ondersteunen van een aantal initiatieven ter ondersteuning van openbare diensten zoals GovTech-samenwerkingen, een waarnemingspost voor innovatieve overheidsdiensten, het ISA2-programma, financiering voor 5G in slimme gemeenschappen en het programma Digitaal Europa.

GovTech

Overheden en overheden in heel Europa beginnen GovTech-programma’s op te zetten. Deze programma’s ondersteunen innovatie in de publieke sector en koppelen deze aan start-ups en ondernemers. De Europese Commissie heeft een GovTech Platform en GovTech Incubator gelanceerd in het kader van het programma Digitaal Europa.

Het GovTech-platform is bedoeld om overheidsdiensten te ondersteunen bij het implementeren van kosteneffectieve en flexibele digitale oplossingen. Het volgt het platformmodel dat in GovTech-labs in heel Europa wordt gezien en helpt overheidsdiensten om samen te werken en oplossingen te delen.

De GovTech Incubator zal overheden helpen om nieuwe digitale diensten uit te rollen, innovatieve digitale overheidsoplossingen te promoten en ervoor te zorgen dat diensten door ontwerp met elkaar kunnen communiceren en met elkaar kunnen samenwerken. Net als het GovTech-platform stimuleert het de grensoverschrijdende samenwerking tussen digitaliseringsbureaus. 
Innovatief observatorium voor openbare diensten.

De Europese Commissie werkt aan een haalbaarheidsstudie van een waarnemingspost voor innovatieve overheidsdiensten om inzicht te krijgen in de trend van innovatie en experimenten in de publieke sector. Het Waarnemingscentrum voor de Innovatieve Overheidsdienst heeft 4 doelstellingen: 

 1. innovatie in de publieke sector te ondersteunen;
 2. ondersteunen van een ecosysteem van bedrijven in het GovTech-gebied;
 3. innovatie-aanbestedingen te bevorderen;
 4. zorgen voor interoperabiliteit door ontwerp.

ISA²

Het ISA²-programma richt zich op interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat openbare diensten in heel Europa kunnen profiteren van de oplossingen en diensten die door anderen zijn ontworpen.

5G voor slimme gemeenschappen

De oproep tot het indienen van voorstellen voor 5G voor slimme gemeenschappen heeft tot doel innovatie te leveren aan het hart van lokale gemeenschappen. De oproep staat open voor aanbieders van openbare diensten, overheden en bedrijven die netwerkinfrastructuur exploiteren met concrete voorbeelden van 5G-toepassingen in de gezondheidszorg, onderwijs, openbaar bestuur en elk gebied van algemeen openbaar belang. De oproep wordt gefinancierd in het kader van het Connecting Europe Facility Digital-programma en loopt tot 21 maart 2023.

Programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) draagt bij tot een betere beleidsvorming door de Europese publieke sector door ondersteuning van:

 • Projecten die de beschikbaarheid, kwaliteit en bruikbaarheid van overheidsinformatie vergroten om het hergebruik en de combinatie van open openbare gegevens in de hele EU voor de ontwikkeling van informatieproducten en -diensten, met inbegrip van AI-toepassingen, te stimuleren.
 • De oprichting van een digitale aardetweeling (Destination Earth) die de sleutel zal zijn tot het voorspellen van de effecten en het opbouwen van weerbaarheid tegen klimaatverandering. Dit initiatief is in eerste instantie gericht op professionele gebruikers in de publieke sector.

Ontdek hoe je financiering kunt krijgen uit het programma Digitaal Europa

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Financiering voor digitaal in het meerjarig financieel kader 2021-2027

De langetermijnbegroting van de EU, ook bekend als het meerjarig financieel kader, zal digitale technologieën en hulp bij het herstel van de pandemie stimuleren.

Zie ook

EU-steun voor onderwijs en opleiding

De Commissie biedt een aantal onderwijs- en opleidingsmogelijkheden om u te helpen digitaal aan de slag te gaan, zoals richtsnoeren voor ondernemerschap, uitwisselingen en meer.

Het programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een EU-financieringsprogramma dat gericht is op het brengen van digitale technologie aan bedrijven, burgers en overheidsdiensten.

Connecting Europe Facility — CEF Digital

Het digitale deel van de Connecting Europe Facility (CEF Digital) zal zowel publieke als particuliere investeringen in infrastructuur voor digitale connectiviteit tussen 2021 en 2027 ondersteunen en katalyseren.

Meer informatie over digitale overheidsdiensten