Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Gecoördineerd plan inzake artificiële intelligentie — Herziening 2021

Het gecoördineerde plan inzake kunstmatige intelligentie van 2021 is de volgende stap in het creëren van mondiaal leiderschap van de EU op het gebied van betrouwbare KI.

Het in april van dat jaar gepubliceerde gecoördineerde plan inzake artificiële intelligentie van 2021 bouwt voort op de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten tijdens het gecoördineerde plan van 2018.

Daarin wordt de strategie uiteengezet om: 

  • investeringen in AI-technologieënversnellen om een veerkrachtig economisch en sociaal herstel te stimuleren, ondersteund door de invoering van nieuwe digitale oplossingen;
  • de tijdige en volledige uitvoering van AI-strategieën en -programma’s om ervoor te zorgen dat de EU haar pioniersvoordeel ten volle kan benutten;
  • deonderlinge afstemming van het AI-beleid om een einde te maken aan versnippering en mondiale uitdagingen aan te pakken.

Dit zal worden bereikt door: 

  • het scheppen van randvoorwaarden voor de ontwikkeling en toepassing van AI in de EU;
  • van de EU de plaats maken waar uitmuntendheid gedijt, van het laboratorium tot de markt;
  • ervoor zorgen dat AI werkt voor mensen en een kracht van goed is in de samenleving;
  • het opbouwen van strategisch leiderschap in sectoren met een grote impact.

Het gecoördineerde plan gaat hand in hand met het voorstel voor een verordening betreffende artificiële intelligentie.

Downloads

-Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review (.pdf)
Downloaden 

Related content

Mededeling: kunstmatige intelligentie voor Europa

Policy and legislation | 21 April 2021

Gezien de snelle technologische ontwikkeling van AI en een mondiale beleidscontext waarin steeds meer landen volop in AI investeren, moet de EU als één optreden om de vele kansen te benutten en de uitdagingen van AI op een toekomstbestendige wijze aan te pakken. Om de ontwikkeling van AI te bevorderen en de potentiële grote risico’s voor de veiligheid en de grondrechten in gelijke mate aan te pakken, legt de Commissie een voorstel voor een regelgevingskader voor AI en een herzien gecoördineerd plan inzake AI voor.