Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publicatie

Interconnectie: gegevensoplossingen voor de energiesector

Het grootschalige proefproject InterConnect is gericht op innovatie op digitale en energiemarkten, waarbij apparaten en systemen worden geïntegreerd in slimme woningen, gebouwen en netwerken.

InterConnect large scale pilot

De transitie naar schone energie en een koolstofneutrale economie is een van de grootste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. De dubbele groene en digitale transitie vereist een beter functionerend, slim, geïntegreerd en onderling verbonden energiesysteem, waarbij nieuwe bedrijfsmodellen kunnen ontstaan in een snel veranderende markt. Tegen deze achtergrond werd in de mededeling van juli 2020 over het stimuleren van een klimaatneutrale economie voorgesteld een actieplan voor de digitalisering van energie voor het hele systeem vast te stellen als een van de belangrijkste maatregelen om de uitvoering van digitale oplossingen te versnellen.

De digitalisering van energie heeft geleid tot gunstige regelgevingsvoorwaarden en technologische innovaties die nieuwe markten voor diensten openstellen. Als gevolg daarvan wordt de sector steeds meer gebruikersgericht en marktgestuurd. Voor een beter functionerende, slimmere, meer geïntegreerde en schonere energiesector moet de toekomst interoperabel zijn.

Naarmate digitale technologieën de energiesector transformeren, beginnen exploitanten hun systemen doeltreffender te beheren. Er zijn echter veel oplossingen die moeten worden gekozen, en niet allemaal kunnen worden gecombineerd om goed samen te werken. Dit bemoeilijkt het leven van consumenten en vormt een belemmering voor een snelle invoering van slimme energiediensten. Het door Horizon 2020 gefinancierde InterConnect-project ontwikkelt oplossingen om deze uitdaging aan te pakken door middel van een op ontologie gebaseerd semantisch interoperabiliteitskader.

Het gebruik van digitale technologieën zoals het internet der dingen (IoT), slimme apparaten en slimme woningen en gebouwen, oplossingen voor geconnecteerde opslag en elektromobiliteit is van essentieel belang voor een dergelijke „hernieuwbare revolutie” en zal de energietransitie helpen mogelijk te maken. Digitale vooruitgang op deze gebieden zal kansen scheppen voor de Europese burgers, waardoor zij meer keuze krijgen in hun huis en meer flexibiliteit krijgen bij de aanpassing van hun energieverbruik aan groene bronnen, doordat zij hun energieverbruik op piekuren verminderen en minder verbruiken wanneer zonne- of windenergie beschikbaar komt.

InterConnect, dat in oktober 2019 van start is gegaan en ongeveer 30 miljoen EUR ontvangt, wordt gezamenlijk beheerd door het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Commissie (DG CONNECT) en het directoraat-generaal Energie (DG ENER). Dit grootschalige proefproject (LSP) werkt aan efficiënt energiebeheer door middel van interoperabele technische oplossingen waarbij flexibiliteit aan de vraagzijde kan worden geïntegreerd en eindgebruikers veel voordelen bieden in het comfort van hun woning.

Het consortium bestaat uit 50 partners uit groepen belanghebbenden in 11 verschillende landen, die de hele waardeketen bestrijken, waaronder onderzoeksinstellingen, fabrikanten, distributiesysteembeheerders, detailhandelaars, ICT-aanbieders en energiegebruikers, en werken samen aan de ontwikkeling en demonstratie van geavanceerde oplossingen voor het verbinden en converteren van digitale woningen en gebouwen met de elektriciteitssector.

Met het oog op een werkelijk pan-Europese impact zijn ook verschillende technologie- en energiegerelateerde verenigingen betrokken bij de werkzaamheden van InterConnect: zeven LSP’s in België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland en Portugal, elk met verschillende eindgebruikers, moeten een volledige vertegenwoordiging en dimensie garanderen wat het aantal apparaten en diensten betreft. De interconnectie is erin geslaagd een digitale marktomgeving te laten zien ten opzichte van elektrische systemen met een aanzienlijke mate van flexibiliteit aan de vraagzijde, waardoor de operationele kosten worden verminderd die niet alleen ten goede komen aan de energiegebruikers, maar ook de EU helpen haar doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid in de komende jaren te verwezenlijken.

Semantisch interoperabele oplossingen op basis van de ETSI-SAREF-ontologieën worden ontwikkeld op 8 gebieden: normalisatie, ontologie, digitale platforms, IoT, cloud, elektriciteitsnet, big data en cyberbeveiliging. In totaal zijn 177 applicatieprogramma-interfaces (API’s) van 69 diensten van 20 partners geanalyseerd om de ontologieën te verrijken met slimme gebouwen en energieconcepten voor slimme netwerken uit 7 LSP’s in Europa, teneinde deze semantische interoperabiliteit te ontsluiten. Dit heeft geleid tot 10 nieuwe ontologische modules die bij het ETSI zijn ingediend voor opname in het SAREF-pakket van ontologieën.

De oplossingen zullen een naadloze verbinding mogelijk maken tussen apparaten en diensten op basis van semantische concepten in plaats van traditionele API-normen. Dit zal de digitalisering van woningen, gebouwen en elektriciteitsnetten versnellen op basis van een referentiearchitectuur voor veilige interoperabele slimme gebouwen van het internet der dingen en slimme energiesystemen. InterConnect loopt tot 2023 en zorgt voor interoperabiliteit tussen de apparatuur, de systemen en de privacy van gebruikersgegevens. Dit zal worden bereikt door digitale technologieën zoals AI, blockchain, cloud en big data te integreren op basis van open normen.

Daarnaast heeft het project een onlinegemeenschap van interoperabele oplossingen opgezet die slimme woningen, gebouwen en netwerken met elkaar verbinden. Dit platform is ontworpen voor een breed scala van belanghebbenden over de hele wereld die willen netwerken, mentoren en ideeën over dergelijke oplossingen willen uitwisselen. Om zijn gemeenschap van belangrijke spelers te vergroten, heeft InterConnect in 2022 3 openbare oproepen gedaan, die ondernemers de mogelijkheid bieden om 42 innovatieve bottom-upprojecten van kmo’s te selecteren, waaronder een oproep voor interoperable-by-Adoption Demonstrators — begin 2023 — waarbij elke begunstigde een subsidie van 50 000 EUR en een steunprogramma van 4 maanden zal ontvangen.

Energiegebruikers in zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen, fabrikanten, distributiesysteembeheerders en energiedetailhandelaars zouden het meest moeten profiteren van het flexibele en interoperabele ecosysteem dat momenteel wordt ontwikkeld. Dankzij de werkzaamheden in het kader van het InterConnect-project zullen consumenten leveranciers van technologie en diensten kunnen selecteren en veranderen terwijl zij energie op duurzame wijze gebruiken.