Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Publicație

Interconectare: soluții de date pentru sectorul energetic

Proiectul-pilot InterConnect la scară largă integrează inovarea pe piețele digitale și energetice, integrând aparatele și sistemele în locuințe, clădiri și rețele inteligente.

InterConnect large scale pilot

Tranziția către o energie curată și o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm. Dubla tranziție verde și digitală necesită un sistem energetic mai funcțional, inteligent, integrat și interconectat, în care pot apărea noi modele de afaceri pe o piață aflată în schimbare rapidă. Având în vedere acest lucru, Comunicarea din iulie 2020 privind capacitarea unei economii neutre din punct de vedere climatic a propus adoptarea unui plan de acțiune privind digitalizarea la nivelul întregului sistem a energiei ca una dintre acțiunile-cheie pentru accelerarea punerii în aplicare a soluțiilor digitale.

Digitalizarea energiei a condus la condiții de reglementare favorabile și la inovații tehnologice care deschid noi piețe pentru servicii. Prin urmare, sectorul devine din ce în ce mai centrat pe utilizator și mai orientat către piață. Pentru un sector energetic mai funcțional, mai inteligent, mai integrat și mai curat, viitorul trebuie să fie interoperabil.

Pe măsură ce tehnologiile digitale transformă sectorul energetic, operatorii încep să își gestioneze sistemele într-un mod mai eficace. Cu toate acestea, există multe soluții de ales și nu toate pot fi combinate pentru a funcționa bine împreună. Acest lucru complică viața consumatorilor și acționează ca un obstacol în calea adoptării rapide a serviciilor energetice inteligente. Proiectul InterConnect finanțat de Orizont 2020 dezvoltă soluții care abordează această provocare prin intermediul unui cadru de interoperabilitate semantic bazat pe ontologie.

Utilizarea tehnologiilor digitale precum internetul obiectelor (IoT), aparatele inteligente și locuințele și clădirile inteligente, soluțiile de stocare conectate și electromobilitatea sunt esențiale pentru realizarea unei astfel de „revoluții regenerabile” și vor contribui la facilitarea tranziției energetice. Progresele digitale în aceste domenii vor crea oportunități pentru cetățenii europeni, oferindu-le mai multe opțiuni în locuințele lor și mai multă flexibilitate atunci când își adaptează consumul de energie la surse verzi, prin reducerea consumului lor de energie în orele de vârf și prin reducerea consumului de energie atunci când energia solară sau eoliană devine disponibilă.

Lansată în octombrie 2019 și beneficiind de aproximativ 30 milioane EUR, InterConnect este gestionat în comun de Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) a Comisiei și de Direcția Generală Energie (DG ENER). Acest proiect-pilot la scară largă (LSP) lucrează la gestionarea eficientă a energiei prin soluții tehnice interoperabile în care flexibilitatea cererii poate fi integrată, oferind multe beneficii utilizatorilor finali în confortul locuinței lor.

Consorțiul este format din 50 de parteneri din grupuri de părți interesate din 11 de țări diferite, care acoperă întregul lanț valoric, inclusiv instituții de cercetare, producători, operatori de sisteme de distribuție, comercianți cu amănuntul, furnizori de TIC și utilizatori de energie, lucrând împreună pentru a dezvolta și a demonstra soluții avansate pentru conectarea și convergența locuințelor și clădirilor digitale cu sectorul energiei electrice.

Pentru a asigura un impact cu adevărat paneuropean, mai multe asociații din domeniul tehnologiei și energiei sunt, de asemenea, implicate în activitatea InterConnect: se prevăd șapte LSP situate în Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Țările de Jos și Portugalia, fiecare cu utilizatori finali diferiți, pentru a garanta reprezentarea deplină și dimensiunea în ceea ce privește numărul de aparate și servicii implicate. Interconectarea a reușit să demonstreze un mediu al pieței digitale în raport cu sistemele electrice, cu un grad semnificativ de flexibilitate din partea cererii, reducând costurile operaționale care nu numai că sunt în beneficiul utilizatorilor de energie, ci și ajută UE să își atingă obiectivele în materie de eficiență energetică și durabilitate în anii următori.

Soluțiile interoperabile semantic bazate pe ontologiile ETSI SAREF sunt dezvoltate în 8 domenii: standardizare, ontologie, platforme digitale, internetul obiectelor, cloud, rețea electrică, volume mari de date și securitate cibernetică. În total, au fost analizate 177 de interfețe de programare a aplicațiilor (API) cu 69 de servicii de la 20 de parteneri pentru a îmbogăți ontologiile cu clădiri inteligente și concepte de energie de rețea inteligentă din 7 de LSP din Europa, pentru a debloca această interoperabilitate semantică. Acest lucru a avut ca rezultat 10 noi module ontologice care au fost prezentate ETSI pentru a fi încorporate în seria de ontologii SAREF.

Soluțiile vor permite conectarea fără întreruperi a aparatelor și serviciilor bazate pe concepte semantice, mai degrabă decât pe standarde API tradiționale. Acest lucru va accelera digitalizarea locuințelor, a clădirilor și a rețelelor electrice, pe baza unei arhitecturi de referință pentru clădiri inteligente interoperabile securizate în domeniul internetului obiectelor și sisteme energetice inteligente. Până în 2023, InterConnect va asigura interoperabilitatea dintre echipamente, sisteme și confidențialitatea datelor utilizatorilor. Acest lucru se va realiza prin încorporarea tehnologiilor digitale, cum ar fi IA, tehnologia blockchain, cloud și volumele mari de date, pe baza unor standarde deschise.

În plus, proiectul a creat o comunitate online de soluții interoperabile care conectează locuințele, clădirile și rețelele inteligente. Această platformă este concepută pentru o gamă largă de părți interesate din întreaga lume care doresc să creeze rețele, să îndrume și să facă schimb de idei cu privire la astfel de soluții. Pentru a-și dezvolta comunitatea de actori-cheie, InterConnect a lansat 3 de cereri deschise în 2022, oferind antreprenorilor oportunități de a selecta 42 proiecte inovatoare ascendente ale IMM-urilor, inclusiv o cerere de propuneri pentru demonstratori interoperabile-adopție – începând cu începutul anului 2023 – în cadrul căreia fiecare beneficiar va primi un grant de 50 000 EUR și un program de sprijin de 4 luni.

Utilizatorii de energie atât din clădirile rezidențiale, cât și din clădirile nerezidențiale, producătorii, operatorii de rețele de distribuție și comercianții cu amănuntul de energie ar trebui să beneficieze cel mai mult de ecosistemul flexibil și interoperabil aflat în prezent în curs de dezvoltare. Consumatorii vor putea să selecteze și să schimbe furnizorii de tehnologie și de servicii, utilizând energia în mod durabil datorită activității prevăzute de proiectul InterConnect.