Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Breedband Competence Offices (BCO’s) Netwerk

Het European Broadband Competence Offices Network ondersteunt EU-landen bij het bereiken van de doelstellingen van de Gigabit Society en de uitrol van breedband.

Meer informatie over het BCO-netwerk

fix-empty

Het Europees BCO-netwerk brengt de nationale en regionale overheden van de EU-lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de uitrol van breedband samen om kennis en goede praktijken uit te wisselen met collega’s, deskundigen en vertegenwoordigers van de Europese Commissie, en zo hun capaciteit op te bouwen om alle EU-burgers betrouwbare, snelle breedbandconnectiviteit te bieden.

Het doel van het initiatief is ervoor te zorgen dat alle EU-burgers toegang hebben tot breedband met hoge snelheid, zodat iedereen in gelijke mate kan profiteren van de mogelijkheden die connectiviteit biedt voor gezondheid, onderwijs, bedrijfsleven en meer.

Neem contact op met de BCO Network Support Facility om te informeren over deelname aan het BCO Network. Neem deel aan de discussies in het BCO Network Forum.

De rol van het BCO-netwerk

De rol van het BCO-netwerk is het ondersteunen van Europese Breedband Competence Offices (BCO’s) om dit te realiseren. BCO’s zijn de nationale en regionale overheden die de uitrol van breedband in de hele EU ondersteunen.

Dit gebeurt door middel van een jaarlijks programma, gebaseerd op de behoeften van de leden, waarin BCO’s, deskundigen en vertegenwoordigers van de Europese Commissie samenkomen om kennis, goede praktijken en ervaringen bij het overwinnen van gemeenschappelijke uitdagingen op te leiden en uit te wisselen. Lees meer over het programma in het activiteitenverslag 2017-21 en de samenvatting van het jaarlijkse werkprogramma 2022-23.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Ondersteuning voor de uitrol van breedband

De Europese Commissie ondersteunt EU-bedrijven, projectmanagers en autoriteiten bij het vergroten van de netwerkdekking om de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU te bereiken.

Zie ook

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Planning van breedbandprojecten

De afdeling Breedbandplanning helpt gemeenten en andere entiteiten bij het plannen van succesvolle breedbandontwikkelingsprojecten.