Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Netværk af bredbåndskompetencekontorer (BCO'er)

Det europæiske netværk af bredbåndskompetencekontorer hjælper EU-landene med at nå målene for gigabitsamfundet og udbrede bredbånd.

Læs mere om BCO netværket

fix-empty

Det europæiske BCO-netværk samler EU-medlemsstaternes nationale og regionale offentlige myndigheder med ansvar for bredbåndsudbredelse for at udveksle viden og god praksis med ligestillede, eksperter og repræsentanter for Europa-Kommissionen og opbygge deres kapacitet til at bringe pålidelig højhastighedsbredbåndskonnektivitet til alle EU-borgere.

Formålet med initiativet er at bidrage til at sikre, at alle EU-borgere har adgang til højhastighedsbredbånd, så alle kan få lige stor gavn af de muligheder, konnektivitet giver, for sundhed, uddannelse, erhvervsliv og meget mere.

Kontakt BCO Network Support Facility for at forhøre sig om at blive medlem af BCO-netværket. Deltage i drøftelserne i BCO-netværksforummet.

BCO-netværkets rolle

BCO-netværkets rolle er at støtte de europæiske bredbåndskompetencekontorer (BCO'er) i at få dette til at ske. BCO'er er de nationale og regionale offentlige myndigheder, der støtter udbredelsen af bredbånd i hele EU.

Det sker gennem et årligt program baseret på medlemmernes behov, der samler BCO'er, eksperter og repræsentanter for Europa-Kommissionen for at uddanne og udveksle viden, god praksis og erfaringer med at overvinde fælles udfordringer. Læs mere om programmet i aktivitetsrapporten 2017-21 og den årlige arbejdsplan for 2022-23.

Seneste nyheder

REPORT / STUDY |
Digital connectivity to counter rural depopulation

The latest study of the European Joint Research Centre (JRC) introduces the exploratory concept of ‘lonely places’ in Europe. As explained in this video interview, such places present a vulnerability in terms of insufficient local endowment, accessibility or connectivity.

Se også

Det store billede

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.

Se også

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Bredbåndsordliste

Dette er en ikke-udtømmende liste over vilkår, der er relevante for bredbånd.