Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sítě širokopásmových kompetenčních kanceláří (BCOs)

Evropská síť kanceláří pro širokopásmové připojení podporuje země EU při dosahování cílů gigabitové společnosti a zavádění širokopásmového připojení.

Další informace o síti BCO

fix-empty

Evropská síť BCO sdružuje vnitrostátní a regionální veřejné orgány členských států EU odpovědné za zavádění širokopásmového připojení za účelem výměny znalostí a osvědčených postupů s kolegy, odborníky a zástupci Evropské komise a budování jejich kapacity pro zajištění spolehlivého vysokorychlostního širokopásmového připojení pro všechny občany EU.

Cílem této iniciativy je pomoci zajistit, aby všichni občané EU měli přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení, a umožnit tak všem, aby měli stejný prospěch z příležitostí, které konektivita přináší, pro zdraví, vzdělávání, podnikání a další.

Obraťte se na BCO Network Support Facility a informujte se o vstupu do sítě BCO. Účastnit se diskusí na fóru sítě BCO.

Úloha sítě BCO

Úlohou sítě BCO je podporovat evropské kanceláře kompetencí pro širokopásmové připojení (BCO) při realizaci tohoto cíle. BCO jsou celostátní a regionální veřejné orgány, které podporují zavádění širokopásmového připojení v celé EU.

Činí tak prostřednictvím ročního programu založeného na potřebách členů, který sdružuje BCO, odborníky a zástupce Evropské komise za účelem odborné přípravy a výměny znalostí, osvědčených postupů a zkušeností při překonávání společných výzev. Přečtěte si více o programu ve zprávě o činnosti na období 2017–21 a ve shrnutí ročního pracovního plánu na období 2022–23.

Nejnovější zprávy

ZPRÁVA / STUDIE |
Digitální konektivita v boji proti vylidňování venkova

Nejnovější studie Společného výzkumného střediska (JRC) zavádí průzkumný koncept „plochých míst“ v Evropě. Jak je vysvětleno v tomto video rozhovoru, tato místa představují zranitelnost, pokud jde o nedostatečné místní vybavení, přístupnost nebo konektivitu.

Související obsah

Souvislosti

Podpora zavádění širokopásmového připojení

Evropská komise podporuje evropské podniky, projektové manažery a orgány při zvyšování pokrytí sítí s cílem dosáhnout cílů EU pro gigabitovou společnost.

Viz také

Širokopásmové připojení v zemích EU

Najít aktuální informace o rozvoji širokopásmového připojení v každé zemi, jakož i národní strategie a politiky pro rozvoj širokopásmového připojení.