Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Netwerk ta’ Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCOs)

In-Netwerk Ewropew ta’ Uffiċċji Kompetenti fil-Broadband jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE biex jilħqu l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits u biex jintroduċu l-broadband.

Tgħallem aktar dwar in-netwerk BCO

fix-empty

In-Netwerk Ewropew tal-BCO jlaqqa’ flimkien l-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri tal-UE inkarigati mill-implimentazzjoni tal-broadband biex jiskambjaw l-għarfien u l-prattiki tajba mal-pari, l-esperti u r-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li jibnu l-kapaċità tagħhom li jġibu konnettività tal-broadband affidabbli u b’veloċità għolja liċ-ċittadini kollha tal-UE.

l-għan tal-inizjattiva huwa li tgħin biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkollhom aċċess għal broadband b’veloċità għolja, sabiex kulħadd ikun jista’ jibbenefika b’mod ugwali mill-opportunitajiet li ġġib magħha l-konnettività, għas-saħħa, l-edukazzjoni, in-negozju u aktar.

Ikkuntattja l-Faċilità ta’ Appoġġ għan-Netwerk tal-BCO biex tistaqsi dwar is-sħubija fin-Netwerk tal-BCO. Jipparteċipaw fid-diskussjonijiet fil- Forum tan-Netwerk tal-BCO.

Ir-rwol tan-Netwerk BCO

Ir-rwol tan-Netwerk tal-BCO huwa li jappoġġja lill-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCOs) biex dan iseħħ. Il-BCOs huma l-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u reġjonali li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-broadband madwar l-UE.

Huwa jagħmel dan permezz ta’ programm annwali, ibbażat fuq il-ħtiġijiet tal-membri, li jlaqqa’ flimkien il-BCOs, l-esperti u r-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea biex iħarrġu u jiskambjaw l-għarfien, il-prattiki tajba u l-esperjenzi biex jingħelbu l-isfidi komuni. Aqra aktar dwar il-programm fis- Sommarju tal-Pjan ta’ Ħidma Annwali 2023–24.

l-aħħar aħbarijiet

EVENT |
Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

Il-premjijiet Ewropej tal-Broadband tal-2023 se jiċċelebraw proġetti eżemplari ta’ implimentazzjoni tal-broadband madwar l-Ewropa. Dawn iservu bħala pjattaforma biex jintwerew stejjer ta’ suċċess fl-iżviluppi tal-infrastruttura li qed imexxu lill-Ewropa lejn id-Deċennju Diġitali.

EVENT |
WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Appoġġ għat-tifrix tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa n-negozji, il-maniġers tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-UE biex tiżdied il-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tas-Soċjetà tal-Gigabits.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.