Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Netwerk tal-Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCOs)

In-Netwerk Ewropew ta’ Uffiċċji ta’ Kompetenza fil-Broadband jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE biex jilħqu l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits u biex jintroduċu l-broadband.

Tgħallem aktar dwar in-netwerk tal-BCO

fix-empty

In-Netwerk Ewropew tal-BCO jlaqqa’ flimkien l-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri tal-UE inkarigati mill-implimentazzjoni tal-broadband biex jiskambjaw l-għarfien u l-prattiki tajba mal-pari, l-esperti u r-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li jibnu l-kapaċità tagħhom li jġibu konnettività tal-broadband affidabbli u b’veloċità għolja liċ-ċittadini kollha tal-UE.

L-għan tal-inizjattiva huwa li tgħin biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkollhom aċċess għal broadband b’veloċità għolja, sabiex kulħadd ikun jista’ jibbenefika bl-istess mod mill-opportunitajiet li ġġib magħha l-konnettività, għas-saħħa, l-edukazzjoni, in-negozju u aktar.

Ikkuntattja l-Faċilità ta’ Appoġġ għan-Netwerk tal-BCO biex tistaqsi dwar is-sħubija fin-Netwerk tal-BCO. Jipparteċipaw fid-diskussjonijiet fil- Forum tan-Netwerk tal-BCO.

Ir-rwol tan-Netwerk tal-BCO

Ir-rwol tan-Netwerk tal-BCO huwa li jappoġġa lill-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCOs) biex dan iseħħ. Il-BCOs huma l-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u reġjonali li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-broadband madwar l-UE.

Dan tagħmlu permezz ta’ programm annwali, ibbażat fuq il-ħtiġijiet tal-membri, li jlaqqa’ flimkien il-BCOs, l-esperti u r-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea biex iħarrġu u jiskambjaw l-għarfien, il-prattiki tajba u l-esperjenzi biex jingħelbu l-isfidi komuni. Aqra aktar dwar il-programm fir- Rapport ta’ Attività 2017–21 u s- Sommarju tal-Pjan ta’ Ħidma Annwali 2022–23.

L-aħħar aħbarijiet

REPORT / STUDY |
Konnettività diġitali biex tiġi miġġielda d-depopolazzjoni rurali

L-aħħar studju taċ-Ċentru Konġunt Ewropew għar-Riċerka (JRC) jintroduċi l-kunċett esploratorju ta’ “postijiet waħedhom” fl-Ewropa. Kif spjegat f’din l-intervista bil-vidjo, tali postijiet jippreżentaw vulnerabbiltà f’termini ta’ dotazzjoni lokali, aċċessibbiltà jew konnettività insuffiċjenti.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Appoġġ għat-tifrix tal-Broadband

Il-Kummissjoni Ewropea qed tappoġġa n-negozji, il-maniġers tal-proġetti u l-awtoritajiet tal-UE biex tiżdied il-kopertura tan-netwerk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tas-Soċjetà tal-Gigabits.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

L-ippjanar tal-proġett tal-broadband

It-taqsima tal-ippjanar tal-broadband tgħin lill-muniċipalitajiet u lil entitajiet oħra fl-ippjanar tagħhom ta’ proġetti ta’ żvilupp tal-broadband b’suċċess.