Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Líonra na nOifigí Inniúlachta Leathanbhanda (BCOanna)

Tacaíonn Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda le tíortha an Aontais cuspóirí na Sochaí Gigighiotáin a bhaint amach agus leathanbhanda a chur i bhfeidhm.

Faigh tuilleadh eolais faoi líonra BCO

fix-empty

Le Líonra Eorpach BCO, tugtar le chéile údaráis phoiblí náisiúnta agus réigiúnacha na mBallstát atá i gceannas ar chur in úsáid leathanbhanda chun eolas agus dea-chleachtais a mhalartú le piaraí, le saineolaithe agus le hionadaithe ón gCoimisiún Eorpach, rud a chuireann lena gcumas nascacht leathanbhanda ardluais iontaofa a thabhairt do shaoránaigh uile an Aontais.

Is é cuspóir an tionscnaimh cuidiú lena chinntiú go mbeidh rochtain ag saoránaigh uile an Aontais ar leathanbhanda ardluais, ionas go mbeidh gach duine in ann an tairbhe chéanna a bhaint as na deiseanna a ghabhann leis an nascacht, ar mhaithe le sláinte, oideachas, gnó agus tuilleadh.

Déan teagmháil le Saoráid Tacaíochta Líonra BCO chun fiosrú a dhéanamh faoi dhul isteach i Líonra BCO. Páirt a ghlacadh sa phlé i bhFóram Líonra BCO.

Ról Líonra BCO

Is é ról Líonra BCO tacú leis na hOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda (BCOnna) chun é sin a dhéanamh. Is iad na húdaráis phoiblí náisiúnta agus réigiúnacha na húdaráis phoiblí náisiúnta agus réigiúnacha a thacaíonn le húsáid leathanbhanda ar fud an AE.

Déantar é sin trí chlár bliantúil, bunaithe ar riachtanais na gcomhaltaí, lena dtugtar le chéile BCOnna, saineolaithe agus ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach chun oiliúint a chur ar eolas, ar dhea-chleachtais agus ar thaithí agus iad a mhalartú chun dúshláin choiteanna a shárú. Léigh tuilleadh faoin gclár i dTuarascáil Gníomhaíochta 2017-21 agusAchoimre 2022-23 ar Phlean Oibre Bliantúil.

An nuacht is déanaí

REPORT / STUDY |
Nascacht dhigiteach chun cur i gcoinne an dídhaonraithe tuaithe

Leis an staidéar is déanaí ón Airmheán Comhpháirteach Taighde Eorpach (JRC), tugtar isteach coincheap taiscéalaíoch ‘áiteanna aonair’ san Eoraip. Mar a mhínítear san fhísagallamh seo, tá áiteanna den sórt sin leochaileach ó thaobh dearlaic, inrochtaineacht nó nascacht áitiúil nach bhfuil leordhóthanach.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Tacaíocht do chur i bhfeidhm céimneach Leathanbhanda

Tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le gnólachtaí, bainisteoirí tionscadail agus údaráis an Aontais cumhdach líonra a mhéadú chun spriocanna Sochaí Gigighiotáin an Aontais a bhaint amach.

Féach freisin

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.